Jezici

 

Politologija – ispitni rokovi u ak. godini 2020./2021.

Naziv kolegija

 

Zimski rokovi

Ljetni rokovi

Jesenski rokovi

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

 

 

Uvod u političku znanost 1

12. 2. u 11 sati

26. 2. u 11 sati

25. 6. u 11 sati

9. 7. u 11 sati

1. 9. u 11 sati

15. 9. u 11 sati

Antička i srednjovjekovna politička filozofija

16. 2. u 10 sati

2. 3. u 10 sati

29. 6. u 10 sati

13. 7. u 10 sati

 

31. 8. u 10 sati

14. 9. u  10 sati

Sistematska sociologija

9. 2. u 10 sati (online)

23. 2. u 10 sati (online)

22. 6. u 10 sati

6. 7. u 10 sati

 

7. 9. u 10 sati

21. 9. u 10 sati

 

Hrvatski jezik - jezične vježbe

8. 2. u 8 sati

22. 2. u 8 sati

23. 6. . u 8 sati

7.7. 2021. u 8 sati

6. 9. u 8 sati

20. 9. u 8 sati

Politička ekonomija

8. 2. u 9 sati

22. 2. u 9 sati

22. 6. . u 9 sati

6.7. 2021. u 9 sati

6. 9. u 9 sati

20. 9. u 9 sati

Moderna i suvremena povijest BiH

16. 2. u 15 sati

2. 3. u 15 sati

29. 6. u 15 sati

13. 7. u 15 sati

31. 8. u 15 sati

14. 9. u 15 sati

Osnove filozofije

 

 

 

Uvod u političku znanost 2

12. 2. u 11 sati

26. 2. u 11 sati

30. 6. u 11 sati

14. 7. u 11 sati

10. 9. u 11 sati

24. 9. u 11 sati

Novovjekovna politička filozofija

9. 2. u 8 sati

23. 2. u 8 sati

22. 6. u 8 sati

6. 7. u 8 sati

 

24. 8. u 8 sati

7. 9. u 8 sati

Metode istraživanja u društvenim znanostima

9. 2. u 10 sati (online)

23. 2. u 10 sati (online)

22. 6. u 10 sati

6. 7. u 10 sati

 

7. 9. u 10 sati

21. 9. u 10 sati

 

Akademsko pismo

 

 

 

Engleski jezik 1

8. 2. u 18 sati

22. 2. u 18 sati

21. 6. u 9 sati

16. 7. u 9 sati

10. 9. u 9 sati

24. 9. u 9 sati

Engleski jezik 2

8. 2. u 13 sati

22. 2. u 13 sati

21. 6. u 9 sati

16. 7. u 9 sati

10. 9. u 13 sati

24. 9. u 13 sati

Njemački jezik 1

 

 

 

Njemački jezik 2

 

 

 

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

8. 2. u 8 sati

22. 2. u 8 sati

22. 6. . u 8 sati

6.7. 2021. u 8 sati

6. 9. u 8 sati

20. 9. u 8 sati

Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije

 

 

 

Moderna i suvremena povijest Europe

10. 2. u 13 sati

3. 3. u 13 sati

23. 6. u 13 sati

7. 7. u 13 sati

25. 8. u 13 sati

22. 9. u 13 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

 

 

Uvod u političke sustave

11. 2. u 9 sati

25. 2. u 9 sati

21. 6. u 9 sati

8. 7. u 9 sati

9. 9. u 9 sati

23. 9. u 9 sati

Međunarodni politički odnosi 1

9. 2. u 11 sati

23.2 u 11 sati

22.6. u 11 sati

6.7. u 11 sati

7. 9. u 11 sati

21.9. u 11 sati

Političke doktrine i ideologije

9. 2. u 10 sati

23. 2. u 10 sati

22. 6. u 10 sati

29. 6. u 10 sati 

7. 9. u 10 sati

21. 9. u 10 sati 

Javne politike

9. 2. u 11 sati

23. 2. u 11 sati

22. 6. u 11 sati

6. 7. u 11 sati

31. 8. u 11 sati

14. 9. u 11 sati

Uvod u političku etiku

16. 2. u 10 sati

2. 3. u 10 sati

29. 6. u 10 sati

13. 7. u 10 sati

31. 8. u 10 sati

14. 9. u  10 sati

Političko komuniciranje

9. 2. u 9 sati

23. 2. u 9 sati

22. 6. u 9 sati

6. 7. u 9 sati

7. 9. u 9 sati

21. 9. u 9 sati

Demokracija, civilno društvo i ljudska prava

 

 

 

Politička sociologija

9. 2. u 10 sati (online)

23. 2. u 10 sati (online)

