Languages

Rezultati ispita

Dana 26. rujna 2023. ispite kod prof. dr. sc. Ivane Grbavacpoložili su:Semantika: Dragana PrusinaSociolingvistika: A. Kovač, A. Nosić i P. Pejić.Uvid u radove je u srijedu 27. 9. 2023. u 12.00 sati ured 7.prof. dr. sc. Ivana Grbavac
Položile su Petra Pejić i Josipa Vegar.Završne ocjene unesene su u ISS.Radovi se mogu vidjeti u vrijeme konzultacija (utorak, 14-15).Doc. dr. sc. Lidija Mustapić
Dana 22.9.2023.godine pismeni ispit iz Suvremenog engleskog jezika III položila je Katarina Bebek.Navedeno dana pimsni ispit iz Suvremenog engleskog jezika IV položili su: Matea Nakić, Ana Mandurić, Laura Jasak.Usmeni ispit će se održati u srijedu,...
Položili su:Alilović IvanaĆavara IvanaKozarić AnđelkoZavršne ocjene upisane su u ISS.Radovi se mogu vidjeti u vrijeme konzultacija (utorak, 14-15).Doc. dr. sc. Lidija Mustapić
Pismeni ispit kolegija Suvremeni engleski jezik 1 nitko nije položio. Pismeni ispit kolegija Suvremeni engleski jezik 2 su položili:Bebek Katarina Jarak AnaBaković Anamarija - uvjetnoUsmeni ispit će biti u srijedu 20. rujna u 10h. ...
None of the students have passed their Introduction to Prose Text Analysis exam (8/9/ 2023).The following students have passed their Introduction to Poetry and Drama exam (8/9/2023):Vukosav, StelaBušić, Ivan - conditional passThe following students...

Pages

Studijske grupe