Uvod u političku znanost 2 - rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija Uvod u političku znanost 2 održanoga 29.6.2022.

Položio je:

Kenan Čusto 

 

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Studijske grupe