Languages

Ispitni rokovi Studija novinarstva u akad. 2018/19

Ispitni rokovi Studija novinarstva u akad. 2018/19

 

Naziv kolegija

Zimski ispitni rok

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

Uvod u znanost o novinarstvu

4.veljače u 11h 

18.veljače u 11h

17.lipnja u 11h

1. srpnja u 11h

2. rujna u 11h

16. rujna u 11h

Komunikologija

5.veljače u 10h

 

19.veljače u 10h          

 

11.lipnja u 10h

 

25.lipnja u 10h

2.rujna u 10h

 

16.rujna u 10.h

 

Hrvatski jezik – jezične vježbe                        

4.veljače u 9h

18.veljače u 9h

17.lipnja u 9h

1. srpnja u 9h

26.kolovoza u 9h

9.rujna u 9h

Pregled povijesti filozofije

30. siječnja u 9h 

15. veljače u 9h

12. lipnja u 9h

26.lipnja u 9h

5. rujna u 9h

19. rujna u 9h

Informatika

29.1. 2019. u 10h

12.2. 2019. u 10h

 

 

Engleski jezik I

8. veljače. u 10h

22. veljača u 10h

20. lipnja u 10h

 4. srpnja  u 10h

5. rujna u 10h

19. rujna u 10h

Njemački jezik I

29. siječnja u 11h

13. veljače u 11h

18. lipnja u 11h

2. srpnja  u  11h

3. rujna u 11h

17. rujna u 11h

Osnove online novinarstva

31.1. 2019. u 10h

13.2.2019. u 10h

 

 

Povijest religija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politički sustavi

31. siječnja u 10.00

 

14. veljače u 10.00 

 

13. lipnja u 11.00

 

27. lipnja u 11.00

 

5. rujna u 10.00

 

19. rujna u 10.00

 

Novi mediji

31.1. 2019. u 10h

13.2.2019. u 10h

 

 

Znanstvena metodologija

28. siječnja u 14h

 

11. veljače u 14h

 

10. lipnja u 14h

 

24. lipnja u 14h

 

2. rujna u 14h

 

16. rujna u 14h

 

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika                                                                     

4. 2. i 18. 2. u 9 sati

 

17. 6. i 1. 7. u 9 sati

 

26. 8. i 9. 9. u 9 s

 

Engleski jezik II

8. 2. u 10.00h

 22. 2. u 10.00h

 

21. 6. u 10.00h

 5. 7.  u 10:00h

 

6. 9. u 10.00h

 20. 9. u 10.00h

 

Njemački jezik II

29. 1. u 11.00h

13. 2.  u 11.00h

 

18. 6. u 11.00h

2. 7.   u  11.00h

 

3. 9. u 11.00h

17. 9. u 11.00h

 

Fotonovinarstvo

 

 

 

Sociologija medija

28. siječnja i 11. veljače 12h

 

10. I 24. lipnja 12h

 

2. I 16. rujna u 12h

 

Mediji i rodne uloge

4.2. i 18.2 u 10 h

 

10.6. i 24.6. u 10 h

 

2.9. i 16.9. u 10 h

 

 

 

 

 

 

 

Političko komuniciranje

31. 1. u 16.00h

15. 2. u 16.00h

 

 

 

Suvremena povijest BiH i Hrvatske

4. i 18. veljače u 13 sati

 

7. lipnja i 1. srpnja u 13 sati 

 

9. i 23. rujna u 13. sati

 

Filozofska antropologija i etika

29. 1. i 12. 2. u 9 sati

 

11. 6. i 25. 6. u 9 sati 

 

3. 9. i 17. 9. u 9 sati

 

Agencijsko novinarstvo

5.2. u 12h

 

19.2. u 12h

 

18.06. u 12h

 

02.07. u 12h

 

03.09.  u 12h

 

17.09. u 12h

 

Hrvatski jezik i novinarska stilistika

31.1. i 14.2. u 10h

13.6. i 27.5. u 10h

5.9 i 19.9. u 10 h

Teorija sukoba i informacijsko ratovanje

4.2.-9 sati

28.2 u 9h

17.06.-9 sati

01.07.-9 sati

 

2.09.-9 sati

16.09.-9 sati

 

Politika i Internet

6. 2. u 10.00h

20. 2. u 10.00h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisak I

5.2. u 13h

 

19.2. u 13h

 

