Rezultati ispita

Ispiti iz kolegija Teorija i praksa diplomacije položio je:Branislav Stojkić
Ispit iz kolegija Javne politike položio je Blago Gašpar.
Rezultati pismenog ispita održanog 24.9.2020.:1. Josipa Ivanković (1-2)- poziva se na usmeni Usmeni ispit će se održati u petak, 25.9.2020. u 9.30 sati u uredu 55. 
Ispit iz kolegija Javne politike nije nitko položio. Ispit iz kolegija Europeizacija javnih politika položili su sljedeći studenti:Ivan RajičJosip Talić
Ispit iz kolegija Europeizacija javnih politika položili su sljedeći studenti:Matej BandićBožena Šarac Ispit iz kolegija Javne politike položila jeMatea Prusina.
Ispit iz kolegija Europeizacija javnih politika položili su:Laura SpaićMarin ZovkoMartina GrubišićAntonio MarićIvan PerićMate RogićMonika PervanPavo GalićIspit iz kolegija Javne politike nije nitko položio.

Stranice

Studijske grupe