Rezultati ispita iz kolegija „Povijest BiH u srednjem vijeku“ (23. lipnja 2021.)

Broj indeksa                         Broj bodova

10077                                     21/60

Za usmeni dio ispita bilo je potrebno najmanje 55% točnih odgovora (33 boda).

Studenti mogu pogledati svoje radove danas (23. lipnja 2021.) u 12,30 sati (uč. 30).

Studijske grupe