Languages

Rezultati ispita

Ispit je položio:Valentin Ilić     dobar (3)
Ispit su položili:Antonia Petrina      izvrstan (5)Josipa Tolo     dobar (3) 
Pismeni ispit iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:Maria Ema Mijan             odličan (5)Robert Rezo          ...
Ispit je položila:Jurja Brnada     izvrstan (5) Usmeni dio ispita iz kolegija Tisak II (practicum) bit će održan 13. rujna 2021. godine (ponedjeljak) u 10.00 sati preko aplikacije Google Meet. Poveznicu za usmeni ispit dobit ćete...
Usmeni dio ispita iz kolegija Uvod u znanost o novinarstvu bit će održan 13. rujna 2021. godine (ponedjeljak) u 10.00 sati preko aplikacije Google Meet. Poveznicu za usmeni ispit dobit ćete putem maila.  
REZULTATI (13. 7. 2021.)NovinarstvoINTERKULTURALNO KOMUNICIRANJE  Položili su: Martina DragičevićAlen ČuleMilka Volarić Usmeni dio ispita/upis ocjena 15. 7. u 11.00h, ured br. 53

Pages

Studijske grupe