Languages

POPIS TERMINA ISPITNIH ROKOVA ZA AKADEMSKU 2021.-2022. GODINU

*****

prof. dr. sc. Miroslav Glavičić / v. asist. Željka Pandža:

(kolegiji: Gospodarstvo rimske Histrije i Dalmacije, Osnove latinske epigrafike, Antička numizmatika, Antička natpisna građa na prostoru rimske provincije Dalmacije, Antička religija na prostoru rimske provincije Dalmacije)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 22.10.2021. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 7.2.2022. u 9 sati.

II. termin: 21.2.2022. u 12 sati (ured 40). 

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 29.4.2022. u 9 sati (ukoliko bude kandidata za ispit - prijavite u ISSu, i pravovremeno se javite v. asist. Ž. Pandža radi potvrde termina ispita).

LJETNI ROK:

I. termin: 20.6.2022. u 9 sati.

II. termin: 4.7.2022. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 5.9.2022. u 11 sati (ured 40).

II. termin: 19.9.2022. u 11 sati (kod v. asist. Ž. Pandža, ured 40).

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  26.9.2022. u 12 sati (kod prof. dr. sc. M. Glavičića, ured 40, ili učionica 29). Ispit iz Gospodarstva i Religije isti dan u 9 sati (kod v. asist. Ž. Pandža, ured 40).

*****

prof. dr. sc. Dražen Maršić:

(kolegiji: Uvod u antičku arheologiju, Egejske civilizacije brončanog doba, Arheologija antičke Grčke, Kolonizacija i romanizacija antičkog Ilirika, Antička arheologija Apeninskog poluotoka)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 22.10.2021. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 7.2.2022. (u ISSu). Stvarni termin ispita 14.2.2022. u 16 sati (GoogleMeet).

II. termin: 21.2.2022. (u ISSu). Nema prijava.

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 29.4.2022. u 9 sati (ukoliko bude kandidata, prijavite u ISSu i pravovremeno se javite prof. dr. sc. D. Maršiću radi potvrde termina ispita).

LJETNI ROK:

I. termin: 27.6.2022. u 9 sati (za kolegij Uvod u antičku arheologiju vidjeti termine kod doc. dr. sc. T. Tomasa).

II. termin: 11.7.2022. u 9 sati (vidjeti prethodnu napomenu za kolegij Uvod u antičku arheologiju).

JESENSKI ROK:

I. termin: 5.9.2021. u 9 sati.

II. termin: 19.9.2022. u 9 sati (ured 40).

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  30.9.2022. u 9 sati.

*****

doc. dr. sc. Mate Parica / doc. dr. sc. Tino Tomas:

(kolegiji: Brončano doba, Željezno doba, Brončano i željezno doba istočnog Jadrana)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 22.10.2021. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 7.2.2022. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 21.2.2022. u 9 sati (ured 40).

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 26.4.2022. u 10 sati (ured 40).

LJETNI ROK:

I. termin: 28.6.2022. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 11.7.2022. u 10 sati (ured 40).

JESENSKI ROK:

I. termin: 5.9.2021. u 9 sati.

II. termin: 19.9.2022. u 9 sati. 

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  26.9.2022. u 12 sati (ured 40).

*****

doc. dr. sc. Edita Vučić:

(kolegiji: Arheologija seobe naroda, Zaštita kulturne baštine, Bizant na istočnom Jadranu, Arheologija seobe naroda - odabrana poglavlja)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 22.10.2021. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 7.2.2022. u 9 sati. 

II. termin: 21.2.2022. u 9 sati. 

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 29.4.2022. u 9 sati.

LJETNI ROK:

I. termin: 27.6.2022. u 9 sati. 

II. termin: 11.7.2022. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 5.9.2021. u 9 sati. 

II. termin: 19.9.2022. u 9 sati. 

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  30.9.2022. u 9 sati.

*****

doc. dr. sc. Nina Čuljak:

(kolegiji: Kasnosrednjovjekovna i ranonovovjekovna arheologija Bosne i Hercegovine, Nacionalna arheologija, Arheologija ranog srednjeg vijeka - arhitektura i skulptura, Starohrvatska naselja i groblja, Ranosrednjovjekovna slavenska arheologija jugoistočne i srednje Europe):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 18.10.2021. u 9 sati (ured 40).

ZIMSKI ROK:

I. termin: 7.2.2022. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 21.2.2022. u 9 sati (ured 40).

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 25.4.2022. u 9 sati (ured 40).

LJETNI ROK:

I. termin: 20.6.2022. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 4.7.2022. u 9 sati (ured 40).

JESENSKI ROK:

I. termin: 5.9.2021. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 19.9.2022. u 9 sati (ured 40).

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  30.9.2022. u 9 sati (ured 40).

*****

izv. prof. dr. sc. Dario Vujević:

(kolegiji: Uvod u prapovijesnu arheologiju, Paleolitik i mezolitik, Metodologija arheoloških iskopavanja 1, Metodologija arheoloških iskopavanja 2, Neolitik, Eneolitik, Neolitik istočnog Jadrana, Eneolitik istočnog Jadrana):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 22.10.2021. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 7.2.2022. (u ISSu), stvarni termin ispita je 11.2.2022. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 3.3.2022. u 9 sati (ured 40).

