Languages

Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Odabrane teme iz povijesti engleskog jezika su položili: Kozina MateaMandić LucijaMijatović ReaGrgić Antea Studenti mogu pogledati svoje radove u vrijeme konzultacija.
Pismeni ispit iz SEJ III (24.6.2022.) položile su: Željka Marković, Ana Malekin.Pismeni ispit iz SEJ IV (24.6.2022.) položili su: Matea Kozina, Ivan Dugandžić, Ana Nosić, Vinko Šantić, Antonela Vranješ, Kristijan Čuić, Marija Miloš, Marko Šušnjara....
Ispit iz Američke kulture i civilizacije (21.6.2022.) položili su sljedeći studentI: Katarina Pezer, Davor Jerković, Morena Hrstić.Završne ocjene će biti unesene u ISS.___________________________________________Ispit iz Morfologije (21.6.2022.)...
Drugi kolokvij iz predmeta Uvod u pragmatiku položili su: Strinić RebekaLjubas IvanaAndrić DarioJuranić AnaBarišić AnaAnić Ana  Predrok je položila: Savinović Lora  Svi studenti mogu pogledati svoje radove u vrijeme...
Drugi kolokvij iz predmeta Odabrane teme iz povijesti engleskog jezika položili su: Dugandžić IvanPehar JelenaSokolović AndreaVučić ToniPrskalo IvanLepan Marta   Predrok su položili: Miloš MarijaMalekin AnaPejičić...
SEMANTIKADrugi kolokvij su položili: Andric, Ljubas, Tomic, Dzidic, Cuk, Lukes, Kordic, Kozina, Anic, Barisic, Vuksic KONCEPTUALNA METAFORAPredrok su položili: Prekpaljaj, Rupe, Dzidic,...

Pages

Studijske grupe