Rezultati ispita

Rezultati iz kolegija Politička psihologija (POL)Ispit, koji je održan 04.09.2019., položili su:• 5986 (2)N.B. O terminu upisa ocjena bit ćete naknadno obaviješteni.
Rezultati ispita održanih 3. rujna 2019. Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe i Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika nitko nije položio
Rezultati ispita iz kolegija Teorije nacije i nacionalizma održanog 2.9.2019. Položili su sljedeći studenti: Romeo KrešićMirna ŠevoPetra KrasićAntonio ZelenikaNikolina SesarAndrija ParadžikAnamarija Totić Ostali kandidati nisu...
Pismeni ispit su položili:1. Mateja Vidović - 22. Maja Jurišić -2 Usmeni je u utorak, 09.07.2019. u 15.15 sati u uredu 53.
Rezultati ispita iz kolegija Političke stranke / 4. srpnja 2019. 5986 – 2   Rezultati ispita iz kolegija Izborni sustavi / 4. srpanj 2019. 7896  – 3 
Rezultati ispita iz kolegija Znanost o miru održanog 5.7.2019. Položili su sljedeći studenti: Romeo KrešićNikolina Sesar Ostali kandidati nisu zadovoljili. 

Stranice

Studijske grupe