Rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 nitko nije položio.
Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost druge moderne položila je Lucija Lauc.Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak 21. veljače 2022. u 10 sati.
Pismeni dio ispita iz kolegija Dječja književnost i književnost za mladež (održan 31. siječnja 2022.) položilie su:- Antonija Jolić- Lucija Lauc- Petra RoškoUsmeni dio ispita održat će se u srijedu 9. veljače 2022. godine u 10 sati. 
Pismeni dio ispita na predroku iz kolegija Hrvatska književnost druge moderne položile su sljedeće studentice:- Antonija Jolić- Petra Roško- Marija Leko- Jelena Saraga- Matea KutleTermin usmenoga dijela ispita bit će objavljen naknadno.
Pismeni dio ispita iz kolegija Dječja književnost i književnost za mladež položila je Mihaela Rebić.Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak 30. rujna 2021. u 9 sati.
Pismeni ispit kod akad. Šimuna Muse položili su sljedeći studenti:- Hrvatska književnost 19. st.: Katarina Fiorović- Hrvatska književnost druge moderne: Kristina KatićUsmeni dio ispita održat će se u četvrtak 30. rujna 2021. u 9 sati. 

Stranice

Studijske grupe