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 29.4.2022. u 9 sati (ukoliko bude kandidata prijaviti u ISSu i javiti se profesoru za potvrdu termina).

LJETNI ROK:

I. termin: 27.6.2022.  (u ISSu). Stvarni termin ispita: 29.6.2022. u 10 sati. A za Metodologiju 1 i 2 ispit će biti 1.7.2022. u 9 sati. Svi ispiti će biti online (preko GoogleMeeta). Molim na vrijeme prijaviti u ISSu. 

II. termin: 11.7.2022. u 9 sati (u ISSu). Stvarni termin ispita: 13.7.2022. u  9 sati Neolitik, Metodologija u 11 sati.  Poveznica za ispit preko GoogleMeeta: http://meet.google.com/ynq-hkyk-hwv

JESENSKI ROK:

I. termin: 9.9.2021. u 9 sati (Metodologija), 10 sati (Neolitik), online, putem GoogleMeeta. 

II. termin: 19.9.2022. u 9 sati. Profesor je najavio stvarni termin ispita odmah prvih dana listopada uživo. Možete se izravno obratiti profesoru Vujeviću ukoliko Vam je to problem radi upisa na više godine.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  30.9.2022. u 9 sati (u ISSu, stvarni termin će biti u listopadu uživo).

*****

prof. dr. sc. Ante Uglešić / v. asist. dr. sc. Mirko Rašić:

(kolegiji: Uvod u srednjovjekovnu arheologiju (na ovom kolegiju nije angažiran v. asist. M. Rašić), Starokršćanska arheologija, Starokršćansko graditeljstvo na istočnoj obali Jadrana, Kasnoantička arhitektura Bosne i Hercegovine, Starokršćanska ikonografija)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 22.10.2021. u 9 sati (nema prijavljenih!)

ZIMSKI ROK:

I. termin: 14.2.2022. (u ISSu, a stvarni termin ispita će biti 22.2.2022. u 9 sati u uredu 40). 

II. termin: 28.2.2022. u 9 sati.

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin: 29.4.2022. u 9 sati (ukoliko bude prijava u ISSu, ispit će biti uživo 10. svibnja u 14 sati, ured 40).

LJETNI ROK:

I. termin: 30.6.2022. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 11.7.2022. u 9 sati. Točan termin ispita ćemo mailom potvrditi svima koji su prijavili u ISSu.

JESENSKI ROK:

I. termin: 5.9.2021. u 9 sati. 

II. termin: 19.9.2022. u 9 sati. Do tog datuma prijaviti u ISSu. Stvarni termin ispita je 26.9.2022. u 12 sati (ured 40).

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:

I. termin:  30.9.2022. u 9 sati.

*****

izv. prof. dr. sc. Luciana Boban / doc. dr. sc. Jelena Jurčić

 (kolegiji: Latinski jezik 1, Latinski jezik 2, Latinski jezik 3)

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*:
 
I. termin: 18.10.2021. u 10 sati.
 
ZIMSKI ROK:
 
I. termin:  2.2.2022. u 9 sati (Latinski jezik 1), 9.2.2022. u 9 sati (Latinski jezik 2 i 3).
 
II. termin: 16.2.2022. u 9 sati (Latinski jezik 1), 23.2.2022. u 9 sati (Latinski jezik 2 i 3).
 
PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*:
 
I. termin: 28.4.2022. u 10 sati (Latinski jezik 1-3), uč. 31.
 
LJETNI ROK:
 
I. termin: 22.6.2022. u 9 sati (Latinski jezik 1), 29.6.2022. u 9 sati (Latinski jezik 2 i 3).
 
II. termin: 6.7.2022. u 9 sati (Latinski jezik 1), 13.7.2022. u 9 sati (Latinski jezik 2 i 3).
 
JESENSKI ROK:
 
I. termin: 31.8.2022. u 9 sati (Latinski jezik 1), 7.9.2022. u 9 sati (Latinski jezik 2 i 3).
 
II. termin: 14.9.2022. u 9 sati (Latinski jezik 1), 21.9.2022. u 9 sati (Latinski jezik 2 i 3).
 
DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*:
 
I. termin:  28.9.2022. u 9 sati (uč. 26).
 
*****
 
 

* VAŽNO POJAŠNJENJE: Izvanredni rokovi nisu obvezni/redoviti rokovi. Ne moraju biti održani ako se ne odobre za tu godinu. Svake godine se odobravaju na sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta. Tzv. apsolventski rokovi su namijenjeni prvenstveno studentima ''apsolventima'', koji su odslušali sve godine studija i ostao im je još neki ispit za položiti, pa da ne moraju 'čekati' redoviti rok u veljači da polažu.

*****

*****

ARHIVA ODRŽANIH ISPITNIH ROKOVA:
 
AKADEMSKA GODINA 2020.-2021. POPIS SVIH ISPITNIK ROKOVA:
 
AKADEMSKA GODINA 2019.-2020. POPIS SVIH ISPITNIH ROKOVA:
 
 

JESENSKI I DODATNI (DEKANSKI) ISPITNI TERMINI (2019.

Studij arheologije- Jesenski i dekanski rok 2019.pdf

LJETNI ISPITNI TERMINI (2019.)

Studij arheologije - Ljetni ispitni termini 2019.pdf