Languages

ARHEOLOGIJA - POPIS TERMINA ISPITNIH ROKOVA ZA AKADEMSKU 2022.-2023. GODINU:

*****

DR. SC. BOBAN, LUCIANA, IZV. PROF. (seminari: dr. sc. Jelena Jurčić, doc.)

(kolegiji: Latinski jezik 1, Latinski jezik 2, Latinski jezik 3):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*: 27.10.2022. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 1.2.2023. u 9 sati.

II. termin: 15.2.2023. u 9 sati.

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*: 26.4.2023. u 9 sati.

LJETNI ROK:

I. termin: 20.6.2023. u 9 sati.

II. termin: 5.7.2023. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 6.9.2023. u 9 sati.

II. termin: 20.9.2023. u 9 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*: Naknadno.

*****

DR. SC. BORZIĆ, IGOR, IZV. PROF.

 (kolegiji: Uvod u antičku arheologiju, Institucije rimskog svijeta, Graditeljstvo i urbanizam antičkog Ilirika):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*: 27.10.2022. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 6.2.2023. u 9 sati.

II. termin: 20.2.2023. u 9 sati.

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*: 26.4.2023. u 9 sati.

LJETNI ROK:

I. termin: 19.6.2023. u 9 sati.

II. termin: 3.7.2023. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 4.9.2023. u 9 sati.

II. termin: 18.9.2023. u 9 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*: Naknadno.

*****

DR. SC. ČULJAK, NINA, DOC.

(kolegiji: Kasnosrednjovjekovna i ranonovovjekovna arheologija Bosne i Hercegovine, Nacionalna arheologija, Arheologija ranog srednjeg vijeka - arhitektura i skulptura, Starohrvatska naselja i groblja, Ranosrednjovjekovna slavenska arheologija jugoistočne i srednje Europe):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*: 27.10.2022. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 6.2.2023. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 20.2.2023. u 9 sati (ured 40).

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*: 26.4.2023. u 9 sati (ured 40).

LJETNI ROK:

I. termin: 19.6.2023. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 3.7.2023. u 9 sati (ured 40).

JESENSKI ROK:

I. termin: 4.9.2023. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 18.9.2023. u 9 sati (ured 40).

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*: Naknadno.

*****

DR. SC. GLAVIČIĆ, MIROSLAV, RED. PROF. (seminari: Željka Pandža, v. asist.)

(kolegiji: Gospodarstvo rimske Histrije i Dalmacije, Osnove latinske epigrafike, Antička numizmatika, Antička natpisna građa na prostoru rimske provincije Dalmacije, Antička religija na prostoru rimske provincije Dalmacije):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*: 27.10.2022. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 13.2.2023. u 9 sati. Ispit iz Antičke religije će biti isti dan, u 12 sati u uredu 40.

II. termin: 27.2.2023. u 9 sati.

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*: 26.4.2023. u 9 sati.

LJETNI ROK:

I. termin: 19.6.2023. u 9 sati. Ispit iz Antičke religije i Gospodarstva će biti isti dan u 12 sati (ured 40).

II. termin: 3.7.2023. u 9 sati. Ispit iz Antičke religije i Gospodarstva će biti isti dan u 12 sati (ured 40).

JESENSKI ROK:

I. termin: 28.8.2023. u 9 sati.

II. termin: 11.9.2023. u 9 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*: Naknadno.

*****

DR. SC. MARŠIĆ, DRAŽEN, RED. PROF. (seminari: Željka Pandža, v. asist.)

(kolegiji: Arheologija antičke Grčke, Kolonizacija i romanizacija antičkog Ilirika, Antička arheologija Apeninskog poluotoka):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 27.10.2022. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 6.2.2023. u 9 sati.

II. termin: 20.2.2023. u 9 sati.

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*: 26.4.2023. u 9 sati.

LJETNI ROK:

I. termin: 19.6.2023. u 9 sati.

II. termin: 3.7.2023. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 4.9.2023. u 9 sati.

II. termin: 18.9.2023. u 9 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*: Naknadno.

*****

DR. SC. TOMAS, TINO, DOC.

