Jezici

                           Kalendar redovitih ispitnih rokova za Studij logopedije za akademsku godinu 2022./2023

                           

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

 

Studijska godina

Predmeti

Zimski redoviti ispitni rok

30.1.2023. – 4.3.2023.

Ljetni redoviti ispitni rok

19.6.2023. – 15.7.2023.

Jesenski redoviti ispitni rok

21.8.2023. – 23.9.2023.

 

 

 

 

 

 

 

I godina

Anatomija i fiziologija čovjeka

9.2.2023. u 15:00h

23.2.2023. u 15:00h

22.6.2023. u 15:00h

6.7.2023. u 15:00h

7.9.2023. u 15:00h

21.9.2023. u 15:00h

Razvojna psihologija

16.2.2023. u 11:00h

2.3.2023. u 11:00h

22.6.2023. u 11:00h

6.7.2023. u 11:00h

8.9.2023. u 11:00h

22.9.2023. u 11:00h

Hrvatski standardni jezik

30.1.2023. u 10:00h

13.2.2023. u 10:00h

19.6.2023. u 11:00h

3.7.2023. u 11:00h

4.9.2023. u 11:00h

18.9.2023. u 11:00h

Osnove humane genetike

3.2.2023. u 14:00h

24.2.2023. u 14:00h

23.6.2023. u 14:00h

14.7.2023. u 14:00h

25.8.2023. u 14:00h

15.9.2023. u 14:00h

Uvod u logopediju

1.2.2023. u 17:00h

21.2.2023. u 17:00h

27.6.2023. u 17:00h

11.7.2023. u 17:00h

21.8.2023. u 18:00h

20.9.2023. u 18:00h

Njemački jezik I

7.2.2023. u 14:00h

21.2.2023. u 14:00h

20.6.2023. u 14:00h

4.7.2023. u 14:00h

5.9.2023. u 14:00h

19.9.2023. u 14:00h

Engleski jezik I

7.2.2023. u 14:00h

21.2.2023. u 14:00h

20.6.2023. u 14:00h

4.7.2023. u 14:00h

28.8.2023. u 13:00h

11.9.2023. u 13:00h

Akademsko pismo

30.1.2023. u 12:00h

13.2.2023. u 12:00h

19.6.2023. u 12:00h

3.7.2023. u 12:00h

4.9.2023. u 12:00h

18.9.2023. u 12:00h

 

 

 

 

Fonijatrija i audiologija

17.2.2023. u 11:00h

3.3.2023. u 11:00h

28.6.2023. u 8:00h

12.7.2023. u 8:00h

25.8.2023. u 9:00h

8.9.2023. u 9:00h

Fonetika

1.2.2023. u 10:00h

15.2.2023. u 10:00h

21.6.2023. u 10:00h

5.7.2023. u 10:00h

30.8.2023. u 10:00h

13.9.2023. u 10:00h

Neurologija i neuroznanost

8.2.2023. u 14:00h

2.3.2023. u 14:00h

21.6.2023. u 14:00h

7.7.2023. u 14:00h

30.8.2023. u 14:00h

15.9.2023. u 14:00h

Psihologija djece s teškoćama u razvoju

30.1.2023. u 15:00h

13.2.2023. u 15:00h

19.6.2023. u 15:00h

3.7.2023. u 15:00h

21.8.2023. u 15:00h

4.9.2023. u 15:00h

Rani komunikacijski razvoj

13.2.2023. u 13:00h

27.2.2023. u 13:00h

26.6.2022. u 13:00h

10.7.2022. u 13:00h

1.9.2023. u 9:00h

15.9.2023. u 9:00h

Njemački jezik II

7.2.2023. u 14:00h

21.2.2023. u 14:00h

20.6.2023. u 14:00h

4.7.2023. u 14:00h

5.9.2023. u 14:00h

19.9.2023. u 14:00h

Engleski jezik II

7.2.2023. u 14:00h

21.2.2023. u 14:00h

20.6.2023. u 14:00h

4.7.2023. u 14:00h

28.8.2023. u 13:00h

11.9.2023. u 13:00h

Razvoj humane komunikacije

30.1.2023. u 10:00h

13.2.2023. u 10:00h

26.6.2023. u 10:00h

10.7.2023. u 10:00h

28.8.2023. u 10:00h

11.9.2023. u 10:00h

Informatika

2.2.2023. u 10:00h

16.2.2023. u 10:00h

27.6.2023. u 10:00h

11.7.2023. u 10:00h

29.8.2023. u 10:00h

12.9.2023. u 10:00h

Studijska godina

Predmeti

Zimski redoviti ispitni rok

30.1.2023. – 4.3.2023.

