Jezici

POPIS TERMINA ISPITNIH ROKOVA ZA AKADEMSKU 2021.-2022. GODINU

*****

prof. dr. sc. Miroslav Glavičić / v. asist. Željka Pandža:

(kolegiji: Gospodarstvo rimske Histrije i Dalmacije, Osnove latinske epigrafike, Antička numizmatika, Antička natpisna građa na prostoru rimske provincije Dalmacije, Antička religija na prostoru rimske provincije Dalmacije)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 22.10.2021. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 7.2.2022. u 9 sati.

II. termin: 21.2.2022. u 12 sati (ured 40). 

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 29.4.2022. u 9 sati (ukoliko bude kandidata za ispit - prijavite u ISSu, i pravovremeno se javite v. asist. Ž. Pandža radi potvrde termina ispita).

LJETNI ROK:

I. termin: 20.6.2022. u 9 sati.

II. termin: 4.7.2022. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 5.9.2022. u 11 sati (ured 40).

II. termin: 19.9.2022. u 11 sati (kod v. asist. Ž. Pandža, ured 40).

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  26.9.2022. u 12 sati (kod prof. dr. sc. M. Glavičića, ured 40, ili učionica 29). Ispit iz Gospodarstva i Religije isti dan u 9 sati (kod v. asist. Ž. Pandža, ured 40).

*****

prof. dr. sc. Dražen Maršić:

(kolegiji: Uvod u antičku arheologiju, Egejske civilizacije brončanog doba, Arheologija antičke Grčke, Kolonizacija i romanizacija antičkog Ilirika, Antička arheologija Apeninskog poluotoka)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 22.10.2021. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 7.2.2022. (u ISSu). Stvarni termin ispita 14.2.2022. u 16 sati (GoogleMeet).

II. termin: 21.2.2022. (u ISSu). Nema prijava.

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 29.4.2022. u 9 sati (ukoliko bude kandidata, prijavite u ISSu i pravovremeno se javite prof. dr. sc. D. Maršiću radi potvrde termina ispita).

LJETNI ROK:

I. termin: 27.6.2022. u 9 sati (za kolegij Uvod u antičku arheologiju vidjeti termine kod doc. dr. sc. T. Tomasa).

II. termin: 11.7.2022. u 9 sati (vidjeti prethodnu napomenu za kolegij Uvod u antičku arheologiju).

JESENSKI ROK:

I. termin: 5.9.2021. u 9 sati.

II. termin: 19.9.2022. u 9 sati (ured 40).

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  30.9.2022. u 9 sati.

*****

doc. dr. sc. Mate Parica / doc. dr. sc. Tino Tomas:

(kolegiji: Brončano doba, Željezno doba, Brončano i željezno doba istočnog Jadrana)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 22.10.2021. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 7.2.2022. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 21.2.2022. u 9 sati (ured 40).

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 26.4.2022. u 10 sati (ured 40).

LJETNI ROK:

I. termin: 28.6.2022. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 11.7.2022. u 10 sati (ured 40).

JESENSKI ROK:

I. termin: 5.9.2021. u 9 sati.

II. termin: 19.9.2022. u 9 sati. 

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  26.9.2022. u 12 sati (ured 40).

*****

doc. dr. sc. Edita Vučić:

(kolegiji: Arheologija seobe naroda, Zaštita kulturne baštine, Bizant na istočnom Jadranu, Arheologija seobe naroda - odabrana poglavlja)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 22.10.2021. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 7.2.2022. u 9 sati. 

II. termin: 21.2.2022. u 9 sati. 

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 29.4.2022. u 9 sati.

LJETNI ROK:

I. termin: 27.6.2022. u 9 sati. 

II. termin: 11.7.2022. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 5.9.2021. u 9 sati. 

II. termin: 19.9.2022. u 9 sati. 

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  30.9.2022. u 9 sati.

*****

doc. dr. sc. Nina Čuljak:

(kolegiji: Kasnosrednjovjekovna i ranonovovjekovna arheologija Bosne i Hercegovine, Nacionalna arheologija, Arheologija ranog srednjeg vijeka - arhitektura i skulptura, Starohrvatska naselja i groblja, Ranosrednjovjekovna slavenska arheologija jugoistočne i srednje Europe):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 18.10.2021. u 9 sati (ured 40).

ZIMSKI ROK:

I. termin: 7.2.2022. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 21.2.2022. u 9 sati (ured 40).

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 25.4.2022. u 9 sati (ured 40).

LJETNI ROK:

I. termin: 20.6.2022. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 4.7.2022. u 9 sati (ured 40).

JESENSKI ROK:

I. termin: 5.9.2021. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 19.9.2022. u 9 sati (ured 40).

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  30.9.2022. u 9 sati (ured 40).

*****

izv. prof. dr. sc. Dario Vujević:

(kolegiji: Uvod u prapovijesnu arheologiju, Paleolitik i mezolitik, Metodologija arheoloških iskopavanja 1, Metodologija arheoloških iskopavanja 2, Neolitik, Eneolitik, Neolitik istočnog Jadrana, Eneolitik istočnog Jadrana):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 22.10.2021. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 7.2.2022. (u ISSu), stvarni termin ispita je 11.2.2022. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 3.3.2022. u 9 sati (ured 40).