18.06. u 13h

 

02.07. u 13h

 

03.09.  u 13h

 

17.09. u 13h

 

Radio I

1.02.2019 u 16h

15.02. u 16h

 

 

Televizija I

 

 

 

Portali i društvene mreže

 6. 2. u 10.00h

20. 2. u 10.00h

 

 

Konvergencija medija

8. 2. 2019. u 11:00

22. 2. 2019. u 11:00

21. 6. 2019. u 11:00

5. 7. 2019. u 11:00

6. 9. 2019. u 11:00

20. 9. 2019. u 11:00

Povijest novinarstva

4.2. i 18.2 u 10 h

 

10.6. i 24.6. u 10 h

 

2.9. i 16.9. u 10 h

 

Retorika

30. 1. u 12.00h

15. 2. u 12.00h

12. 6. u 12.00h

 27. 6. u 12.00h

3. 9. u 12.00h

 18. 9. u 12.00h

Povijest srednje i jugoist. Europe u 19. i 20. st.

4. i 18. veljače u 13 sati

 

7. lipnja i 1. srpnja u 13 sati 

 

9. i 23. rujna u 13. sati

 

Politička filozofija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisak II.(practicum)

4.veljače u 11h 

18.veljače u 11h

17.lipnja u 11h

1. srpnja u 11h

2. rujna u 11h

16. rujna u 11h

Radio II.(practicum)

srijeda, 6. i srijeda, 20. od 16. 30h

srijeda, 12. i srijeda, 26.  od 16. 30h

srijeda, 11 i srijeda, 25. od 16. 30h

Televizija II.(practicum)

 

 

 

Novinarska etika

29. 1. i 12. 2. u 10 sati

 

11. 6. i 25. 6. u 10 sati 

 

3. 9. i 17. 9. u 10 sati

 

Međunarodni politički odnosi

2. 2. u 09.30h

16. 2. u 09.30h

15. 6 u 09.30h

29. 6. u 09.30h

14. 9. u 09.30h

28. 9. u 09.30h

Mediji i nasilje

30. siječnja i 13. veljače u 8h

 

12. i 26. lipnja u 8h

 

4. i 18. rujna u 8h

 

Uvod u teoriju države i prava

5. 2. u 13.00h

19. 2. u 13.00h

11. 6. u 13.00h

25. 6.u 13.00h

3. 9. u 13.00h

17. 9.  u 13.00h

 

 

 

 

 

 

 

Istraživačko novinarstvo

5.2. u 13h

 

19.2. u 13h

 

18.06. u 13h

 

02.07. u 13h

 

03.09.  u 13h

 

17.09. u 13h

 

Medijsko pravo

30. siječnja i 13. veljače u 13h

 

12. i 26. lipnja u 13h

 

4. i 18. rujna u 13h

 

Odnosi s javnošću

28. 1. u 10.00h

11. 2. u 10.00h            

11. 6. u 11.00h

25. 6. u 11.00h

5. 9. u 10.00h

19. 9. u 10.00h

 

Korporativno komuniciranje

1. 2. u 15.00h

15. 2. u 15.00h

 

 

 

Teorija prava i komparativni pregled zakona o javnom komuniciranju

5. i 19. veljače 2019. god. U 9,00

 

11. lipnja i 2. srpnja 2019. god. u 9,00

 

27. kolovoza i 17. rujna 2019. god. u 9,00

 

Tehnike pisanja u novinarstvu

4.veljače u 11h 

18.veljače u 11h

17.lipnja u 11h

1. srpnja u 11h

2. rujna u 11h

16. rujna u 11h

 Javni nastup

 

 

 

 

 

 

 

 

Međunarodni odnosi i euroatlantska integriranja

2. 2. u 09.30h

16. 2. u 09.30h

15. 6 u 09.30h

29. 6. u 09.30h

14. 9. u 09.30h

28. 9. u 09.30h

Teorije masovnih medija

30. siječnja i 13. veljače u 11h

 

12. i 26. lipnja u 11h

 

4. i 18. rujna u 11h

 

Internet komunikacije

30.1.2019. u 10h

12.2. 2019. u 10h

 

 