Ljetni redoviti ispitni rok

19.6.2023. – 15.7.2023.

Jesenski redoviti ispitni rok

21.8.2023. – 23.9.2023.

II godina

Poremećaji iz spektra autizma

3.2.2023. u 8:00h

17.2.2023. u 8:00h

23.6.2023. u 8:00h

7.7.2023. u 8:00h

25.8.2023. u 8:00h

8.9.2023. u 8:00h

Poremećaji tečnosti govora

10.2.2023. u 10:00h

28.2.2023. u 10:00h

27.6.2023. u 12:00h

11.7.2023. u 12:00h

22.8.2023. u 12:00h

5.9.2023. u 12:00h

Osnove hrvatskog znakovnog jezika

9.2.2023. u 10:00h

24.2.2023. u 10:00h

28.6.2023. u 9:00h

12.7.2023. u 9:00h

30.8.2023. u 9:00

15.9.2023. u 9:00

Rani jezično-govorni razvoj

13.2.2023. u 9:00h

27.2.2023. u 9:00h

26.6.2023. u 13:00h

10.7.2023. u 13:00h

6.9.2023. u 9:00h

21.9.2023. u 9:00h

Poremećaji glasa

8.2.2023. u 11:00h

22.2.2023. u 11:00h

22.6.2023. u 11:00h

6.7.2023. u 11:00h

24.8.2023. u 11:00h

7.9.2023. u 11:00h

Interpersonalna komunikacija

30.1.2023. u 10:00h

13.2.2023. u 10:00h

19.6.2023. u 10:00h

3.7.2023. u 10:00h

28.8.2023. u 10:00h

11.9.2023. u 10:00h

Razvojna psihopatologija

6.2.2023. u 9:00h

27.2.2023. u 9:00h

20.6.2023. u 9:00h

15.7.2023. u 9:00h

21.8.2023. u 9:00h

18.9.2023. u 9:00h

 

 

 

 

Artikulacijski poremećaji

13.2.2023. u 13:00h

27.2.2023. u 13:00h

26.6.2023. u 10:00h

10.7.2023. u 14:00h

6.9.2023. u 10:00h

21.9.2023. u 10:00h

Oštećenja sluha

9.2.2023. u 10:00h

24.2.2023. u 10:00h

28.6.2023. u 10:00h

12.7.2023. u 10:00h

30.8.2023. u 10:00

15.9.2023. u 10:00

Poremećaji govora kod djece s intelektualnim teškoćama

3.2.2023. u 16:00h

23.2.2023. u 16:00h

21.6.2023. u 17:00h

11.7.2023. u 17:00h

5.9.2023. u 17:00h

20.9.2023. u 16:00h

Rehabilitacija slušanja i govora I

31.1.2023. u 10:00h

14.2.2023. u 10:00h

29.6.2023. u 10:00h

13.7.2023. u 10:00h

29.8.2023. u 10:00h

12.9.2023. u 10:00h

Motorički govorni poremećaji

1.2.2023. u 16:00h

21.2.2023. u 16:00h

20.6.2023. u 17:00h

10.7.2023. u 17:00h

21.8.2023. u 17:00h

20.9.2023. u 17:00h

Hrvatski znakovni jezik 1

9.2.2023. u 10:00h

24.2.2023. u 10:00h

30.6.2023. u 10:00h

14.7.2023. u 10:00h

31.8.2023. u 10:00

16.9.2023. u 10:00

Neverbalna komunikacija

14.2.2023. u 15:00h

28.2.2023. u 15:00h

23.6.2023. u 15:00h

7.7.2023. u 15:00h

25.8.2023. u 15:00h

8.9.2023. u 15:00h

Kliničke karakteristike autizma djece i odraslih

6.2.2023. u 18:00h

20.2.2023. u 18:00h

23.6.2023. u 18:00h

7.7.2023. u 18:00h

28.8.2023. u 18:00h

11.9.2023. u 18:00h

Studijska godina

Predmeti

Zimski redoviti ispitni rok

30.1.2023. – 4.3.2023.

Ljetni redoviti ispitni rok

19.6.2023. – 15.7.2023.

Jesenski redoviti ispitni rok

21.8.2023. – 23.9.2023.

