Jezici

POPIS TERMINA ISPITNIH ROKOVA ZA AKADEMSKU 2019.-2020. GOD.

*****

prof. dr. sc. Miroslav Glavičić / v. asist. Željka Pandža:

(kolegiji: Gospodarstvo rimske Histrije i Dalmacije, Osnove latinske epigrafike, Antička numizmatika, Antička natpisna građa na prostoru rimske provincije Dalmacije, Antička religija na prostoru rimske provincije Dalmacije)

ZIMSKI ROK:

I. termin: 3.2.2020. u 12 sati.

II. termin: 17.2.2020. u 12 sati.

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 28.5.2020. u 10 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita. 

LJETNI ROK:

I. termin: 15.6.2020. u 9 sati. Studenti koji će polagati na ovom roku dužni su se javiti mailom profesoru Glavičiću do 12.6., da bi profesor mogao napraviti raspored ispitivanja, budući da će studenti prijavljivati različite ispite. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za povezivanja 5 min. prije početka ispita. 

II. termin: 29.6.2020. u 9 sati. Studenti koji će polagati na ovom roku dužni su se javiti mailom profesoru Glavičiću do 26.6., da bi profesor mogao napraviti raspored ispitivanja. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita. 

JESENSKI ROK:

I. termin: 8.9.2020. u 9 sati.  Profesor ce Vam dan prije javiti tocan raspored ispita. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit cete (na Vas email) link za povezivanje 5 min. prije pocetka ispita. 

II. termin: 22.9.2020. Javiti se mailom v. asist. Željki Pandža, radi dogovora. 

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 29.9.2020. u 10 sati pismeni ispit. U 12 sati upis ocjena kod prof. dr. sc. M. Glavičića. NOVO!

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Naknadno. Ovaj rok pripada idućoj akademskoj godini, te ćete morati regulirati upis/obnovu godine prije pristupanja ovom izvanrednom roku.

*****

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić:

(kolegiji: Opća slavenska arheologija, Bizant na istočnom Jadranu)

ZIMSKI ROK:

I. termin: 10.2.2020. u 12 sati.

II. termin: 9.3.2020. u 9 sati. 

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 18.5.2020. u 12 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za pridruživanje 5 min. prije početka ispita. 

LJETNI ROK:

I. termin: 17.6.2020. u 10 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita.    

II. termin: 2.7.2020. u 10 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita.  

JESENSKI ROK:

I. termin: 1.9.2020. u 10 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita. 

II. termin: 18.9.2020. u 10 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita.    

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Prijaviti ispit na vrijeme u ISSu na fiktivni rok 30.9.2020., stvarni termin će biti ovdje objavljen naknadno. NOVO!

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Naknadno. Ovaj rok pripada idućoj akademskoj godini, te ćete morati regulirati upis/obnovu godine prije pristupanja ovom izvanrednom roku.

*****

doc. dr. sc. Mate Parica / v. asist. Tino Tomas:

(kolegiji: Brončano doba, Željezno doba, Brončano i željezno doba istočnog Jadrana)

ZIMSKI ROK:

I. termin: 4.2.2020. u 10 sati. 

II. termin: 18.2.2020. u 10 sati.

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 14.5.2020. u 10 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete link za povezivanje (na Vašu e-mail adresu) 5 min. prije početka ispita. 

LJETNI ROK:

I. termin: 16.6.2020. u 18 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete link za povezivanje (na Vašu e-mail adresu) 5 min. prije početka ispita.  

II. termin: 30.6.2020. u 18 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete link za povezivanje (na Vašu e-mail adresu) 5 min. prije početka ispita.  

JESENSKI ROK:

I. termin: 2.9.2020. u 10 sati.

II. termin: 23.9.2020. u 10 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 28.9.2020. u 10 sati (u uredu). NOVO!

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Naknadno. Ovaj rok pripada idućoj akademskoj godini, te ćete morati regulirati upis/obnovu godine prije pristupanja ovom izvanrednom roku.