Metode i tehnike istraživanja javnog mnijenja

4. 2. i 18. 2. u 10 sati

4. 2. i 18. 2. u 10 sati

4. 2. i 18. 2. u 10 sati

Medijska analitika

8. 2. 2019. u 12:00

22. 2. 2019. u 12:00

21. 6. 2019. u 12:00

5. 7. 2019. u 12:00

6. 9. 2019. u 12:00

20. 9. 2019. u 12:00

Identitet i imidž države

30. 1. u 10.00h

13. 2. u 10.00h

11. 6. u 11.00h

25. 6. u 11.00h            

5. 9. u 10.00h

19. 9. u 10.00h

 

Sportsko novinarstvo

4.veljače u 11h 

18.veljače u 11h

17.lipnja u 11h

1. srpnja u 11h

2. rujna u 11h

16. rujna u 11h

Klasične teorije društvenog razvoja

29. 1. i 12. 2. u 11 sati

 

11. 6. i 25. 6. u 11 sati 

 

3. 9. i 17. 9. u 11 sati

 

Medijska semiotika

8. 2. 2019. u 13:00

22. 2. 2019. u 13:00

21. 6. 2019. u 13:00

5. 7. 2019. u 13:00

6. 9. 2019. u 13:00

20. 9. 2019. u 13:00

Mediji u procesu globalizacije

 

 

 

Esej i druge diskurzivne vrste

 

 

 

Politički marketing

31. 1. u 16.00h

15. 2. u 16.00h

 

 

 

Politička povijest

4. i 18. veljače u 13 sati

 

7. lipnja i 1. srpnja u 13 sati 

 

9. i 23. rujna u 13. sati

 

Suvremene teorije društvenog razvoja

 

 

 

Mediji i odgoj

8.2.2019. u 10.00h

 

22.2.2019. u 10.00h

 

24.06.2019. u 10.00 h

 

8.7.2019. u 10.00h

 

13.9.2019. u 10.00h

 

27.9.2019. u 10.00h

 

Poslovna i komunikacijska etika

29. 1. i 12. 2. u 10 sati

 

11. 6. i 25. 6. u 10 sati 

 

3. 9. i 17. 9. u 10 sati

Psihologija medija

 

 

 

Mediji i terorizam

4.2.-9 sati

28.2 u 9h

17.06.-9 sati

01.07.-9 sati

 

2.09.-9 sati

16.09.-9 sati

 

 

 

 

 

 

 

Online novinarstvo

31.1. 2019. u 10h

13.2. 2019. u 12h

 

 

Interpersonalna komunikacija

5. 2. u 10.00h

19. 2. u 10.00h

11. 6. u 10.00h

25. 6. u 10.00h

2. 9. u 10.00h

16. 9. u 10.00h

 

Radio III. (novinarska praksa)

1.02.2019 u 16h

15.02. u 16h

 

 

Televizija III. (novinarska praksa)

 

 

 

Glasnogovorništvo

30. siječnja i 13. veljače u 9h

 

12. i 26. lipnja u 9h

 

4. i 18. rujna u 9h

 

Marketing

 

 

 

Javnost i okoliš

 

 

 

Politički odnosi s javnošću

31. 1. u 16.00h

15. 2. u 16.00h

 

 

 

Projekti EU fondova

 

 

 

Holističko komuniciranje

8. 2. 2019. u 14:00

22. 2. 2019. u 14:00

21. 6. 2019. u 14:00

5. 7. 2019. u 14:00

6. 9. 2019. u 14:00

20. 9. 2019. u 14:00

Tisak III. (novinarska praksa)

4.veljače u 11h 

18.veljače u 11h

17.lipnja u 11h

1. srpnja u 11h

2. rujna u 11h

16. rujna u 11h

Strategije odnosa s javnošću

1. 2. u 15.00h

15. 2. u 15.00h

 

 

Cyberpolitika, identiteti i komunikacijske inovacije

31.1. 2019. u 10h

13.2. 2019. u 12h

 

 

Upravljanje projektima

31. 1. u 14.00h

21. 2. u 14.00h

13. 6. u 14.00h

4. 7. u 14.00h,

29. 8. u 14.00h

19. 9. u 14.00h

Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama

29. 1. u 10.00h

12. 2. u 10.00h

12. 6. u 10.00h

26. 6. u 10.00h

4. 9. u 10.00h 18. 9. u 10.00h

Pravni aspekti odnosa s javnošću

30. siječnja i 13. veljače

U 10h

 

12. i 26. lipnja U 10h

 

 

4. i 18. rujna U 10h