Languages

                           

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

 

Studijska godina

Predmeti

Zimski redoviti ispitni rok

29.1.2024. – 29.2.2024.

Ljetni redoviti ispitni rok

17.6.2024. – 12.7.2024.

Jesenski redoviti ispitni rok

26.8.2024. – 28.9.2024.

 

 

 

 

 

 

 

I godina

Anatomija i fiziologija čovjeka

8.2.2024. u 15:00h

22.2.2024. u 15:00h

28.6.2024. u 15:00h

12.7.2024. u 15:00h

10.9.2024. u 15:00h

24.9.2024. u 15:00h

Razvojna psihologija

1.2.2024. u 17:00h

15.2.2024. u 17:00h

26.6.2024. u 17:00h

10.7.2024. u 17:00h

9.9.2024. u 17:00h

23.9.2024. u 17:00h

Hrvatski standardni jezik

31.1.2024. u 11:00h

14.2.2024. u 11:00h

17.6.2024. u 11:00h

1.7.2024. u 11:00h

2.9.2024. u 11:00h

16.9.2024. u 11:00h

Osnove humane genetike

9.2.2024. u 14:00h

23.2.2024. u 14:00h

21.6.2024. u 14:00h

5.7.2024. u 14:00h

6.9.2024. u 14:00h

20.9.2024. u 14:00h

Uvod u logopediju

30.1.2024. u 17:00h

20.2.2024. u 17:00h

24.6.2024. u 18:00h

9.7.2024. u 18:00h

5.9.2024. u 18:00h

20.9.2024. u 18:00h

Njemački jezik I

6.2.2024. u 14:00h

20.2.2024. u 14:00h

20.6.2024. u 11:00h

4.7.2024. u 11:00h

3.9.2024. u 14:00h

17.9.2024. u 14:00h

Engleski jezik I

6.2.2024. u 16:00h

20.2.2024. u 16:00h

20.6.2024. u 16:00h

4.7.2024. u 16:00h

3.9.2024. u 16:00h

17.9.2024. u 16:00h

Akademsko pismo

29.1.2024. u 12:00h

13.2.2024. u 12:00h

18.6.2024. u 12:00h

2.7.2024. u 12:00h

13.9.2024. u 12:00h

27.9.2024. u 12:00h

 

 

 

 

Fonijatrija i audiologija

8.2.2024. u 9:00h

22.2.2024. u 9:00h

28.6.2024. u 9:00h

12.7.2024. u 9:00h

10.9.2024. u 9:00h

24.9.2024. u 9:00h

Fonetika

1.2.2024. u 12:00h

15.2.2024. u 12:00h

26.6.2024. u 12:00h

10.7.2024. u 12:00h

9.9.2024. u 12:00h

23.9.2024. u 12:00h

Neurologija i neuroznanost

1.2.2024. u 14:30h

19.2.2024. u 14:30h

24.6.2024. u 14:30h

8.7.2024. u 14:30h

2.9.2024. u 14:30h

16.9.2024. u 14:30h

Psihologija djece s teškoćama u razvoju

12.2.2024. u 16:00h

26.2.2024. u 16:00h

18.6.2024. u 16:00h

2.7.2024. u 16:00h

26.8.2024. u 16:00h

9.9.2024. u 16:00h

Rani komunikacijski razvoj

5.2.2024. u 10:00h

19.2.2024. u 10:00h

25.6.2024. u 10:00h

9.7.2024. u 10:00h

29.8.2024. u 10:00h

12.9.2024. u 10:00h

Njemački jezik II

6.2.2024. u 14:00h

20.2.2024. u 14:00h

20.6.2024. u 11:00h

4.7.2024. u 11:00h

3.9.2024. u 14:00h

17.9.2024. u 14:00h

Engleski jezik II

6.2.2024. u 16:00h

20.2.2024. u 16:00h

20.6.2024. u 16:00h

4.7.2024. u 16:00h

3.9.2024. u 16:00h

17.9.2024. u 16:00h

Razvoj humane komunikacije

29.1.2024. u 10:00h

12.2.2024. u 10:00h

17.6.2024. u 10:00h

1.7.2024. u 10.00h

26.8.2024. u 10:00h

9.9.2024. u 10:00h

Informatika

31.1.2024. u 12:00h

14.2.2024. u 12:00h

19.6.2024. u 12:00h

3.7.2024. u 12:00h

28.8.2024. u 12:00h

11.9.2024. u 12:00h

Studijska godina

Predmeti

Zimski redoviti ispitni rok

29.1.2024. – 29.2.2024.

