Languages

Rezultati ispita

Studij odnosa s javnošću Rezultati kolokvija1 iz Pregled povijesti filozofije, održanog 13. siječnja 2019.Kolkvij1 su položili sljedeći:ČOLIĆ, Marcel                        KRIVOŠIĆ,...
Prvi (ponovljeni) kolokvij iz predmeta Pravni aspekti odnosa s javnošću položili su sljedeći studenti:Ana Kovač 3Ivana Zelenika 3Lorena Schmuch 3Valenitna Petković 4
Prvi kolokvij iz predmeta PRAVNI ASPEKTI ODNOSA S JAVNOŠĆU položili su sljedeći studenti:Anđela Čović 4Arnela Sudar 4Blagica Leko 3-4Franka Ipša 5- Ilijana Kelava 2-3Josipa Božić 3-4Kristina Grubešić 5Marija Ivanković 4-5Marija Sučić 5+Marko...
Rezultati prvoga kolokvija iz kolegija Politički odnosi s javnošću:  Arnela Sudar 4Kristina Grubešić 5Daniel Prgomet 4Franka Ipša 5Renata Nosić 4Marko Mlikota 5Zorana Terzić 4-Matej Martinović 4-Ilijana Kelava 3-Ivana Pandža 4-Marija Sučić...
Pismeni ispit iz kolegija Jezična kultura položili su:NIKOLINA GRĐANBOŽE SOLDOZRINKA ŠAKOTAUsmeni ispit održat će se u četvrtak 3. listopada 2019. u 8.30.
Pismeni ispit kod doc.dr.sc. Ivane Sivrić položila je Ivana Pandža.Usmeni ispit je u srijedu u 9.45 u uredu 53.

Pages

Studijske grupe