Languages

Rezultati ispita

Rezultate sa prvog ispitnog roka održanog 5.2. iz kolegija Uvod u informacijske znanosti možete pronaći unutar e-kolegija na sustavu za e-učenje Sumarum.
Dodatni jesenski ispitni rok iz kolegija Teorija informacija i komunikacija položili su sljedeći studenti:Penavić
Drugi jesenski ispitni rok iz kolegija Teorija informacija i komunikacija položili su sljedeći studenti:Soldo
Dodatni jesenski ispitni rok iz kolegija Osnove informacijske pismenosti položili su sljedeći studenti:Soldo Ocjene će biti upisane u ISS.
Dodatni jesenski ispitni rok iz kolegija Uvod u informacijske znanosti nitko nije položio. 
Dodatni jesenski ispitni rok iz kolegija Sustavi za označivanje i pretraživanje položili su sljedeći studenti:Bubalo Korać Ocjene će biti upisane u ISS.

Pages

Studijske grupe