Languages

Rezultati ispita

Prvi zimski rok iz kolegija Teorija informacija i komunikacija održan 12.2.2024. položili su sljedeći studenti:ŠajinDrmaćSpajićŠunjić
Rezultate sa prvog ispitnog roka održanog 5.2. iz kolegija Uvod u informacijske znanosti možete pronaći unutar e-kolegija na sustavu za e-učenje Sumarum.
Dodatni jesenski ispitni rok iz kolegija Teorija informacija i komunikacija položili su sljedeći studenti:Penavić
Drugi jesenski ispitni rok iz kolegija Teorija informacija i komunikacija položili su sljedeći studenti:Soldo
Dodatni jesenski ispitni rok iz kolegija Osnove informacijske pismenosti položili su sljedeći studenti:Soldo Ocjene će biti upisane u ISS.

Pages

Studijske grupe