Languages

Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Tisak II položili su:Josip Dronjić    dobar (3)Robert Rezo    dobar (3)Antonia Petrina   dobar (3)Usmeni ispit iz kolegija Tisak II bit će održan 2. ožujka (četvrtak) u 10.00 sati u učionici 25. 
Usmeni ispit iz kolegija Uvod u znanost o novinarstvu bit će održan 2. ožujka (četvrtak) u 10..00 sati u učionici 25. 
REZULTATI  ISPITAIdentitet i imidž države  (7. 2. 2023.)Odnosi s javnošću/Novinarstvo DS Položili su: 1. Tadej Božić2. Gordana Banović3. Tea Tadijanić4. Krešimir Katavić5. Danica Baletić6. Nikolina Vranjković7. Samra Alebić8....
REZULTATI  ISPITAInterpersonalna komunikacija  (7. 2. 2023.)Odnosi s javnošću/Novinarstvo DS Položili su: Gabriel PelaićJosipa Primorac  Usmeni dio ispita utorak 14. 2. u 10.30h, ured br. 53.
REZULTATI  ISPITAKomunikologija  (7. 2. 2023.)Odnosi s javnošću/Novinarstvo  Položili su: Anita BogdanMonika ČuljakIvan Romić Usmeni dio ispita utorak 14. 2. u 10.30h, ured br. 53.
Ispit iz kolegija Tisak II (practicum) položili su:Gabrijela Radanović izvrstan (5)Danica Knežević izvrstan (5)Lea Tomić vrlodobar (4)Usmeni dio ispita bit će održan 15. veljače (srijeda) preko Google Meeta u 11.15 sati. Poveznicu za ispit dobit...

Pages

Studijske grupe