Languages

Rezultati ispita

Pismeni dio ispita na predroku iz kolegija Hrvatska književnost druge moderne položile su sljedeće studentice:- Antonija Jolić- Petra Roško- Marija Leko- Jelena Saraga- Matea KutleTermin usmenoga dijela ispita bit će objavljen naknadno.
Pismeni dio ispita iz kolegija Dječja književnost i književnost za mladež položila je Mihaela Rebić.Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak 30. rujna 2021. u 9 sati.
Pismeni ispit kod akad. Šimuna Muse položili su sljedeći studenti:- Hrvatska književnost 19. st.: Katarina Fiorović- Hrvatska književnost druge moderne: Kristina KatićUsmeni dio ispita održat će se u četvrtak 30. rujna 2021. u 9 sati. 
Ispit iz kolegija Govorništvo položila je Petra Roško. Upis ocjene održat će se u četvrtak 23.9.2021. u 9:30 (ured 1-3).
Pismeni ispit iz kolegija Dječja književnost i književnost za mladež položila je Monika Kapetanović.Usmeni dio ispita održat će se u utorak 21. rujna 2021. u 10 sati.
1. Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 20. st. položili su:- Petra Jolić- Andrea Musa- Nikolina RubićUsmeni dio ispita održat će se u utorak 21. rujna 2021. u 10 sati.2. Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost druge...

Pages

Studijske grupe