Jezici

Kalendar redovitih ispitnih rokova za STUDIJ LOGOPEDIJE u akademskoj godini 2021./2022.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

  1. GODINA

Kolegij

Zimski redoviti ispitni rok

31. siječnja – 5. ožujka 2022.

Ljetni redoviti ispitni rok

20. lipnja – 16. srpnja 2022.

Jesenski redoviti ispitni rok

22. kolovoza – 24. rujna 2022.

 

 

 

 

Anatomija i fiziologija čovjeka

2.2.2022. u 15:00h

16.2.2022. u 15:00h

30.6.2022. u 15:00h

14.7.2022. u 15:00h

7.9.2022. u 15:00h

21.9.2022. u 15:00h

Razvojna psihologija

8.2.2022. u 11:00h

22.2.2022. u 14:15h

21.6.2022. u 17:00h

5.7.2022. u 14:15h

23.8.2022. u 17:00h

6.9.2022. u 14:15h

Hrvatski standardni jezik

31.1.2022. u 11:00h

14.2.2022. u 11:00h

20.6.2022. u 11:00h

4.7.2022. u 11:00h

29.8.2022. u 11:00h

12.9.2022. u 11:00h

Osnove humane genetike

9.2.2022. u 14:30h

25.2.2022. u 14:30h

24.6.2022. u 15:00h

15.7.2022. u 14:30h

31.8.2022. u 14:30h

16.9.2022. u 15:00h

Uvod u logopediju

14.2.2022. u 17:00h

28.2.2022. u 17:00h

29.6.2022. u 12:00h

13.7.2022. u 12:00h

30.8.2022. u 12:00h

13.9.2022. u 12:00h

Njemački jezik I

2.2.2022. u 14:00h

16.2.2022. u 14:00h

22.6.2022. u 14:00h

6.7.2022. u 14:00h

7.9.2021. u 14:00h

21.9.2022. u 14:00h

Engleski jezik I

7.2.2022. u 11:30h

21.2.2022. u 11:30h

27.6.2022. u 16:00h

11.7.2022. u 16:00h

29.8.2022. u 16:00h

12.9.2022. u 16:00h

Akademsko pismo

4.2.2022. u 14:00h

18.2.2022. u 14:00h

24.6.2022. u 14:00h

8.7.2021. u 14:00h

2.9.2022. u 14:00h

16.9.2022. u 14:00h

 

 

 

 

Fonijatrija i audiologija

17.2.2022. u 9:00h

3.3.2022. u 9:00h

1.7.2022. u 9:00h

15.7.2022. u 9:00h

31.8.2022. u 9:00h

14.9.2022. u 9:00h

Fonetika

3.2.2022. u 10:00h

17.2.2022. u 10:00h

28.6.2022. u 10:00h

12.7.2022. u 10:00h

6.9.2022. u 10:00h

20.9.2022. u 10:00h

Neurologija i neuroznanost

16.2.2022. u 15:00h

3.3.2022. u 15:00h

29.6.2022. u 15:00h

14.7.2022.u15:00h

7.9.2022. u 13:00h

23.9.2022. u 15:00h

Psihologija djece s teškoćama u razvoju

31.1.2022. u 16:00h

14.2.2022. u 16:00h

21.6.2022. u 15:00h

5.7.2022. u 15:00h

22.8.2022. u 15:00h

5.9.2022. u 15:00h

Rani komunikacijski razvoj

8.2.2022. u 9:00h

22.2.2022. u 9:00h

23.6.2022. u 9:00h

7.7.2022. u 9:00h

1.9.2022. u 9:00h

15.9.2022. u 9:00h

Njemački jezik II

2.2.2022. u 14:00h

16.2.2022. u 14:00h

22.6.2022. u 14:00h

6.7.2022. u 14:00h

7.9.2021. u 14:00h

21.9.2022. u 14:00h

Engleski jezik II

7.2.2022. u 11:30h

21.2.2022. u 11:30h

27.6.2022. u 16:00h

11.7.2022. u 16:00h

29.8.2022. u 16:00h

12.9.2022. u 16:00h

Razvoj humane komunikacije

31.1.2022. u 9:00h

14.2.2022. u 9:00h

20.6.2022. u 9:00h

4.7.2022. u 9:00h

5.9.2022. u 9:00h

19.9.2022. u 9:00h

 

 

 

 

 

II. GODINA

Kolegij

Zimski redoviti ispitni rok

31. siječnja – 5. ožujka 2022.