22. 6. u 10 sati

6. 7. u 10 sati

 

7. 9. u 10 sati

21. 9. u 10 sati

 

Međunarodni politički odnosi 2

9. 2. u 11 sati

23.2 u 11 sati

22.6. u 11 sati

6.7. u 11 sati

7. 9. u 11 sati

21.9. u 11 sati

Teorija države

15. 2. u 16 sati

2. 3. u 16 sati

12. 7. u 16 sati

19. 7. u 16 sati

20. 9. u 16 sati

24. 9. u 16 sati

Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe

9. 2. u 10 sati

23. 2. u 10 sati

22. 6. u 10 sati

29. 6. u 10 sati 

7. 9. u 10 sati

21. 9. u 10 sati 

Kantova politička misao

16. 2. u 10 sati

2. 3. u 10 sati

29. 6. u 10 sati

13. 7. u 10 sati

31. 8. u 10 sati

14. 9. u  10 sati

Politički marketing

9. 2. u 9 sati

23. 2. u 9 sati

22. 6. u 9 sati

6. 7. u 9 sati

7. 9. u 9 sati

21. 9. u 9 sati

Politička filozofija i učinci prosvjetiteljstva

16. 2. u 10 sati

2. 3. u 10 sati

29. 6. u 10 sati

13. 7. u 10 sati

31. 8. u 10 sati

14. 9. u  10 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

 

 

Politički sustav BiH

9. 2. u 11 sati

23. 2. u 11 sati

22. 6. u 11 sati

29. 6. u 11 sati 

7. 9. u 11 sati

21. 9. u 11 sati 

Suvremena političko-filozofska misao

16. 2. u 10 sati

2. 3. u 10 sati

29. 6. u 10 sati

13. 7. u 10 sati

31. 8. u 10 sati

14. 9. u  10 sati

Povijest diplomacije

9. 2. u 10 sati

23. 2. u 10 sati

22. 6. u 10 sati

29. 6. u 10 sati 

7. 9. u 10 sati

21. 9. u 10 sati 

Političke stranke

11. 2. u 10:30 sati

25. 2. u 10:30 sati

24. 6. u 10:30 sati

8. 7. u 10:30 sati

2. 9. u 10:30 sati

16. 9. u 10:30 sati

Izborni sustavi

11. 2. u 10:30 sati

25. 2. u 10:30 sati

24. 6. u 10:30 sati

8. 7. u 10:30 sati

2. 9. u 10:30 sati

16. 9. u 10:30 sati

Politički sustav Europske unije

8. 2. u 15 sati

22.2 u 15 sati

21.6. u 15 sati

5.7. u 15 sati

6. 9. u 15 sati

20.9. u 15 sati

Mediji i politika

9. 2. u 13 sati

23.2 u 13 sati

22.6. u 11 sati

6.7. u 11 sati

7. 9. u 11 sati

21.9. u 11 sati

Politika okoliša

10. 2. u 10 sati

24. 2.u  10 sati

23. 6. u 10 sati

7. 7. u 10 sati

1. 9.   u 10.sati

15. 9. u 10 sati

Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi

8. 2. u 9 sati

22. 2. u 9 sati

22. 6. . u 9 sati

6.7. 2021. u 9 sati

6. 9. u 9 sati

20. 9. u 9 sati

Politička psihologija

 

 

3.9. u 14 sati

17.9 u 14 sati

Komparativna politika

11. 2. u 9 sati

25. 2. u 9 sati

21. 6. u 9 sati

8. 7. u 9 sati

9. 9. u 9 sati

23. 9. u 9 sati

Politički sustav Hrvatske

11. 2. u 9 sati

25. 2. u 9 sati

21. 6. u 9 sati

8. 7. u 9 sati

9. 9. u 9 sati

23. 9. u 9 sati

Interkulturalno razumijevanje

9. 2. u 10 sati

23.2 u 10 sati

22.6. u 10 sati

6.7. u 10 sati

7. 9. u 10 sati

21.9. u 10 sati

Međunarodna i nacionalna sigurnost

 

 

 

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

 

 

Globalizacijski procesi i suvremena kultura

9. 2. u 11 sati (online)

23. 2. u 11 sati (online)

22. 6. u 11 sati

6. 7. u 11 sati

 

7. 9. u 11 sati

21. 9. u 11 sati

 

Znanost o upravi

12. 2. u 11 sati

26. 2. u 11 sati

28. 6. u 11 sati

12. 7. u 11 sati

31. 8. u 11 sati

14. 9. u 11 sati

EU: Organizacija i sustavi (stari)