Ljetni redoviti ispitni rok

17.6.2024. – 12.7.2024.

Jesenski redoviti ispitni rok

26.8.2024. – 28.9.2024.

II godina

Poremećaji iz spektra autizma

31.1.2024. u 10:00h

14.2.2024. u 10:00h

19.6.2024. u 11:00h

3.7.2024. u 11.00h

28.8.2024. u 10:00h

11.9.2024. u 10:00h

Poremećaji tečnosti govora

2.2.2024. u 9:00h

16.2.2024. u 9:00h

20.6.2024. u 9:00h

4.7.2024. u 9:00h

3.9.2024. u 9:00h

17.9.2024. u 9:00h

Osnove hrvatskog znakovnog jezika

6.2.2024. u 9:00h

20.2.2024. u 9:00h

26.6.2024. u 9:00h

10.7.2024. u 9:00h

4.9.2024. u 9:00h

16.9.2024. u 9:00h

Rani jezično-govorni razvoj

5.2.2024. u 10:00h

19.2.2024. u 10:00h

25.6.2024. u 10:00h

9.7.2024. u 10:00h

29.8.2024. u 10:00h

12.9.2024. u 10:00h

Poremećaji glasa

30.1.2024. u 11:00h

13.2.2024. u 11:00h

18.6.2024. u 11:00h

2.7.2024. u 11:00h

3.9.2024. u 11:00h

17.9.2024. u 11:00h

Interpersonalna komunikacija

29.1.2024. u 10:00h

12.2.2024. u 10:00h

17.6.2024. u 10:00h

1.7.2024. u 10.00h

26.8.2024. u 10:00h

9.9.2024. u 10:00h

Razvojna psihopatologija

8.2.2024. u 9:00h

22.2.2024. u 9:00h

28.6.2024. u 9:00h

12.7.2024. u 9:00h

10.9.2024. u 9:00h

24.9.2024. u 9:00h

 

 

 

 

Artikulacijski poremećaji

7.2.2024. u 10:00h

21.2.2024. u 10:00h

20.6.2024. u 10:00h

4.7.2024. u 10:00h

29.8.2024. u 11:00h

12.9.2024. u 11:00h

Oštećenja sluha

1.2.2024. u 18:00h

15.2.2024. u 18:00h

26.6.2024. u 18:00h

10.7.2024. u 18:00h

9.9.2024. u 18:00h

23.9.2024. u 18:00h

Poremećaji govora kod djece s intelektualnim teškoćama

30.1.2024. u 18:00h

20.2.2024. u 18:00h

24.6.2024. u 17:00h

9.7.2024. u 17:00h

5.9.2024. u 17:00h

20.9.2024. u 17:00h

Rehabilitacija slušanja i govora I

1.2.2024. u 10:00h

15.2.2024. u 10:00h

27.6.2024. u 10:00h

11.7.2024. u 10:00h

5.9.2024. u 10:00h

19.9.2024. u 10:00h

Motorički govorni poremećaji

5.2.2024. u 18:00h

26.2.2024. u 18:00h

19.6.2024. u 17:00h

5.7.2024. u 17:00h

9.9.2024. u 17:00h

24.9.2024. u 17:00h

Hrvatski znakovni jezik 1

9.2.2024. u 9:00h

23.2.2024. u 9:00h

25.6.2024. u 9:00h

9.7.2024. u 9:00h

11.9.2024. u 9:00h

25.9.2024. u 9:00h

Neverbalna komunikacija

9.2.2024. u 14:00h

23.2.2024. u 14:00h

21.6.2024. u 14:00h

5.7.2024. u 14:00h

6.9.2024. u 14:00h

20.9.2024. u 14:00h

Studijska godina

Predmeti

Zimski redoviti ispitni rok

29.1.2024. – 29.2.2024.

Ljetni redoviti ispitni rok

17.6.2024. – 12.7.2024.

Jesenski redoviti ispitni rok

26.8.2024. – 28.9.2024.