Ljetni redoviti ispitni rok

20. lipnja – 16. srpnja 2022.

Jesenski redoviti ispitni rok

22. kolovoza – 24. rujna 2022.

 

 

 

 

Poremećaji iz spektra iz autizma

15.2.2022. u 16:00h

2.3.2022. u 16:00h

24.6.2022. u 16:00h

8.7.2022. u 16:00h

24.8.2022. u 16:00h

7.9.2022. u 16:00h

Poremećaji tečnosti govora

17.2.2022. u 10:00h

3.3.2022. u 10:00h

27.6.2022. u 10:0h

11.7.2022. u 10:00h

22.8.2022. u 10:00h

5.9.2022. u 10:00h

Osnove hrvatskog znakovnog jezika

11.2.2022. u 10:00h

4.3.2022. u 10:00h

24.6.2022. u 10:00h

15.7.2022. u 10:00h

2.9.2022. u 10:00h

23.9.2022. u 10:00h

Rani jezično-govorni razvoj

8.2.2022. u 10:30h

22.2.2022. u 10:30h

23.6.2022. u 10:30h

7.7.2022. u 10:30h

1.9.2022. u 9:00h

15.9.2022. u 9:00h

Poremećaji glasa

3.2.2022. u 17:00h

24.2.2022. u 17:00h

28.6.2022. u 17:00h

12.7.2022. u 17:00h

30.8.2022. u 16:00h

13.9.2022. u 16:00h

Interpersonalna komunikacija

31.1.2022. u 10:00h

14.2.2022. u 10:00h

20.6.2022. u 10:00h

4.7.2022. u 10:00h

5.9.2022. u 10:00h

19.9.2022. u 10:00h

Razvojna psihopatologija

7.2.2022. u 9:00h

28.2.2022. u 9:00h

20.6.2022. u 9:00h

18.7.2022. u 9:00h

29.8.2022. u 9:00h

19.9.2022. u 9:00h

 

 

 

 

Artikulacijski poremećaji

7.2.2022. u 10:30h

21.2.2022. u 10:30h

27.6.2022. u 10:30h

11.7.2022. u 10:30h

2.9.2022. u 9:00h

16.9.2022. u 9:00h

Oštećenja sluha

10.2.2022. u 10:00h

3.3.2022. u 10:00h

23.6.2022. u 10:00h

14.7.2022. u 10:00h

1.9.2022. u 10:00h

22.9.2022. u 10:00h

Poremećaji govora kod djece s intelektualnim teškoćama

1.2.2022. u 16:00h

15.2.2022. u 16:00h

21.6.2022. u 13:00h

5.7.2022. u 13:00h

6.9.2022. u 13:00h

20.9.2022. u 13:00h

Rehabilitacija slušanja i govora I

17.2.2022. u 10:00h

3.3.2022. u 10:00h

 

1.7.2022. u 10:00h

15.7.2022. u 10:00h

 

31.8.2022. u 10:00h

14.9.2022. u 10:00h

Motorički govorni poremećaji

14.2.2022. u 16:00h

28.2.2022. u 16:00h

29.6.2022. u 13:00h

13.7.2022. u 13:00h

30.8.2022. u 13:00h

13.9.2022. u 13:00h

Neverbalna komunikacija

2.2.2022. u 15:15h

16.2.2022. u 15:15h

22.6.2022. u 15:15h

6.7.2022. u 15:15h

7.9.2021. u 15:15h

21.9.2022. u 15:15h

Hrvatski znakovni jezik 1

11.2.2022. u 10:00h

4.3.2022. u 10:00h

24.6.2022. u 10:00h

15.7.2022. u 10:00h

2.9.2022.u 10:00h

23.9.2022. u 10:00h

III.  GODINA

Kolegij

Zimski redoviti ispitni rok

31. siječnja – 5. ožujka 2022.

Ljetni redoviti ispitni rok

20. lipnja – 16. srpnja 2022.

Jesenski redoviti ispitni rok

22. kolovoza – 24. rujna 2022.