9. 2. u 15 sati

23.2 u 15 sati

22.6. u 15 sati

6.7. u 15 sati

7. 9. u 15 sati

21.9. u 15 sati

Politike proširenja Europske unije

8. 2. u 15 sati

22.2 u 15 sati

21.6. u 15 sati

5.7. u 15 sati

7. 9. u 15 sati

21.9. u 15 sati

Politička demografija

10. 2. u 12 sati

3. 3. u 12 sati

23. 6. u 12 sati

7. 7. u 12 sati

6. 9. u 9 sati

20. 9. u 9 sati

Politički sustav Izraela

11. 2. u 9 sati

25. 2. u 9 sati

21. 6. u 9 sati

8. 7. u 9 sati

9. 9. u 9 sati

23. 9. u 9 sati

Teorije nacije i nacionalizma

12. 2. u 10 sati

26. 2. u 10 sati

25. 6. u 11 sati

9. 7. u 11 sa

1. 9. u 11 sati

15. 9. u 11 sati

Povijest diplomacije

 

 

 

Komparativni politički sustavi

11. 2. u 9 sati

25. 2. u 9 sati

21. 6. u 9 sati

8. 7. u 9 sati

9. 9. u 9 sati

23. 9. u 9 sati

Pravo Europske unije

11. 2. u 9 sati

25. 2. u 9 sati

24. 6. u 9 sati

8. 7. u 9 sati

9. 9. u 9 sati

23. 9. u 9 sati

Suvremena geopolitika

12. 2. u 10 sati

26. 2. u 10 sati

25. 6. u 10 sati

9. 7. u 10 sati

1. 9. u 10 sati

15. 9. u 10 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU

8. 2. u 15 sati

22.2 u 15 sati

22.6. u 15 sati

6.7. u 15 sati

6. 9. u 15 sati

20.9. u 15 sati

Suvremena diplomacija

9. 2. u 15 sati

23.2 u 15 sati

21.6. u 15 sati

5.7. u 15 sati

6. 9. u 15 sati

20.9. u 15 sati

Vojna povijest

10. 2. u 12 sati

3. 3. u 12 sati

23. 6. u 12 sati

7. 7. u 12 sati

25. 8. u 12 sati

22. 9. u 12 sti

Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi (stari)

8. 2. u 9 sati

22. 2. u 9 sati

22. 6. . u 9 sati

6.7. 2021. u 9 sati

6. 9. u 9 sati

20. 9. u 9 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

 

 

Politička antropologija

9. 2. u 11 sati (online)

23. 2. u 11 sati (online)

22. 6. u 11 sati

6. 7. u 11 sati

 

7. 9. u 11 sati

21. 9. u 11 sati

 

Modeli demokracije u podijeljenim društvima

11. 2. u 9 sati

25. 2. u 9 sati

21. 6. u 9 sati

8. 7. u 9 sati

9. 9. u 9 sati

23. 9. u 9 sati

Lokalna samouprava

12. 2. u 11 sati

26. 2. u 11 sati

28. 6. u 11 sati

12. 7. u 11 sati

31. 8. u 11 sati

14. 9. u 11 sati

Politička kultura

9. 2. u 11 sati

23. 2. u 11 sati

22. 6. u 10 sati

29. 6. u 11 sati 

7. 9. u 11 sati

21. 9. u 11 sati 

Političko predstavljanje

12. 2. u 12 sati

26. 2. u 12 sati

28. 6. u 12 sati

12. 7. u 12 sati

2. 9. u 12 sati

16. 9. u 12 sati

Znanost o miru

17. 2. u 11 sati

3. 3. u 11 sati

30. 6. u 11 sati

14. 7. u 11 sati

10. 9. u 11 sati

24. 9. u 11 sati

Feminističke teorije

9. 2. u 11 sati

23. 2. u 11 sati

22. 6. u 11 sati

29. 6. u 11 sati 

7. 9. u 11 sati

21. 9. u 11 sati 

Projekti EU fondova

 

 

 

Europeizacija javnih politika

12. 2. u 12 sati

26. 2. u 12 sati

28. 6. u 12 sati

12. 7. u 12 sati

31. 8. u 12 sati

23. 9. u 12 sati

Teorije nacije i nacionalizma (stari)

12. 2. u 10 sati

26. 2. u 10 sati

25. 6. u 11 sati

9. 7. u 11 sati

1. 9. u 11 sati

15. 9. u 11 sati

Suvremene politološke teorije

17. 2. u 10 sati

3. 3. u 10 sati

30. 6. u 10 sati

14. 7. u 10 sati

10. 9. u 10 sati

24. 9. u 10 sati

Kulturne tradicije i identiteti u BiH (stari)

 

 

 

 

Studiji