Obavijest o rezultatima ispita iz kolegija Hrvatski jezik - jezične vježbe

Ocjene su unesene u ISS.

Studenti koji žele uvid u rad mogu se javiti asistentici na e-mail: marija.vukoja@ff.sum.ba.

Studijske grupe