Languages

Rezultati ispita

Rezultati ispita iz kolegija: Teorije odnosa s javnošću:Marina Vukoja 5Marina Marjanović 5Ivan Raič 4Nikola Pejak 2Anamarija Soldo 5Andrea Bevanda 4Josipa Nenadić 3Ivan Kalfić 4 Politički odnosi s javnošću: Ivana Tomić 5 Odnosi s...
Rezultati iz kolegija Politička psihologija (OSJ)Ispit, koji je održan 18.09.2019., položili su:1. 6933     (2)2. 8237     (2)N.B. Upis i potpis kod prof. Jakovljevića bit će u ponedjeljak 23.09. u 11.00 sati.
Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položili su:GABRIEL PELAIĆDOLORES PULJIĆ-VLAHIĆMARIO ZOVKOUsmeni ispit održat će se u četvrtak 19. rujna 2019. u 8.30.
Ispit iz kolegija Odnosi s medijima i glasnogovorništvo položili su:Maida Kuduzović      dovoljan (2)Ilijana Kelava                   ...
Ispit iz kolegija Tiskani mediji položili su:Katarina Lesko           vrlo dobar (4) Tamara Ćešič             dobar (3)Klara Bazina  ...
Rezultati iz kolegija Politička psihologija (OSJ)Ispit, koji je održan 04.09.2019., položili su:1. 7697  (3)2. 8229 (3)3. 7680 (3)4. 7695 (2)5. 7707 (2)6. 7685 (2)7. 7676 (2)N.B. Upis i potpis kod prof. Jakovljevića bit će održan 16.09. O...

Pages

Studijske grupe