Znanost o upravi

Ispi su položili sljedeći studenti:

Marijana Prusina

Ivana Šarić*

Studijske grupe