Rezultati ispita

 Pismeni ispit iz kolegija Političke doktrine položili su:Marija MartićNina NovakIva Šipić (?) ivan KorajacUsmeni dio  ispit održat će se 29. veljače u 10 sati (kabinet 57).Ispit iz kolegija Ideolološke i političke transformacije...
Na usmeni ispit se pozivaju sljedeći studenti:Helena AnićAnte JurkovićUsmeni ispit će se održati 26.9 u 10 sati (ured 57).
Rezultati ispita iz kolegija Političke doktrine i ideologije:Filip Miljak - usmeni ispit Anđela Miličević - usmeni ispitUsmeni ispit  održat će se u utorak 27. 6. u 10 satiRezultati ispita iz kolegija Ideloške i političke transformacije...
Ocjene su unesene u ISS.Studenti koji žele uvid u rad mogu se javiti asistentici na e-mail: marija.vukoja@ff.sum.ba.
Ispit iz kolegija Javne politike nije nitko položio.
Ispit iz kolegija Političko predstavljanje položili su sljedeći studenti:Daria KneževićMartina ČarapinaAntonio KatićDražen Abaz

Stranice

Studijske grupe