PS1 - rezultati II. ispitnog roka (esejski dio)

Rezultati II. ispitnog roka (esejski dio) iz kolegija Psihologijska statistika 1 navedeni su u tablici ispod. 

Uvid u rad bit će moguć s početkom uobičajenog rada Fakulteta i nastave.

O upisu/potpisu ocjena u indeks studenti će biti naknadno obaviješteni.

Indeks

Pismeni dio

 

Usmeni (esejski)

Ocjena

9247

63

75

3

9270

55

69

2

9257

77

69

3

9278

65

69

3

9275

56

56

2

9495

56

69

2

9491

55

44

-

 

Studijske grupe