III godina

Razvojni jezično-govorni poremećaji I

30.1.2024. u 10:00h

20.2.2024. u 10:00 h

21.6.2024. u 10:00h

3.7.2024. u 10:00h

2.9.2024. u 10:00h

16.9.2024. u 10:00h

Statistika I

2.2.2024. u 9.00h

16.2.2024. u 9:00h

21.6.2024. u 9:00h

5.7.2024. u 9:00h

26.8.2024. u 9:00h

9.9.2024. u 9:00h

Metode istraživanja u društvenim znanostima

5.2.2024. u 11:00h

19.2.2024. u 11:00h

25.6.2024. u 10:00h

9.7.2024. u 10:00h

29.8.2024. u 10:00h

12.9.2024. u 10:00h

Poremećaji čitanja i pisanja

31.1.2024. u 10:00h

21.2.2024. u 10:00h

24.6.2024. u 10:00h

12.7.2024. u 11:00h

28.8.2024. u 9:00h

11.9.2024. u 9:00h

Afazije

7.2.2024. u 9:00h

28.2.2024. u 9:00h

20.6.2024. u 9:00h

11.7.2024. u 9:00h

28.8.2024. u 10:00h

11.9.2024. u 10:00h

Mentalno zdravlje

1.2.2024. u 15:00h

15.2.2024. u 15:00h

18.6.2024. u 10:00h

2.7.2024. u 10:00h

27.8.2024. u 10:00h

10.9.2024. u 10:00h

Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje

29.1.2024. u 10:00h

12.2.2024. u 10:00h

17.6.2024. u 10:00h

1.7.2024. u 10.00h

26.8.2024. u 10:00h

9.9.2024. u 10:00h

 

 

 

 

Oro-faringo-laringealne funkcije u logopediji

29.1.2024. u 11:00h

12.2.2024. u 11:00h

17.6.2024. u 11:00h

1.7.2024. u 11:00h

27.8.2024. u 11:00h

10.9.2024. u 11:00h

Metodika nastave djece s teškoćama u razvoju

1.2.2024. u 12:00h

15.2.2024. u 12:00h

26.6.2024. u 12:00h

10.7.2024. u 12:00h

9.9.2024. u 12:00h

23.9.2024. u 12:00h

Statistika II

9.2.2024. u 9:00h

23.2.2024. u 9:00h

28.6.2024. u 9:00h

12.7.2024. u 9:00h

3.9.2024. u 9:00h

17.9.2024. u 9:00h

Neurorazvojni jezični poremećaji

31.1.2024. u 11:00h

14.2.2024. u 11:00h

20.6.2024. u 10:00h

4.7.2024. u 10:00h

2.9.2024. u 11:00h

16.9.2024. u 11:00h

Obitelj i djeca s teškoćama u razvoju

6.2.2024. u 14:00h

20.2.2024. u 14:00h

25.6.2024. u 10:00h

9.7.2024. u 10:00h

29.8.2024. u 14:00h

12.9.2024. u 14:00h

Klinička logopedska djelatnost

30.1.2024. u 11:00h

13.2.2024. u 11:00h

19.6.2024. u 9:00h

3.7.2024. u 9:00h

4.9.2024. u 9:00h

18.9.2024. u 9:00h

 

DIPLOMSKI STUDIJ

 

Studijska godina

Predmeti

Zimski redoviti ispitni rok

29.1.2024. – 29.2.2024.

Ljetni redoviti ispitni rok

17.6.2024. – 12.7.2024.

Jesenski redoviti ispitni rok

26.8.2024. – 28.9.2024.

I godina

Logopedski praktikum

5.2.2024. u 18:00h

21.2.2024. u 18:00h

20.6.2024. u 18:00h

11.7.2024. u 18:00h

29.8.2024. u 18:00h

12.9.2024. u 18:00h

Razvojni jezično-govorni poremećaji II

31.1.2024. u 11:00h

21.1.2024. u 11:00h

21.6.2024. u 9:00h

2.7.2024. u 9:00h

2.9.2024. u 11:00h

16.9.2024. u 11:00h

Fonološki poremećaji

7.2.2024. u 10:00h

21.2.2024. u 10:00h

20.6.2024. u 10:00h

4.7.2024. u 10:00h

29.8.2024. u 11:00h

12.9.2024. u 11:00h

Disfagije

5.2.2024. u 18:00h

26.2.2024. u 18:00h

19.6.2024. u 18:00h

5.7.2024. u 18:00h

9.9.2024. u 18:00h

24.9.2024. u 18:00h

Neurobiološke osnove učenja

30.1.2024. u 14:00h

13.2.2024. u 14:00h

19.6.2024. u 14:00h

3.7.2024. u 14:00h

4.9.2024. u 14:00h

18.9.2024. u 14:00h

Psihologija odgoja i obrazovanja

2.2.2024. u 14:30h

16.2.2024. u 14:30h

24.6.2024. u 14:30h

8.7.2024. u 14:30h

26.8.2024. u 14:30h

9.9.2024. u 14:30h

 

