Languages

POPIS TERMINA ISPITNIH ROKOVA ZA AKADEMSKU 2020.-2021. GOD.

*****

prof. dr. sc. Miroslav Glavičić / v. asist. Željka Pandža:

(kolegiji: Gospodarstvo rimske Histrije i Dalmacije, Osnove latinske epigrafike, Antička numizmatika, Antička natpisna građa na prostoru rimske provincije Dalmacije, Antička religija na prostoru rimske provincije Dalmacije)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Nema prijava.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 15.2.2021. u 9 sati (GoogleMeet).

II. termin: 2.3.2021. u 9 sati (GoogleMeet - svi ispiti osim Gospodarstva rimske Histrije i Dalmacije. Za ispit iz tog kolegija (koji će biti uživo), javite se v. asist. Željki Pandža za potvrdu termina).

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  27.4.2021. u 10 sati preko GoogleMeeta (kolegiji: Antička numizmatika, Osnove latinske epigrafike). Ostali kolegiji u isto vrijeme uživo, uč. 31.

LJETNI ROK:

I. termin:  28.6.2021. u 9 sati preko GoogleMeeta (kolegiji: Antička numizmatika, Osnove latinske epigrafike). Ostali kolegiji će biti održani uživo u 12 sati.

II. termin:  12.7.2021. u 9 sati preko GoogleMeeta (kolegiji: Antička numizmatika, Osnove latinske epigrafike). Ostali kolegiji će biti održani uživo u 12 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin:  30.8.2021.

II. termin: 13.9.2021.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Naknadno.

*****

prof. dr. sc. Dražen Maršić:

(kolegiji: Uvod u antičku arheologiju, Egejske civilizacije brončanog doba, Arheologija antičke Grčke, Kolonizacija i romanizacija antičkog Ilirika, Antička arheologija Apeninskog poluotoka)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Nema prijava.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 12.2.2021. u 9 sati (GoogleMeet)

II. termin: 26.2.2021. u 9 sati (GoogleMeet)

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: kolegij Uvod u antičku arheologiju: 27.4.2021. u 9 sati (uč. 29). Ostali kolegiji: 28.4.2021. u 15 sati (GoogleMeet).

LJETNI ROK:

I. termin: kolegij Uvod u antičku arheologiju: 22.6.2021. u 9 sati. Ostali kolegiji: 25.6.2021. u 9 sati.

II. termin: kolegij: Uvod u antičku arheologiju: 6.7.2021. u 9 sati. Ostali kolegiji: 9.7.2021. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 3.9.2021.

II. termin: 17.9.2021.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  Naknadno.

*****

doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić:

(kolegiji: Opća slavenska arheologija, Bizant na istočnom Jadranu)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Nema prijava.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 8.2.2021. u 11 sati (GoogleMeet).

II. termin: 22.2.2021. u 11 sati (GoogleMeet).

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Nema prijava.

LJETNI ROK:

I. termin: 25.6.2021. u 10 sati (putem GoogleMeeta).

II. termin: 9.7.2021. u 10 sati (putem GoogleMeeta).

JESENSKI ROK:

I. termin: 6.9.2021.

II. termin: 20.9.2021.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  Naknadno.

*****

doc. dr. sc. Mate Parica / Tino Tomas:

(kolegiji: Brončano doba, Željezno doba, Brončano i željezno doba istočnog Jadrana)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Nema prijava.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 9.2.21021. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 23.2.2021. u 9 sati (ured 40).

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 27.4.2021. u 9 sati (uč. 29).

LJETNI ROK:

I. termin: 22.6.2021. u 9 sati.

II. termin: 6.7.2021. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 24.8.2021. u 9 sati.

II. termin: 7.9.2021. u 9 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  Naknadno.

*****

doc. dr. sc. Edita Vučić:

(kolegiji: Arheologija seobe naroda, Zaštita kulturne baštine, Arheologija seobe naroda - odabrana poglavlja)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Nema prijava.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 8.2.2021. u 16 sati (GoogleMeet).

II. termin: 22.2.2021. u 16 sati (GoogleMeet),

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 26.4.2021. u 12 sati (GoogleMeet).

LJETNI ROK:

I. termin: 21.6.2021. u 16 sati.

II. termin: 5.7.2021. u 16 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 23.8.2021. u 16 sati.

II. termin: 6.9.2021. u 16 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  Naknadno.

*****

doc. dr. sc. Nina Čuljak:

(kolegiji: Kasnosrednjovjekovna i ranonovovjekovna arheologija Bosne i Hercegovine, Nacionalna arheologija, Arheologija ranog srednjeg vijeka - arhitektura i skulptura, Starohrvatska naselja i groblja)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 30.10.2020. u 9 sati. 

ZIMSKI ROK:

I. termin: 10.2.2021. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 24.2.2021. u 9 sati (ured 40).

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 28.4.2021. u 9 sati (ured 40).

LJETNI ROK:

I. termin: 23.6.2021. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 7.7.2021. u 9 sati (ured 40).

JESENSKI ROK:

I. termin: 1.9.2021. u 9 sati.

II. termin: 15.9.2021. u 9 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  Naknadno.

*****

izv. prof. dr. sc. Dario Vujević:

(kolegiji: Uvod u prapovijesnu arheologiju, Paleolitik i mezolitik, Metodologija arheoloških iskopavanja 1, Metodologija arheoloških iskopavanja 2)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Nema prijava.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 16.2.2021. u 9 sati (GoogleMeet) kolegij Uvod u prapovijesnu arheologiju. Ispit iz kolegija Paleolitik i mezolitik će biti 17.2.2021. u 9 sati. Iza njega će biti (oko 11 sati) ispiti iz ostalih prijavljenih kolegija (sve preko GoogleMeeta). 