 

 

 

 

Razvojni jezično-govorni poremećaji I

1.2.2022. u 14:30h

15.2.2022. u 14:30h

1.7.2022. u 10:00h

15.7.2022. u 10:00h

22.8.2022. u 10:00h

5.9.2022. u 10:00h

Statistika I

3.2.2022. u 11:00h

17.2.2022. u 11:00h

22.6.2022. u 11:00h

6.7.2022. u 11:00h

24.8.2022. u 11:00h

7.9.2022. u 11:00h

Metode istraživanja u društvenim znanostima

8.2.2022. u 9:00h

22.2.2022. u 9:00h

27.6.2022. u 9:00h

11.7.2022. u 9:00h

1.9.2022. u 9:00h

15.9.2022. u 9:00h

Poremećaji čitanja i pisanja

10.2.2022. u 9:00h

3.3.2022. u 9:00h

23.6.2022. u 9:00h

14.7.2022. u 9:00h

15.9.2022. u 9:00h

29.9.2022. u 9:00h

Afazije

7.2.2022. u 17:00h

21.2.2022. u 17:00h

20.6.2022. u 14:30h

14.7.2022. u 14:30h

29.8.2022. u 14:30h

12.9.2022. u 14.30h

Mentalno zdravlje

9.2.2022. u 12:00h

23.2.2022. u 12:00h

29.6.2022. u 12:00h

13.7.2022. u 12:00h

31.8.2022. u 12:00h

14.9.2022. u 12:00h

Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje

31.1.2022. u 10:00h

14.2.2022. u 10:00h

20.6.2022. u 10:00h

4.7.2022. u 10:00h

5.9.2022. u 10:00h

19.9.2022. u 10:00h

 

 

 

 

Oro-faringo-laringealne funkcije u logopediji

3.2.2022. u 16:00h

17.2.2022. u 16:00h

 

21.6.2022. u 16:00h

5.7.2022. u 16:00h

 

30.8.2022. u 16:00h

13.9.2022. u 16:00h

Metodika nastave djece s teškoćama u razvoju

14.2.2022. u 14:00h

28.2.2022. u 14:00h

24.6.2022. u 14:00h

8.7.2022. u 14:00h

30.8.2022. u 14:00h

13.9.2022. u 14:00h

Statistika II

4.2.2022. u 11:00h

18.2.2022. u 11:00h

23.6.2022. u 11:00h

7.7.2022. u 11:00h

25.8.2022. u 11:00h

8.9.2022. u 11:00h

Neurorazvojni jezični poremećaji

4.2.2022. u 16:00h

18.2.2022. u 16:00h

30.6.2022. u 9:00h

14.7.2022. u 9:00h

25.8.2022. u 9:00h

8.9.2022. u 9:00h

Obitelj i djeca s teškoćama u razvoju

2.2.2022. u 11:00h

16.2.2022. u 11:00h

28.6.2022. u 11:00h

12.7.2022. u 11:00h

7.9.2022. u 11:00h

21.9.2022.u 11:00h

DIPLOMSKI STUDIJ

 

  1. GODINA

Kolegij

Zimski redoviti ispitni rok

31. siječnja – 5. ožujka 2022.

Ljetni redoviti ispitni rok

20. lipnja – 16. srpnja 2022.

Jesenski redoviti ispitni rok

22. kolovoza – 24. rujna 2022.

 

 

 

 

Logopedski praktikum

7.2.2022. u 9:00h

21.2.2022. u 9:00h

27.6.2022. u 9:00h

11.7.2022. u 9:00h

1.9.2021. u 9:00h

15.9.2021. u 9:00h

Razvojni jezično-govorni poremećaji II

18.2.2022. u 14:30h

4.3.2022. u 14:30h

30.6.2022. u 10:00h

14.7.2022. u 10:00h

25.8.2022. u 10:00h

8.9.2022. u 10:00h

Fonološki poremećaji

8.2.2022. u 12:00h

22.2.2022. u 12:00h

23.6.2022. u 12:00h

7.7.2022. u 12:00h

2.9.2022. u 9:00h

16.9.2022. u 9:00h

Disfagije

1.2.2022. u 17:00h

15.2.2022. u 17:00h

21.6.2022. u 12:00h

5.7.2022. u 12:00h

6.9.2022. u 12:00h

20.9.2022. u 12:00h

Neurobiološke osnove učenja

31.1.2022. u 18:00h

14.2.2022. u 18:00h

28.6.2022. u 14:00h

12.7.2022. u 14:00h

5.9.2022. u 18:00h

19.9.2022. u 18:00h

Psihologija odgoja i obrazovanja

10.2.2022. u 15:00h

25.2.2022. u 15:00h

22.6.2022. u 15:00h

7.7.2022. u 15:00h

1.9.2022. u 15:00h

15.9.2022. u 15:00h

 

