Rezultati ispita

Ispit je položio Antonio Previšić.
Ispit su položili sljedeći studenti:Petra BegićVeronika PinjuhKristijan FalakMatej BandićPavo Galić
Rezultati ispita iz kolegija Suvremena geopolitika održanog 26.2.2021.Položili su sljedeći studenti:Božena ŠaracStjepan Bukvić
Rezultati ispita iz kolegija Uvod u političku znanost 1 održanoga 26.2.2021.Položili su sljedeći studenti:Stojan RadošAnte JasakMatea Crnković
Politička kultura:Veronika Pinjuh  Feminističke teorijeKristijanFalakPolitički sustav usmeni:Dražen AbazMartina ČarapinaDraga MiškovićIvana Šarić - konzultacije Upis ocjena i usmeni ispit utorak 2. 3 u 10 sati.
Ispit su položili sljedeći studenti:Petra BegićKristijan Falak

Stranice

Studijske grupe