*****

doc. dr. sc. Edita Vučić:

(kolegiji: Arheologija seobe naroda, Zaštita kulturne baštine, Arheologija seobe naroda - odabrana poglavlja)

ZIMSKI ROK:

I. termin: 10.2.2020. u 14 sati.

II. termin: 24.2.2020. u 14 sati.

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 14.5.2020. u 12 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita.

LJETNI ROK:

I. termin: 15.6.2020. u 18 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita. 

II. termin: 29.6.2020. u 18 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita. 

JESENSKI ROK:

I. termin: 31.8.2020. u 14 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita.

II. termin: 14.9.2020. u 14 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 28.9.2020. u 14 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita. NOVO!

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Naknadno. Ovaj rok pripada idućoj akademskoj godini, te ćete morati regulirati upis/obnovu godine prije pristupanja ovom izvanrednom roku.

*****

doc. dr. sc. Nina Čuljak:

(kolegiji: Kasnosrednjovjekovna i ranonovovjekovna arheologija Bosne i Hercegovine, Nacionalna arheologija, Arheologija ranog srednjeg vijeka - arhitektura i skulptura, Starohrvatska naselja i groblja, Bjelobrdski kulturni kompleks)

ZIMSKI ROK:

I. termin: 5.2.2020. u 9 sati.

II. termin: 19.2.2020. u 9 sati.

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  13.5.2020. u 9 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vašu e-mail adresu) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita. 

LJETNI ROK:

I. termin: 19.6.2020. u 17 sati.  Ispit je pismeni u Sumarumu. Počinje u 17:00h.  Sve detalje ćete dobiti u Sumarumu na samom kolegiju. Probni pismeni test (rezultati probnog testa neće ni na koji način utjecati na Vašu ocjenu!) će biti zadnji tjedan nastave, točnije u petak, 12. lipnja 2020. god. u 12:00h za 3. godinu i 10. lipnja za 5. godinu. Probni test su dužni odraditi svi studenti koji planiraju polagati ispite iz ovih kolegija na ljetnom roku! Ukoliko imate neki opravdan razlog nemogućnosti pristupanja probnom testu u to vrijeme, javite mailom da Vam se omogući drugi termin! 

II. termin: 1.7.2020. u 17 sati. Sve isto vrijedi kao i za I. ljetni ispitni termin, s tim da nema probnog testa. Njega ste dužni odraditi 12. lipnja (odnosno 10. lipnja peta godina). 

JESENSKI ROK:

I. termin: 4.9.2020. u 9 sati.  Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita.

II. termin: 18.9.2020. u 9 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 28.9.2020. u 9 sati.  Možete tada i dostaviti  u ured indekse na upis ocjena. NOVO! 

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Naknadno. Ovaj rok pripada idućoj akademskoj godini, te ćete morati regulirati upis/obnovu godine prije pristupanja ovom izvanrednom roku.

*****

izv. prof. dr. sc. Dario Vujević:

(kolegiji: Paleolitik i mezolitik, Metodologija arheoloških iskopavanja 1, Metodologija arheoloških iskopavanja 2)

ZIMSKI ROK:

I. termin: 10.2.2020. u 9 satii, uč. 31.

II. termin: 25.2.2020. u 9 sati. 

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 20.5.2020. u 10 sati. Ispit preko GoogleMeet-a. Dobit ćete link za povezivanje na Vašu e-mail adresu, malo prije početka ispita. Ukoliko niste u ISS sustavu, javite se mailom profesoru, da Vas može dodati na ispit. 

LJETNI ROK:

I. termin: 17.6.2020. u 9 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita. Ukoliko niste u ISS sustavu, javite se mailom profesoru, da Vam može poslati poziv za pridruživanje. 

