Languages

Rezultati ispita

REZULTATI (13. 5. 2021.)NovinarstvoINTERKULTURALNO KOMUNICIRANJE (I. kolokvij) Položili su: Mateo ČuleNemanja ŠagovnovićStela RadojevićIva BegićJosip JurkovićDarija Markić
Prvi kolokvij iz kolegija Tehnike pisanja u novinarstvu položili su:Gabrijela Radanović   izvrstan (5)Danica Kneževič        izvrstan (5)Ante Pejar       izvrstan (5)Lea Tomić  ...
Ispit iz izbornog C kolegija ''Britanska kultura i civilizacija'', održanog 29.4.2021. godine, položila je Antonia Petrina.Studentica može doći upisati nocjenu u četvrtak, 6.5.2021. u 11h u ured 38.prof.dr.sc. Ivona Šetka Čilić
Ispit iz kolegija Sportsko novinarstvo položili su:Danijela Novaković  izvrstan (5)Josip Jurković  dobar (3)
Ispit iz kolegija Uvod u znanost o novinarstvu položili su: Andrea Pocrnja  dovoljan (2)Anronia Petrina  dovoljan (2)Josipa Tolo  dovoljan (2)Stjepana Komšić  dobar (3)Ante Pejar dobar (3)Usmeni dio ispita bit će...
REZULTATI   (2. 3. 2021.)NOVINARSTVO I. god.Komunikologija Položili su: Antonia PetrinaVeronika PeharMatea Drinovac Usmeni dio ispita četvrtak 4. 3. u 11:30h, ured br. 53.

Pages

Studijske grupe