Rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija Teorije nacije i nacionalizma održanog 9.7.2021. Položili su sljedeći kandidati:Monika Pervan Stjepan Bukvić
Ispit iz kolegija Politička socijalizacija i političko obrazovanje položili su:Draga MiškovićAntonio KatićMartina Čarapina-usmeni ispitDražen Abaz - usmeni ispit  Ispit iz kolegija Feminističke teorije položili su:Julija Tomas Usmeni...
Ispit iz kolegija Znanost o upravi je položilaLjiljana Perić. Ispit iz kolegija Lokalna samouprava je položilaMila Melani Pejić Ispit iz kolegija Političko predstavljanje je položio Martin Mikulić Ispit iz kolegija Europeizacija...
Rezultati ispita iz kolegija Suvremena geopolitika održanoga 25.6.2021. Položili su:Antonija JurčićTeo Maslać Ostali pristupnici nisu zadovoljili.
Pismeni dio ispita su položili:Draga MiškovićMarijan ĆosićNikolina SkočibušićIvana Žegarac.Studenti koji su položili pismeni ispit pozivaju se na usmeni dio ispita koji će se održatiu utorak, 29.6 u 10:30.
Ispit iz kolegija Politička kultura položili su:Krisitjan FalakPetra Begić Ispit iz kolegija Politička socijalizacija i političko obrazovanjeIvana Šarić Ispit iz kolegija Feminističke teorije položio je Josip Vidović  ...

Stranice

Studijske grupe