Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Pravo EU, koji je održan 04. listopada 2019. položili su:Antonio Marić - 3Antonio Previšić - 2Mate Rogić - 2Mila Melani Pejić - 2Uvid u radove i upis ocjena će biti u petak 11. listopada 2019. u 08.30.doc.dr.sc. Sanja Bazina Crnokić
Rezultati ispita iz kolegija Teorije nacije i nacionalizma održanoga 2.10.2019. Položili su sljedeći studenti: Damir JukaTomislav SoldoMate BandićAnja Stipinović Ostali kandidati nisu zadovoljili. 
Ispit iz kolegija Politička kultura položili su:Andrija Paradžik Ispit iz kolegija Politički sustav BiH položili su:Marijana Prusina Upis ocjena održat će se u utorak 8. listopada u 9:30 (kabinet 57).
Ispit iz kolegija Političke doktrine i ideologije položio jeFrano Jelić Ispit iz kolegija Ideološke i političke transformacije Jugoistoka Europe položili su:Ivan PeharLjubo MarijanovićJulija Tomas
Rezultati iz kolegija Politička psihologija (POL)Ispit, koji je održan 25.09.2019., položila je:1.      8140       (2)N.B. O terminu upisa ocjena bit ćete naknadno obaviješteni.
Ispit iz kolegija Pravo EU koji je održan 27. rujna 2019. položili su:Zdenko Vrdoljak - 2Zvonimir Marić - 2Upis ocjena i eventalni uvid u radove biti će 04. listopada 2019. u 09.00.doc. dr. sc. Sanja Bazina Crnokić

Stranice

Studijske grupe