II. termin: 3.3.2021. u 9 sati (GoogleMeet).

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 26.4.2021. u 8 sati (GoogleMeet) kolegiji: Uvod u u prapovijesnu arheologiju i Paleolitik i mezolitik. Dana 27.4.2021. u 11 sati (GoogleMeet) kolegij Metodologija arheoloških iskopavanja 1.

LJETNI ROK:

I. termin: 28.6.2021. u 9 sati.

II. termin: 12.7.2021. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 10.9.2021.

II. termin: 24.9.2021.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  Naknadno.

*****

prof. dr. sc. Ante Uglešić / v. asist. Mirko Rašić:

(kolegiji: Uvod u srednjovjekovnu arheologiju (na ovom kolegiju nije angažiran v. asist. M. Rašić), Starokršćanska arheologija, Starokršćansko graditeljstvo na istočnoj obali Jadrana, Kasnoantička arhitektura Bosne i Hercegovine, Starokršćanska ikonografija)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 4.11.2020. u 17 sati (ured br. 40).

ZIMSKI ROK:

I. termin: 19.2.2021. u 9 sati (GoogleMeet).

II. termin: 5.3.2021. (ovo je službeni termin koji će ostati u ISSu: i.e. do tada morate prijaviti u ISSu). Stvarni termin će biti 15. ožujka u 9 sati (vjerojatno uživo).

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 28.4.2021. u 11 sati (GoogleMeet).

LJETNI ROK:

I. termin: 23.6.2021. u 9:30 sati.

II. termin: 9.7.2021. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 10.9.2021.

II. termin: 24.9.2021.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  Naknadno.

*****

izv. prof. dr. sc. Dario Vujević / Tino Tomas:

(kolegiji: Neolitik, Eneolitik, Neolitik istočnog Jadrana, Eneolitik istočnog Jadrana)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Nema prijava.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 16.2.2021. u 9 sati (GoogleMeet) kolegij Uvod u prapovijesnu arheologiju. Ispit iz kolegija Paleolitik i mezolitik će biti 17.2.2021. u 9 sati. Iza njega će biti (oko 11 sati) ispiti iz ostalih prijavljenih kolegija (sve preko GoogleMeeta). 

II. termin: 3.3.2021. u 9 sati (GoogleMeet).

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Ispiti s Preddiplomskog studija 26.4.2021. u 8 sati (GoogleMeet). Ispiti s Diplomskog studija 27.4.2021. u 11 sati (GoogleMeet).

LJETNI ROK:

I. termin: 28.6.2021. u 9 sati.

II. termin: 12.7.2021. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 24.8.2021. u 9 sati.

II. termin: 7.9.2021. u 9 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  Naknadno.

*****

doc. dr. sc. Igor Borzić:

(kolegiji: Institucije rimskog svijeta, Graditeljstvo i urbanizam antičkog Ilirika)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Nema prijava.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 8.2.2021. u 9 sati (ako bude prijava u ISSu)

II. termin: 22.2.2021. u 9 sati (ako bude prijava u ISSu)

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: Nema prijava.

LJETNI ROK:

I. termin: 29.6.2021. u 9 sati.

II. termin: 13.7.2021. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 27.8.2021.

II. termin: 10.9.2021.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  Naknadno.

*****

izv.prof. dr. sc. Luciana Boban / v. asist. dr. sc. Jelena Jurčić

 (kolegiji: Latinski jezik 1, Latinski jezik 2, Latinski jezik 3)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:
 
I. termin: provjeriti na stranici Studija latinskog jezika i književnosti.
 
ZIMSKI ROK:
 
I. termin:  Provjeriti na stranici Studija latinskog jezika i književnosti.
 
II. termin: Provjeriti na stranici Studija latinskog jezika i književnosti.
 
PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:
 
I. termin: 27.4.2021. u 10 sati (uč. 26). 
 
LJETNI ROK:
 
I. termin: 21.6.2021. u 10 sati.
 
II. termin: 5.7.2021. u 10 sati.
 
JESENSKI ROK:
 
I. termin: 6.9.2021. u 10 sati.
 
II. termin: 20.9.2021. u 10 sati.
 
DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:
 
I. termin:  Naknadno.
 
*****
 
 

* VAŽNO POJAŠNJENJE: Izvanredni rokovi nisu obvezni/redoviti rokovi. Ne moraju biti održani ako se ne odobre za tu godinu. Svake godine se odobravaju na sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta. Tzv. apsolventski rokovi su namijenjeni prvenstveno studentima ''apsolventima'', koji su odslušali sve godine studija i ostao im je još neki ispit za položiti, pa da ne moraju 'čekati' redoviti rok u veljači da polažu.

*****

*****

ARHIVA ODRŽANIH ISPITNIH ROKOVA:
 
AKADEMSKA GODINA 2019.-2020. POPIS SVIH ISPITNIH ROKOVA:
 
 

JESENSKI I DODATNI (DEKANSKI) ISPITNI TERMINI (2019.

Studij arheologije- Jesenski i dekanski rok 2019.pdf

LJETNI ISPITNI TERMINI (2019.)

Studij arheologije - Ljetni ispitni termini 2019.pdf