 

 

 

Potpomognuta komunikacija

15.2.2022. u 17:00h

2.3.2022. u 17:00h

 

24.6.2022. u 17:00h

8.7.2022. u 17:00h

 

24.8.2022. u 17:00h

7.9.2022. u 17:00h

Specifične teškoće učenja i terapijski pristupi

7.2.2022. u 8:00h

21.2.2022. u 8:00h

20.6.2022. u 10:30h

4.7.2022. u 10:30h

1.9.2022. u 10:00h

15.9.2022. u 10:00h

Rehabilitacija slušanja i govora II

17.2.2022. u 11:00h

3.3.2022. u 11:00h

1.7.2022. u 11:00h

15.7.2022. u 11:00h

31.8.2022. u 11:00h

14.9.2022. u 11:00h

Neurogeni i degenerativni jezično-govorni poremećaji

8.2.2022. u 15:00h

22.2.2022. u 15:00h

21.6.2022. u 15:00h

5.7.2022. u 15:00h

23.8.2022. u 15:00h

8.9.2022. u 11:00h

Diferencijalna dijagnostika i terapija poremećaja tečnosti govora

18.2.2022. u 10:00h

4.3.2022. u 10:00h

28.6.2022. u 10:00h

12.7.2022. u 10:00h

23.8.2022. u 10:00h

6.9.2022. u 10:00h

II. GODINA

 

Kolegij

Zimski redoviti ispitni rok

31. siječnja – 5. ožujka 2022.

Ljetni redoviti ispitni rok

20. lipnja – 16. srpnja 2022.

Jesenski redoviti ispitni rok

22. kolovoza – 24. rujna 2022.

 

 

 

 

Psihološko-logopedsko savjetovanje

14.2.2022. u 15:00h

28.2.2022. u 15:00h

24.6.2022. u 15:00h

8.7.2022. u 15:00h

30.8.2022. u 15:00h

13.9.2022. u 15:00h

Znanstveno-istraživačke metode u društvenim znanostima

9.2.2022. u 11:00h

23.2.2022. u 11:00h

21.6.2022. u 11:00h

5.7.2022. u 11:00h

23.8.2022. u 11:00h

6.9.2022. u 11:00h

Poremećaji hranjenja, sisanja i gutanja kod novorođenčadi

1.2.2022. u 16:00h

15.2.2022. u 16:00h

1.7.2022. u 11:00h

15.7.2022. u 11:00h

22.8.2022. u 11:00h

5.9.2022.u 11:00h

Rana intervencija u logopediji

7.2.2022. u 12:00h

21.2.2022. u 12:00h

 

27.6.2022. u 12:00h

11.7.2022. u 12:00h

2.9.2022. u 9:00h

16.9.2022. u 9:00h

Multidisciplinarni pristup u logopediji

31.1.2022. u 19:00h

14.2.2022. u 19:00h

28.6.2022. u 15:00h

12.7.2022. u 15:00h

5.9.2022. u 19:00h

19.9.2022. u 19:00h

 

 

 

 

Logopedska dijagnostika

 

pismeni dio ispita

 

 

 

31.1.2022. u 9:00h

14.2.2022. u 9:00h

 

 

 

20.6.2022. u 10:30h

4.7.2022. u 9:00h

23.8.2022. u 9:00h

6.9.2022. u 9:00h

usmeni dio ispita

 

4.2.2022. u 11:00h

18.2.2022. u 11:00h

 

30.6.2022. u 11:00h

14.7.2022. u 11:00h

26.8.2022. u 11:00h

9.9.2022. u 11:00h

Diferencijalno-dijagnostički postupci kod poremećaja glasa

10.2.2022. u 15:00h

24.2.2022. u 15:00h

23.6.2022. u 15:00h

7.7.2022. u 15:00h

25.8.2022. u 15:00h

8.9.2022. u 15:00h

 

Studiji