(kolegiji: Uvod u prapovijesnu arheologiju, Egejske civilizacije brončanog doba, Brončano doba, Željezno doba, Brončano i željezno doba istočnog Jadrana):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*: 27.10.2022. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 14.2.2023. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 28.2.2023. u 9 sati (ured 40).

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*: 25.4.2023. u 9 sati (ured 40).

LJETNI ROK:

I. termin: 19.6.2023. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 3.7.2023. u 9 sati (ured 40).

JESENSKI ROK:

I. termin: 4.9.2023. u 9 sati (ured 40)

II. termin: 18.9.2023. u 9 sati (ured 40).

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*: Naknadno.

*****

DR. SC. UGLEŠIĆ, ANTE, RED. PROF. (seminari: dr. sc. Mirko Rašić, doc.)

(kolegiji: Uvod u srednjovjekovnu arheologiju, Starokršćanska arheologija, Starokršćansko graditeljstvo na istočnoj obali Jadrana, Kasnoantička arhitektura Bosne i Hercegovine, Starokršćanska ikonografija):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*: 27.10.2022. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 6.2.2023. u 9 sati.

II. termin: 20.2.2023. (u ISSu!). Stvarni termin ispita je 21.2.2023. u 9 sati (ured 40). 

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*: 26.4.2023. u 9 sati.

LJETNI ROK:

I. termin: 19.6.2023. u 9 sati.

II. termin: 3.7.2023. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 4.9.2023. u 9 sati.

II. termin: 18.9.2023. u 9 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*: Naknadno.

*****

DR. SC. VUČIĆ, EDITA, DOC.

(kolegiji: Arheologija seobe naroda, Zaštita kulturne baštine, Bizant na istočnom Jadranu, Arheologija seobe naroda - odabrana poglavlja):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*: 27.10.2022. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 6.2.2023. u 9 sati.

II. termin: 20.2.2023. u 9 sati.

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*: 26.4.2023. u 9 sati.

LJETNI ROK:

I. termin: 19.6.2023. u 9 sati.

II. termin: 3.7.2023. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 4.9.2023. u 9 sati.

II. termin: 18.9.2023. u 9 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*: Naknadno.

*****

DR. SC. VUJEVIĆ, DARIO, IZV. PROF.

(kolegiji: Paleolitik i mezolitik, Metodologija arheoloških iskopavanja 1, Metodologija arheoloških iskopavanja 2, Neolitik, Eneolitik, Neolitik istočnog Jadrana, Eneolitik istočnog Jadrana):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*: 27.10.2022. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 6.2.2023. (u ISSu), stvarni termin ispita: 10.2.2023. u 9 sati (ured 40). 

II. termin: 20.2.2023. (u ISSu), stvarni termin ispita: 6.3.2023. u 9 sati (ured 40). 

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*: 26.4.2023. u 9 sati.

LJETNI ROK:

I. termin: 19.6.2023. u 9 sati.

II. termin: 3.7.2023. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 4.9.2023. u 9 sati.

II. termin: 18.9.2023. u 9 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*: Naknadno.

*****

* VAŽNO POJAŠNJENJE: Izvanredni rokovi nisu obvezni/redoviti rokovi. Ne moraju biti održani ako se ne odobre za tu godinu. Svake godine se odobravaju na sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta. Tzv. apsolventski rokovi su namijenjeni prvenstveno studentima ''apsolventima'', koji su odslušali sve godine studija i ostao im je još neki ispit za položiti, pa da ne moraju 'čekati' redoviti rok u veljači da polažu.

*****

ARHIVA ODRŽANIH ISPITNIH ROKOVA:

AKADEMSKA GODINA 2021.-2022. POPIS SVIH ISPITNIH ROKOVA:

Studij arheologije 2021-2022.pdf

AKADEMSKA GODINA 2020.-2021. POPIS SVIH ISPITNIK ROKOVA:

Studij arheologije 2020-2021.pdf

AKADEMSKA GODINA 2019.-2020. POPIS SVIH ISPITNIH ROKOVA:

Studij arheologije 2019.-2020..pdf