Lokalna samouprava-rezultati ispita

Ispit su položili sljedeći studenti:

  • Petra Begić
  • Veronika Pinjuh
  • Kristijan Falak
  • Matej Bandić
  • Pavo Galić

Studijske grupe