Rezultati ispita

 

Pismeni ispit iz kolegija Političke doktrine položili su:

Marija Martić

Nina Novak

Iva Šipić (?) 

ivan Korajac

Usmeni dio  ispit održat će se 29. veljače u 10 sati (kabinet 57).

Ispit iz kolegija Ideolološke i političke transformacije Jugoistoka Europe položili su:

oliver Andačić

Filip Miljak 

Usmeni dio ispita održat će se 29. veljače u 10 sati (kabinet 57).

Ispit iz kolegija Politički sustav Bosne i Hercegovine položili su:

Anađela Miličević

Petar Pralas

Usmeni dio ispita održat će se 29. veljače u 10 sati (kabinet 57).

Studijske grupe