III godina

Razvojni jezično-govorni poremećaji I

6.2.2023. u 10:00h

28.2.2023. u 9:00h

23.6.2023. u 10:00h

14.7.2023. u 10:00h

7.9.2023. u 11:00h

21.9.2023. u 11:00h

Statistika I

1.2.2023. u 8:00h

15.2.2023. u 8:00h

19.6.2023. u 14:00h

3.7.2023. u 14:00h

23.8.2023. u 10:00h

6.9.2023. u 10:00h

Metode istraživanja u društvenim znanostima

9.2.2023. u 10:00h

23.2.2023. u 10:00h

26.6.2023. u 10:00h

10.7.2023. u 14:00h

1.9.2023. u 10:00h

15.9.2023. u 10:00h

Poremećaji čitanja i pisanja

16.2.2023. u 9:00h

2.3.2023. u 9:00h

21.6.2023. u 13:00h

5.7.2023. u 13:00h

1.9.2023. u 9:00h

15.9.2023. u 9:00h

Afazije

3.2.2023. u 12:00h

17.2.2023. u 12:00h

23.6.2023. u 12:00h

7.7.2023. u 12:00h

21.8.2023. u 11:00h

4.9.2023. u 11:00h

Mentalno zdravlje

30.1.2023. u 9:00h

13.2.2023. u 9:00h

20.6.2023. u 11:00h

4.7.2023. u 11:00h

21.8.2023. u 9:00h

4.9.2023. u 9:00h

Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje

30.1.2023. u 12:00h

13.2.2023. u 12:00h

19.6.2023. u 12:00h

3.7.2023. u 12:00h

28.8.2023. u 12:00h

11.9.2023. u 12:00h

 

 

 

 

Oro-faringo-laringealne funkcije u logopediji

2.2.2023. u 9:00h

16.2.2023. u 9:00h

29.6.2023. u 9:00h

13.7.2023. u 9:00h

7.9.2023. u 9:00h

21.9.2023. u 9:00h

Metodika nastave djece s teškoćama u razvoju

14.2.2023. u 14:00h

28.2.2023. u 14:00h

20.6.2023. u 14:00h

4.7.2023. u 14:00h

25.8.2023. u 14:00h

8.9.2023. u 14:00h

Statistika II

8.2.2023. u 8:00h

22.2.2023. u 8:00h

28.6.2023. u 11:00h

12.7.2023. u 11:00h

28.8.2023. u 11:00h

19.9.2023. u 11:00h

Neurorazvojni jezični poremećaji

7.2.2023. u 10:00h

28.2.2023. u 10:00h

22.6.2023. u 13:00h

11.7.2023. u 13:00h

5.9.2023. u 11:00h

19.9.2023. u 11:00h

Obitelj i djeca s teškoćama u razvoju

8.2.2023.u 10:00h

22.2.2023. u 10:00h

27.6.2023. u 9:30h

11.7.2023. u 9:30h

31.8.2023. u 10:00h

14.9.2023. u 10:00h

Klinička logopedska djelatnost

17.2.2023. u 10:00h

3.3.2023. u 10:00h

22.6.2023. u 9:00h

6.7.2023. u 9:00h

21.8.2023. u 8:00h

4.9.2023. u 8:00h

 

DIPLOMSKI STUDIJ

 

Studijska godina

Predmeti

Zimski redoviti ispitni rok

30.1.2023. – 4.3.2023.

Ljetni redoviti ispitni rok

19.6.2023. – 15.7.2023.

Jesenski redoviti ispitni rok

21.8.2023. – 23.9.2023.

I godina

Logopedski praktikum

30.1.2023. u 17:00h

20.2.2023. u 17:00h

19.6.2023. u 17:00h

5.7.2023. u 17:00h

6.9.2023. u 17:00h

20.9.2023. u 17:00h

Razvojni jezično-govorni poremećaji II

6.2.2023. u 9:00h

27.2.2023. u 9:00h

23.6.2023. u 11:00h

14.7.2023. u 11:00h

7.9.2023. u 12:00h

21.9.2023. u 12:00h

Fonološki poremećaji

13.2.2023. u 11:00h

27.2.2023. u 11:00h

26.6.2023. u 13:00h

10.7.2023. u 13:00h

1.9.2023. u 10:00h

15.9.2023. u 10:00h

Disfagije

3.2.2023. u 17:00h

23.2.2023. u 17:00h

19.6.2023. u 18:00h

4.7.2023. u 18:00h

21.8.2023. u 16:00h

19.9.2023. u 17:00h

Neurobiološke osnove učenja

14.2.2023. u 18:00h

28.2.2023. u 18:00h

23.6.2023. u 18:00h

7.7.2023. u 18:00h

28.8.2023. u 18:00h

11.9.2023. u 18:00h

Psihologija odgoja i obrazovanja

2.2.2023. u 14:30h

16.2.2023. u 14:30h

20.6.2023. u 14:30h

4.7.2023. u 14:30h

4.9.2023. u 14:30h

18.9.2023. u 14:30h

 