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 29.4.2022. u 9 sati (ukoliko bude kandidata prijaviti u ISSu i javiti se profesoru za potvrdu termina).

LJETNI ROK:

I. termin: 27.6.2022.  (u ISSu). Stvarni termin ispita: 29.6.2022. u 10 sati. A za Metodologiju 1 i 2 ispit će biti 1.7.2022. u 9 sati. Svi ispiti će biti online (preko GoogleMeeta). Molim na vrijeme prijaviti u ISSu. 

II. termin: 11.7.2022. u 9 sati (u ISSu). Stvarni termin ispita: 13.7.2022. u  9 sati Neolitik, Metodologija u 11 sati.  Poveznica za ispit preko GoogleMeeta: http://meet.google.com/ynq-hkyk-hwv

JESENSKI ROK:

I. termin: 9.9.2021. u 9 sati (Metodologija), 10 sati (Neolitik), online, putem GoogleMeeta. 

II. termin: 19.9.2022. u 9 sati (u ISSu). Stvarni termin ispita je 6.10.2022. u 9 sati (Neolitik), a u 10 sati (Metodologija), ured 40. NOVO!

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  30.9.2022. u 9 sati (u ISSu, stvarni termin će biti u listopadu uživo).

*****

prof. dr. sc. Ante Uglešić / doc. dr. sc. Mirko Rašić:

(kolegiji: Uvod u srednjovjekovnu arheologiju (na ovom kolegiju nije angažiran doc. M. Rašić), Starokršćanska arheologija, Starokršćansko graditeljstvo na istočnoj obali Jadrana, Kasnoantička arhitektura Bosne i Hercegovine, Starokršćanska ikonografija)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 22.10.2021. u 9 sati (nema prijavljenih!)

ZIMSKI ROK:

I. termin: 14.2.2022. (u ISSu, a stvarni termin ispita će biti 22.2.2022. u 9 sati u uredu 40). 

II. termin: 28.2.2022. u 9 sati.

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 29.4.2022. u 9 sati (ukoliko bude prijava u ISSu, ispit će biti uživo 10. svibnja u 14 sati, ured 40).

LJETNI ROK:

I. termin: 30.6.2022. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 11.7.2022. u 9 sati. Točan termin ispita ćemo mailom potvrditi svima koji su prijavili u ISSu.

JESENSKI ROK:

I. termin: 5.9.2021. u 9 sati. 

II. termin: 19.9.2022. u 9 sati. Do tog datuma prijaviti u ISSu. Stvarni termin ispita je 26.9.2022. u 12 sati (ured 40).

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  30.9.2022. u 9 sati.

*****

izv. prof. dr. sc. Luciana Boban / doc. dr. sc. Jelena Jurčić

 (kolegiji: Latinski jezik 1, Latinski jezik 2, Latinski jezik 3)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:
 
I. termin: 18.10.2021. u 10 sati.
 
ZIMSKI ROK:
 
I. termin:  2.2.2022. u 9 sati (Latinski jezik 1), 9.2.2022. u 9 sati (Latinski jezik 2 i 3).
 
II. termin: 16.2.2022. u 9 sati (Latinski jezik 1), 23.2.2022. u 9 sati (Latinski jezik 2 i 3).
 
PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:
 
I. termin: 28.4.2022. u 10 sati (Latinski jezik 1-3), uč. 31.
 
LJETNI ROK:
 
I. termin: 22.6.2022. u 9 sati (Latinski jezik 1), 29.6.2022. u 9 sati (Latinski jezik 2 i 3).
 
II. termin: 6.7.2022. u 9 sati (Latinski jezik 1), 13.7.2022. u 9 sati (Latinski jezik 2 i 3).
 
JESENSKI ROK:
 
I. termin: 31.8.2022. u 9 sati (Latinski jezik 1), 7.9.2022. u 9 sati (Latinski jezik 2 i 3).
 
II. termin: 14.9.2022. u 9 sati (Latinski jezik 1), 21.9.2022. u 9 sati (Latinski jezik 2 i 3).
 
DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:
 
I. termin:  28.9.2022. u 9 sati (uč. 26).
 
*****
 
 

* VAŽNO POJAŠNJENJE: Izvanredni rokovi nisu obvezni/redoviti rokovi. Ne moraju biti održani ako se ne odobre za tu godinu. Svake godine se odobravaju na sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta. Tzv. apsolventski rokovi su namijenjeni prvenstveno studentima ''apsolventima'', koji su odslušali sve godine studija i ostao im je još neki ispit za položiti, pa da ne moraju 'čekati' redoviti rok u veljači da polažu.

*****

*****

ARHIVA ODRŽANIH ISPITNIH ROKOVA:
 
AKADEMSKA GODINA 2020.-2021. POPIS SVIH ISPITNIK ROKOVA:
 
AKADEMSKA GODINA 2019.-2020. POPIS SVIH ISPITNIH ROKOVA:
 
 

JESENSKI I DODATNI (DEKANSKI) ISPITNI TERMINI (2019.

Studij arheologije- Jesenski i dekanski rok 2019.pdf

LJETNI ISPITNI TERMINI (2019.)

Studij arheologije - Ljetni ispitni termini 2019.pdf

 

Studiji