II. termin: 8.7.2020. u 9 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Za pridruživanje ispitu upotrijebite kod: kim-gvxe-oow, ili koristite poveznicu: https://meet.google.com/kim-gvxe-oow    

JESENSKI ROK:

I. termin: 10.9.2020. u 10 sati. Ispit preko Google Meet platforme. Za pridruživanje kolegiju upotrijebite ovaj kod kim-gvxe-oow   ili kliknite na link: https://meet.google.com/kim-gvxe-oow  

II. termin: 25.9.2020. u 9 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za povezivanje neposredno prije početka ispita. Ukoliko niste u ISS sustavu, javite se mailom profesoru, da Vam može poslati link za pridruživanje.  NOVO!

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Prijaviti ispit na vrijeme u ISSu na fiktivni rok 30.9.2020., stvarni termin će biti ovdje objavljen naknadno. NOVO!

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Naknadno. Ovaj rok pripada idućoj akademskoj godini, te ćete morati regulirati upis/obnovu godine prije pristupanja ovom izvanrednom roku.

*****

prof. dr. sc. Ante Uglešić / v. asist. Mirko Rašić:

(kolegiji: Uvod u srednjovjekovnu arheologiju (na ovom kolegiju nije angažiran v. asist. M. Rašić), Starokršćanska arheologija, Starokršćansko graditeljstvo na istočnoj obali Jadrana, Kasnoantička arhitektura Bosne i Hercegovine, Starokršćanska ikonografija)

ZIMSKI ROK:

I. termin:  27.2.2020. u 9 sati. 

II. termin: 6.3.2020. u 16 sati. Studentima su u ISS upisane ocjene iz pismenog ispita održanog 6. ožujka.

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 22.5.2020. u 12 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vašu e-mail adresu) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita.  

LJETNI ROK:

I. termin: 18.6.2020. u 18 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vašu e-mail adresu) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita. 

II. termin: 2.7.2020. u 18 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vašu e-mail adresu) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita. 

JESENSKI ROK:

I. termin: 2.9.2020. u 12 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete od v. asist. Rašića (na Vašu e-mail adresu) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita. 

II. termin: 23.9.2020.  u 12 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete od v. asist. Rašića (na Vašu e-mail adresu) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita. NOVO!

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  6.10.2020. u 9 sati (u ISSu oglašen na 30.9., pa na vrijeme prijavite!). Ispit će biti uživo u zgradi Filozofskog, kod prof. dr. sc. Ante Uglešića (ukoliko epidemiološke prilike budu dozvoljavale) OBVEZNO dostavite indekse na potpis tada osobno, ili po nekome. NOVO!

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Naknadno. Ovaj rok pripada idućoj akademskoj godini, te ćete morati regulirati upis/obnovu godine prije pristupanja ovom izvanrednom roku.

*****

prof. dr. sc. Dražen Maršić:

(kolegiji: Uvod u antičku arheologiju, Egejske civilizacije brončanog doba, Arheologija antičke Grčke, Kolonizacija i romanizacija antičkog Ilirika, Antička arheologija Apeninskog poluotoka)

ZIMSKI ROK:

I. termin: 4.3.2020. u 9 sati.

II. termin: 18.3.2020. u 12 sati.  Odgođeno. Studenti će biti ispitani na proljetnom roku. Ukoliko tada ne polože dobit će još jednu priliku za polaganje (umjesto ovog roka) u onom terminu koji dogovore s profesorom. Tako da ne budu uskraćeni ni za jedan rok. P.S. Dodatni rok će biti 20.5.2020. u 15 sati također preko GoogleMeeta. 

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 11.5.2020. u 14 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za pridruživanje  5 min. prije početka ispita. 

LJETNI ROK:

I. termin: 17.6.2020. u 14 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za pridruživanje 5 min. prije početka ispita. 

II. termin: 1.7.2020. u 14 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za pridruživanje 5 min. prije početka ispita. 

JESENSKI ROK:

I. termin: 5.9.2020. u 15 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za pridruživanje 5 min. prije početka ispita. 

