Rezultati ispita kod prof. dr. Damirke Mihaljević

Ispit iz kolegija Političke doktrine i ideologije položio je

Frano Jelić

 

Ispit iz kolegija Ideološke i političke transformacije Jugoistoka Europe položili su:

Ivan Pehar

Ljubo Marijanović

Julija Tomas

Studijske grupe