Diplomski sveučilišni studij Odnosi s javnošću – na daljinu

Diplomski studij traje 2 godine (4 semestra, 120 ECTS bodova).

Studij Odnosi s javnošću – na daljinu izvodi se kao sveučilišni diplomski jednopredmetni studijski program koji uključuje i nove oblike i načine studiranja kao što je studij na daljinu. Jedan od glavnih ciljeva je osigurati jednaku kvalitetu teorijske i praktične nastave kao u tradicionalnome visokoškolskom obrazovanju.

Studij Odnosi s javnošću – na daljinu nudi studentima tri obvezna predmeta, stručnu praksu, a izborne predmete kroz module Odnosi s javnošću, Digitalne kompetencije, Mediji, Komunikacijski menadžment i Strateško komuniciranje.

Studij je usklađen s tržištem rada i suvremenim kretanjima u znanosti i struci te je usporediv sa srodnim programima na referentnim visokoškolskim ustanovama u zemljama europskog akademskog prostora.

Nakon završetka diplomskog jednopredmetnog studija Odnosa s javnošću – na daljinu student posjeduje visoku razinu stručnih znanja u skladu s najvišim profesionalnim standardima i etikom te sposobnosti razumijevanja i primjene tehnika i alata u struci odnosa s javnošću koje ga osposobljavaju za integracije složenijih modela odnosa s javnošću u korporativnom sektoru, javnim institucijama, nevladinim organizacijama i specijaliziranim agencijama.

Magistar/magistra odnosa s javnošću posjedovat će odgovarajuća znanja i metodologije koje će omogućavati socijalnu analizu, znanja o novim tehnologijama komunikacije u funkciji upravljanja i organizacije ureda odnosa s javnošću u svim vrstama profitnih i neprofitnih organizacija te će biti sposoban/sposobna voditi, organizirati i upravljati ovim sustavima.

Magistar/magistra odnosa s javnošću posjedovat će i znanja potrebna za kreiranje komunikacijskih strategija, unaprjeđivanje komunikacijskih planova, vođenje medijskih kampanja te će biti sposoban/sposobna implementirati i evaluirati učinak navedenih aktivnosti na ciljne javnosti.

Magistar/magistra odnosa s javnošću posjedovat će i kompetencije za strateško upravljanje internim i eksternim komunikacijskim procesima, komunikacijom s dionicima i medijima te će biti sposoban/sposobna kreirati i upravljati javnom slikom organizacije u cilju razvijanja odnosa i stvaranja pozitivnog imidža i reputacije organizacije.

Magistar/magistra odnosa s javnošću bit će osposobljen i za savjetničku ulogu o pitanjima vezanim za odnose s javnošću i komunikaciju na svim organizacijskim razinama, s posebnim naglaskom na menadžment, uvažavajući organizacijsku misiju, politike i pravce djelovanja.

 

Studiji