II. termin: 23.9.2020. u 15:30 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za pridruživanje 5 min. prije početka ispita. 

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Naknadno. Profesor je najavio da će ispit biti uživo u zgradi Fakulteta, vjerojatno na samom početku listopada (u ISS oglašen na 30.9., pa prijavite na vrijeme!). Obvezno dostavite indekse tada na potpis, ili osobno ili po nekome. NOVO!

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Naknadno. Ovaj rok pripada idućoj akademskoj godini, te ćete morati regulirati upis/obnovu godine prije pristupanja ovom izvanrednom roku.

*****

izv. prof. dr. sc. Dario Vujević / v. asist. Ankica Odža:

(kolegiji: Uvod u prapovijesnu arheologiju, Neolitik, Eneolitik, Neolitik istočnog Jadrana, Eneolitik istočnog Jadrana)

ZIMSKI ROK:

I. termin: 13.2.2020.  u 16 sati. 

II. termin: 25.2.2020.  u 12 sati. 

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 27.5.2020. u 10 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vašu e-mail adresu) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita. 

LJETNI ROK:

I. termin: 16.6.2020. u 9 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vašu e-mail adresu) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita. Ukoliko niste u ISS sustavu, javite se mailom v. asist. A. Odža, da Vam može poslati link za ispit. 

II. termin: 6.7.2020. u 12 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vašu e-mail adresu) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita. Ukoliko niste u ISS sustavu, javite se mailom v. asist. A. Odža, da Vam može poslati link za ispit. 

JESENSKI ROK:

I. termin: 1.9.2020. u 12 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vašu e-mail adresu) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita. 

II. termin: 23.9.2020. u 12 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za povezivanje 5 min. prije početka ispita.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 30.9.2020. u 12 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za povezivanje 5 min. prije početka ispitaNOVO!

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Naknadno. Ovaj rok pripada idućoj akademskoj godini, te ćete morati regulirati upis/obnovu godine prije pristupanja ovom izvanrednom roku.

*****

doc. dr. sc. Igor Borzić:

(kolegiji: Institucije rimskog svijeta, Graditeljstvo i urbanizam antičkog Ilirika)

ZIMSKI ROK:

I. termin: 3.2.2020. nije bilo prijava u ISSu.

II. termin: 18.3.2020. nije bilo prijava u ISSu.

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 18.5.2020. u 16 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za pridruživanje 5 min. prije početka ispita. 

LJETNI ROK:

I. termin: 17.6.2020. u 9 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za pridruživanje 5 min. prije početka ispita. 

II. termin: 1.7.2020. u 9 sati. Ispit preko GoogleMeeta. Dobit ćete (na Vaš e-mail) link za pridruživanje 5 min. prije početka ispita.

JESENSKI ROK:

I. termin: 10.9.2020. u 9 sati. 

II. termin: 24.9.2020. u 9 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Ispit prijaviti na vrijeme na fiktivni rok 30.9. u ISSu. Profesor će doći krajem rujna, ili početkom listopada, pa svi koji ste položili kod njega ispite online, trebate tada dostaviti indekse na potpis, ili osobno, ili po nekom. NOVO!

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Naknadno. Ovaj rok pripada idućoj akademskoj godini, te ćete morati regulirati upis/obnovu godine prije pristupanja ovom izvanrednom roku.

*****

* VAŽNO POJAŠNJENJE: Izvanredni rokovi nisu obvezni/redoviti rokovi. Ne moraju biti održani ako se ne odobre za tu godinu. Svake godine se odobravaju na sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta.

*****

*****

ARHIVA ODRŽANIH ISPITNIH ROKOVA:
 

JESENSKI I DODATNI (DEKANSKI) ISPITNI TERMINI (2019.

Studij arheologije- Jesenski i dekanski rok 2019.pdf

LJETNI ISPITNI TERMINI (2019.)

Studij arheologije - Ljetni ispitni termini 2019.pdf

 

Studiji