Rezultati ispita

Rezultati kolokvija 2 i konačni rezultati na oba kolokvija iz kolegija Psihologijska statistika 1 navedeni su u tablici ispod.Studenti koji u totalu imaju ostvareno 55% i više mogu pristupiti usmenom dijelu ispita i oslobođeni su pismenog dijela....
Rezultati K1 za kolegij Psihometrija nalaze se u tablici ispod.U slučaju nejasnoća ili pitanja, javiti se asist. Pandža Topić (maja.pandza@ff.sum.ba).IndeksK1 (%)Udio u ocjeni(K1*0,2)...
Rezultati K1 za kolokvij Teorije mjerenja nalaze se u tablici ispod. U slučaju pitanja ili nejasnoća, možete se javiti na mail asist. Pandža Topić (maja.pandza@ff.sum.ba).IndeksK1 (%)Udio u ocjeni(K1*0,2)...
Rezultati Kolokvija I za kolegij Psihologijska statistika I nalaze se u tablici ispod.Konzultacije i uvid u rad su mogući u vrijeme redovnih konzultacija asist. Pandža Topić (srijedom, 11:00-12:00; ured 59).IndeksK1 (%)11.11....
Rezultati dekanskog roka navedeni su u tablici ispod.O terminu upisa/potpisa ocjena studenti će biti naknadno obaviješteni.IndeksDekanski rok27.09.Ocjena7200652772038 846423 711915 8421Bez prijave u ISS-u  
Rezultati dekanskog roka za kolegij Teorije mjerenja navedeni su u tablici ispod.Studenti će biti naknadno obaviješteni o terminu upisa/potpisa ocjena.IndeksDekanski rok(27.09.)∑Ocjena840679552771279642638663572844861723842255552 

Stranice

Studijske grupe