Languages

ARHEOLOGIJA - POPIS TERMINA ISPITNIH ROKOVA ZA AKADEMSKU 2023.-2024. GODINU:

*****

DR. SC. BOBAN, LUCIANA, IZV. PROF. (seminari: dr. sc. Jelena Jurčić, doc.)

(kolegiji: Latinski jezik 1, Latinski jezik 2):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*: 26.10.2023. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 31.1.2024. u 9 sati.

II. termin: 14.2.2024. u 9 sati.

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*: 26.4.2024. u 11 sati i 30 minuta (učionica 30).

LJETNI ROK:

I. termin: 19.6.2024. u 9 sati.

II. termin: 3.7.2024. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 4.9.2024. u 9 sati.

II. termin: 18.9.2024. u 9 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*: Naknadno.

*****

DR. SC. BORZIĆ, IGOR, IZV. PROF.

 (kolegiji: Uvod u antičku arheologiju, Institucije rimskog svijeta, Graditeljstvo i urbanizam antičkog Ilirika):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*: 26.10.2023. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 7.2.2024. u 9 sati (u ISSu). Stvarni termin ispita: 9.2.2024. u 11 sati (ured 40). 

II. termin: 21.2.2024. u 9 sati. Stvarni termin naknadno.

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*: 23.4.2024. u 16 sati (ured 40).

LJETNI ROK:

I. termin: 19.6.2024. u 9 sati.

II. termin: 3.7.2024. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 4.9.2024. u 9 sati.

II. termin: 18.9.2024. u 9 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*: Naknadno.

*****

DR. SC. ČULJAK, NINA, DOC.

(kolegiji: Kasnosrednjovjekovna i ranonovovjekovna arheologija Bosne i Hercegovine, Pokretni arheološki nalazi od 14. do 17. st., Nacionalna arheologija, Ranosrednjovjekovna slavenska arheologija jugoistočne i srednje Europe):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*: 26.10.2023. u 9 sati (ured 40).

ZIMSKI ROK:

I. termin: 7.2.2024. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 21.2.2024. u 9 sati (ured 40).

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*: 23.4.2024. u 9 sati (ured 40).

LJETNI ROK:

I. termin: 19.6.2024. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 3.7.2024. u 9 sati (ured 40).

JESENSKI ROK:

I. termin: 4.9.2024. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 18.9.2024. u 9 sati (ured 40).

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*: Naknadno.

*****

DR. SC. GLAVIČIĆ, MIROSLAV, RED. PROF. (seminari: dr. sc. Željka Pandža, doc.)

(kolegiji: Gospodarstvo rimske Histrije i Dalmacije, Osnove latinske epigrafike, Antička numizmatika, Antička natpisna građa na prostoru rimske provincije Dalmacije, Religije i kultovi u rimskoj provinciji Dalmaciji):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*: 26.10.2023. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 5.2.2024. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 19.2.2024. u 9 sati (pismeni!), ured 40. 

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*: 23.4.2024. (uživo, iza 12:30, detalji poslani mailom).

LJETNI ROK:

I. termin: 19.6.2024. u 9 sati.

II. termin: 3.7.2024. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 4.9.2024. u 9 sati.

II. termin: 18.9.2024. u 9 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*: Naknadno.

*****

DR. SC. MARŠIĆ, DRAŽEN, RED. PROF. (seminari: dr. sc. Željka Pandža, doc.)

(kolegiji: Arheologija antičke Grčke, Romanizacija antičkog Ilirika, Antička arheologija Apeninskog poluotoka):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*: 26.10.2023. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 7.2.2024. u 9 sati (u ISSu). Stvarni termin ispita: 15.2.2023. u 13 sati (ured 40). 

II. termin: 21.2.2024. u 9 sati. 

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*: 23.4.2024. (uživo, iza 12:30, detalji poslani mailom).

LJETNI ROK:

I. termin: 19.6.2024. u 9 sati.

II. termin: 3.7.2024. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 4.9.2024. u 9 sati.

II. termin: 18.9.2024. u 9 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*: Naknadno.

*****

DR. SC. RAŠIĆ, MIRKO, DOC.

(kolegiji: Kasnoantička arhitektura Bosne i Hercegovine, Rimska vojska u Iliriku):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*: 26.10.2023. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 7.2.2024. u 9 sati.

II. termin: 21.2.2024. u 9 sati.

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*: 23.4.2024. u 9 sati (ured 40).

LJETNI ROK:

I. termin: 19.6.2024. u 9 sati.

II. termin: 3.7.2024. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 4.9.2024. u 9 sati.

II. termin: 18.9.2024. u 9 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*: Naknadno.

*****

DR. SC. TOMAS, TINO, DOC.

