Rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija Suvremena geopolitika održanoga 1.10.2021.Položili su:Ante JurkovićJulija Tomas Ostali kandidati nisu zadovoljili.
Ispit iz kolegija Europeizacija javnih poltika je položio Martin Mikulić.
Rezultati ispita iz kolegija Suvremene politološke teorije održanoga 24.9.2021.Položio je:Josip Vidović Ostali kandidati nisu zadovoljili.
Ispit iz kolegija Ideološke i političke transformacije Jugoistoka Europe položili su:Matea PrusinaMarija PavlovićAndrija Miočić - usmeni ispitFilip Knezović -usmeni ispit Ispit iz kolegija Politička socijalizacija i političko obrazovanjeLjubica...
Pismeni dio ispita su položili sljedeći studenti:Josip VIdovićEna Matošević-usmeni ispit
Ispit su položili sljedeći studenti:Ena MatoševićJulija Tomas

Stranice

Studijske grupe