Javne politike

Ispit iz kolegija Javne politike su položili sljedeći studenti:

  • Filip Jukić
  • Josip Šušak

Studijske grupe