(kolegiji: Uvod u prapovijesnu arheologiju, Arheologija egejskih civilizacija brončanog doba, Brončano doba, Željezno doba, Brončano i željezno doba istočnog Jadrana):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*: 26.10.2023. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 7.2.2024. u 9 sati (ured 40). Stvarni termin ispita: 14.2.2024. u 9 sati i 30 minuta (ured 40). 

II. termin: 21.2.2024. u 9 sati (ured 40).

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*: 23.4.2024. u 9 sati (ured 40).

LJETNI ROK:

I. termin: 19.6.2024. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 3.7.2024. u 9 sati (ured 40).

JESENSKI ROK:

I. termin: 4.9.2024. u 9 sati (ured 40).

II. termin: 18.9.2024. u 9 sati (ured 40).

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*: Naknadno.

*****

DR. SC. UGLEŠIĆ, ANTE, RED. PROF. 

(kolegiji: Uvod u srednjovjekovnu arheologiju, Starokršćanska arheologija, Starokršćansko graditeljstvo na istočnoj obali Jadrana, Starokršćanska ikonografija):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*: 26.10.2023. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 7.2.2024. u 9 sati (u ISSu), stvarni termin ispita će biti 13.2.2024. u 9 sati i 30 minuta (ured 40). 

II. termin: 21.2.2024. u 9 sati (u ISSu), stvarni termin ispita će biti 5.3.2024. u 9 sati i 30 minuta (ured 40). 

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*: 23.4.2024. u 9 sati (u ISSu). Stvarni termin ispita je 24.4.2024., u 9 sati (ured 40).

LJETNI ROK:

I. termin: 19.6.2024. u 9 sati.

II. termin: 3.7.2024. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 4.9.2024. u 9 sati.

II. termin: 18.9.2024. u 9 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*: Naknadno.

*****

DR. SC. VUČIĆ, EDITA, DOC.

(kolegiji: Stećci, Očuvanje kulturno-povijesne baštine (u starom NPP: Zaštita kulturne baštine), Arheologija seobe naroda, Bizant na istočnom Jadranu, Arheologija seobe naroda - odabrana poglavlja):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*: 26.10.2023. u 9 sati.

ZIMSKI ROK:

I. termin: 7.2.2024. u 9 sati.

II. termin: 21.2.2024. u 9 sati.

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*: 23.4.2024. u 9 sati (u ISSu).

LJETNI ROK:

I. termin: 19.6.2024. u 9 sati.

II. termin: 3.7.2024. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 4.9.2024. u 9 sati.

II. termin: 18.9.2024. u 9 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*: Naknadno.

*****

DR. SC. VUJEVIĆ, DARIO, IZV. PROF.

(kolegiji: Paleolitik i mezolitik, Metodologija arheoloških iskopavanja 1, Metodologija arheoloških iskopavanja 2, Neolitik, Eneolitik, Neolitik i eneolitik istočnog Jadrana):

DODATNI, ''APSOLVENTSKI'' (IZVANREDNI) ROK*: 26.10.2023. u 9 sati (u ISSu). Stvarni termin ispita 30.10.2023. u 12 sati (ured 40).

ZIMSKI ROK:

I. termin: 7.2.2024. u 9 sati (u ISSu). Stvarni termin ispita: 12.2.2024. u 9 sati (ured 40). 

II. termin: 21.2.2024. u 9 sati. Stvarni termin ispita: 26.2.2024. u 9 sati (ured 40). 

PROLJETNI (IZVANREDNI) ROK*: 23.4.2024. u 9 sati (u ISSu).

LJETNI ROK:

I. termin: 19.6.2024. u 9 sati.

II. termin: 3.7.2024. u 9 sati.

JESENSKI ROK:

I. termin: 4.9.2024. u 9 sati.

II. termin: 18.9.2024. u 9 sati.

DODATNI, ''DEKANSKI''  (IZVANREDNI) ROK*: Naknadno.

*****

* VAŽNO POJAŠNJENJE: Izvanredni rokovi nisu obvezni/redoviti rokovi. Ne moraju biti održani ako se ne odobre za tu godinu. Svake godine se odobravaju na sjednici Znanstveno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta. Dodatnom ''apsolventskom'' roku mogu pristupiti samo studenti koji su odslušali 3. godinu Preddiplomskog ili 2. godinu Diplomskog studija.

*****

ARHIVA ODRŽANIH ISPITNIH ROKOVA:

AKADEMSKA GODINA 2022.-2023. POPIS SVIH ISPITNIH ROKOVA:

Studij arheologije 2022-2023.pdf

AKADEMSKA GODINA 2021.-2022. POPIS SVIH ISPITNIH ROKOVA:

Studij arheologije 2021-2022.pdf

AKADEMSKA GODINA 2020.-2021. POPIS SVIH ISPITNIK ROKOVA:

Studij arheologije 2020-2021.pdf

AKADEMSKA GODINA 2019.-2020. POPIS SVIH ISPITNIH ROKOVA:

Studij arheologije 2019.-2020..pdf