Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Javne politike nije nitko položio. Ispit iz kolegija Europeizacija javnih politika položili su sljedeći studenti:Ivan RajičJosip Talić
Ispit iz kolegija Europeizacija javnih politika položili su sljedeći studenti:Matej BandićBožena Šarac Ispit iz kolegija Javne politike položila jeMatea Prusina.
Ispit iz kolegija Europeizacija javnih politika položili su:Laura SpaićMarin ZovkoMartina GrubišićAntonio MarićIvan PerićMate RogićMonika PervanPavo GalićIspit iz kolegija Javne politike nije nitko položio.
Ispit iz kolegija Javne politike nije nitko položio.
Ispit iz kolegija Političko predstavljanje položili su sljedeći studenti:Kristina ČovićMario RagužMonika Zovko
Ispit iz kolegija Lokalna samouprava položio jeTomislav Soldo.

Stranice

Studijske grupe