Rezultati ispita

Usmenom dijelu ispita iz kolegija Svjetska povijest nakon 1945. godine mogu pristupiti studenti s indexom broj:  9477 i 9480.Pismeni dio ispita iz kolegija Uvod u povijest s metodologijom student nije položio.  ...
ismeni ispit iz kolegija Uvod u povijest s metodologijom nije položio nitko od studenata koji su pristupili pismenom dijelu ispita.Studenti radove mogu pogledati danas od 14. 30 sati.  
Ispit iz kolegija Pitanje konkordata u KJ položili su: 9487/R  - 41/46 bodova 9473 /R - 36/46 bodova. Studenti radove mogu pogledati i upisati ocjenu  sutra, 30. 6. u 10,00 sati. 
Usmenom ispitu iz kolegija Svjetska povijest nakon 1945. mogu pristupiti: 9148/R; 9134/R i 9034/R.Uvijet za usmeni dio ispita iz kolegija  Uvod u povijest s metodologijom  nije nitko ispunio. Usmeni dio ispita bit će održan...
Broj indeksa                         Broj bodova10077                                   ...
Pismeni ispit iz kolegija "Pitanje konkordata u KJ" na predroku položili su: 9473/R; 9480/R; 9482/R i 9477/R.  Studenti radove mogu pogledati u utorak, 22. lipnja u 11,00 sati. Upis ocjena bit u vrijeme održavanja prvoga ispitnog...

Stranice

Studijske grupe