 

 

 

Potpomognuta komunikacija

7.2.2023. u 12:00h

21.2.2023. u 12:00h

27.6.2023. u 11:00h

11.7.2023. u 11:00h

6.9.2023. u 10:00h

21.9.2023. u 10:00h

Specifične teškoće učenja i terapijski pristupi

16.2.2023. u 10:00h

2.3.2023. u 10:00h

21.6.2023. u 9:00h

5.7.2023. u 9:00h

1.9.2023. u 9:00h

15.9.2023. u 9:00h

Rehabilitacija slušanja i govora II

31.1.2023. u 10:00h

14.2.2023. u 10:00h

20.6.2023. u 10:00h

4.7.2023. u 10:00h

29.8.2023. u 10:00h

12.9.2023. u 10:00h

Neurogeni i degenerativni jezično-govorni poremećaji

3.2.2023. u 10:00h

17.2.2023. u 10:00

30.6.2023. u 10:00h

14.7.2023. u 10:00

8.9.2023. u 10:00h

22.9.2023. u 10:00h

Diferencijalna dijagnostika i terapija poremećaja tečnosti govora

9.2.2023. u 16:00h

27.2.2023. u 12:00h

26.6.2023. u 12:00h

10.7.2023. u 12:00h

21.8.2023. u 12:00h

4.9.2023. u 12:00h

Komunikacija osoba s višestrukim oštećenjima

8.2.2023. u 14:00h

22.2.2023. u 14:00h

28.6.2023. u 13:00h

12.7.2023. u 13:00h

24.8.2023. u 12:00h

7.9.2023. u 12:00h

Studijska godina

Predmeti

Zimski redoviti ispitni rok

30.1.2023. – 4.3.2023.

Ljetni redoviti ispitni rok

19.6.2023. – 15.7.2023.

Jesenski redoviti ispitni rok

21.8.2023. – 23.9.2023.

II godina

Psihološko-logopedsko savjetovanje

1.2.2023. u 14:00h

15.2.2023. u 14:00h

20.6.2023. u 14:00h

4.7.2023. u 14:00h

31.8.2023. u 14:00h

14.9.2023. u 14:00h

Znanstveno-istraživačke metode u društvenim znanostima

7.2.2023. u 8:00h

21.2.2023. u 8:00h

20.6.2023. u 11:00h

4.7.2023. u 11:00h

29.8.2023. u 8:00h

12.9.2023. u 8:00h

Poremećaji hranjenja, sisanja i gutanja kod novorođenčadi

8.2.2023. u 12:00h

2.3.2023. u 12:00h

21.6.2023. u 11:00h

12.7.2023. u 11:00h

22.8.2023. u 10:00h

12.9.2023. u 10:00h

Rana intervencija u logopediji

13.2.2023. u 13:00h

27.2.2023. u 13:00h

26.6.2023. u 13:00h

10.7.2023. u 13:00h

1.9.2023. u 9:00h

15.9.2023. u 9:00h

Multidisciplinarni pristup u logopediji

30.1.2023. u 18:00h

13.2.2023. u 18:00h

22.6.2023. u 18:00h

6.7.2023. u 18:00h

23.8.2023. u 18:00h

6.9.2023. u 18:00h

Forenzička akustika

30.1.2023. u 16:00h

13.2.2023. u 16:00h

19.6.2023. u 16:00h

3.7.2023. u 16:00h

4.9.2023. u 16:00h

18.9.2023. u 16:00h

 

 

 

 

Logopedska dijagnostika

13.2.2023. u 9:00h

27.2.2023. u 9:00h

23.6.2023. u 9:00h

7.7.2023. u 9:00h

8.9.2023. u 9:00h

22.9.2023. u 9:00h

Diferencijalno-dijagnostički postupci kod poremećaja glasa

2.2.2023. u 10:00h

16.2.2023. u 10:00h

29.6.2023. u 10:00h

13.7.2023. u 10:00h

 

7.9.2023. u 10:00h

21.9.2023. u 10:00h

 

 

Studiji