Rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija Političke doktrine i ideologije:

Filip Miljak - usmeni ispit 

Anđela Miličević - usmeni ispit

Usmeni ispit  održat će se u utorak 27. 6. u 10 sati

Rezultati ispita iz kolegija Ideloške i političke transformacije Jugoistoka Europe:

Petar Pralas (?)- usmeni ispit

Kenan Čusto- usmeni ispit

Usmeni ispit održat će se u utorak 27. 6. u 10 sati.

Rezultati ispita iz kolegija Politički sustav Bosne i Hercegovine:

Stojan Radoš - usmeni ispit

Usmeni ispit održat će se u utorak 27. 6. u 10 sati. 

Rezultati ispita iz kolegija Politička kutura:

Draga Mišković- usmeni ispit

Usmeni ispit održat će se u utorak 27. 6. u 10 sati.

 

 

 

Studijske grupe