Rezultati ispita kod doc. dr. Tihomira Žiljka (2. srpnja)

Ispit iz kolegija Europeizacija javnih politika položili su sljedeći studenti:

Matej Bandić

Božena Šarac

 

Ispit iz kolegija Javne politike položila je

Matea Prusina.

Studijske grupe