 

 

 

Potpomognuta komunikacija

7.2.2024. u 11:00 h

21.2.2024. u 11:00 h

21.6.2024. u 10:00h

5.7.2024. u 10:00h

3.9.2024. u 10:00h

17.9.2024. u 10:00h

Specifične teškoće učenja i terapijski pristupi

31.1.2024. u 10:00h

21.2.2024. u 10:00h

24.6.2024. u 10:00h

12.7.2024. u 11:00h

28.8.2024. u 9:00h

11.9.2024. u 9:00h

Rehabilitacija slušanja i govora II

1.2.2024. u 11:00h

15.2.2024. u 11:00h

27.6.2024. u 11:00h

11.7.2024. u 11:00h

5.9.2024. u 11:00h

19.9.2024. u 11:00h

Neurogeni i degenerativni jezično-govorni poremećaji

1.2.2024. u 10:00h

15.2.2024. u 10:00h

17.6.2024. u 10:00h

1.7.2023. u 10:00h

26.8.2024.u 10:00h

9.9.2024. u 10:00h

Diferencijalna dijagnostika i terapija poremećaja tečnosti govora

1.2.2024. u 9:00h

15.2.2024. u 9:00h

19.6.2024. u 9:00h

3.7.2024. u 9:00h

2.9.2024. u 9:00h

16.9.2024. u 9:00h

Komunikacija osoba s višestrukim oštećenjima

5.2.2024. u 10:00h

19.2.2024. u 10:00h

18.6.2024. u 11:00h

2.7.2024. u 11:00h

3.9.2024. u 11:00h

17.9.2024. u 11:00h

 

Rehabilitacijski pristupi u gerontologiji

8.2.2024. u 9:00h

22.2.2024. u 9:00h

28.6.2024. u 9:00h

12.7.2024. u 9:00h

11.9.2024. u 9:00h

25.9.2024. u 9:00h

Studijska godina

Predmeti

Zimski redoviti ispitni rok

29.1.2024. – 29.2.2024.

Ljetni redoviti ispitni rok

17.6.2024. – 12.7.2024.

Jesenski redoviti ispitni rok

26.8.2024. – 28.9.2024.

II godina

Psihološko-logopedsko savjetovanje

31.1.2024. u 11:00h

14.2.2024. u 11:00h

21.6.2024. u 15:30h

5.7.2024. u 15:30h

4.9.2024. u 12:00h

18.9.2024. u 12:00h

Znanstveno-istraživačke metode u društvenim znanostima

30.1.2024. u 10:00h

13.2.2024. u 10:00h

17.6.2024.  u 10:00h

1.7.2024. u 10:00h

26.8.2024. u 10:00h

9.9.2024.  10:00h

Poremećaji hranjenja, sisanja i gutanja kod novorođenčadi

6.2.2024. u 10:00h

27.2.2024. u 10:00h

21.6.2024. u 10:00h

5.7.2024. u 10:00h

2.9.2024. u 12:00h

16.9.2024. u 12:00h

Rana intervencija u logopediji

5.2.2024. u 12:00h

19.2.2024. u 12:00h

20.6.2024. u 9:00h

9.7.2024. u 10:00h

29.8.2024. u 10:00h

12.9.2024. u 10:00h

Forenzička akustika

30.1.2024. u 9:00h

13.2.2024. u 9:00h

18.6.2024. u 9:00h

2.7.2024. u 9:00h

3.9.2024. u 9:00h

17.9.2024. u 9:00h

 

 

 

 

Logopedska dijagnostika

7.2.2024. u 11:00h

28.2.2024. u 11:00h

27.6.2024. u 9:00h

11.7.2024. u 9:00h

28.8.2024. u 10:00h

11.9.2024. u 10:00h

Diferencijalno-dijagnostički postupci kod poremećaja glasa

2.2.2024. u 10:00h

16.2.2024. u 10:00h

18.6.2024. u 10:00h

2.7.2024. u 10:00h

27.8.2024. u 10:00h

10.9.2024. u 10:00h