Languages

Politologija – ispitni rokovi u ak. godini 2018./2019.

Naziv kolegija

 

Zimski rokovi

Ljetni rokovi

Jesenski rokovi

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

 

 

Uvod u političku znanost 1

1. 2. u 10 sati

15. 2. u 10 sati

13. 6. u 10 sati

28. 6. u 10 sati

2. 9. u 10 sati

13. 9. u 10 sati

Antička i srednjovjekovna politička filozofija

5. 2. u 10 sati

19. 2. u 10 sati

18. 6. u 10 sati

2. 7. u 10 sati

3. 9. u 10 sati

17. 9. u 10 sati

Sistematska sociologija

4. 2. u 10 sati

18. 2. u 10 sati

14. 6. u 10 sati

28. 6. u 10 sati

3. 9. u 10 sati

17. 9. u 10 sati

Hrvatski jezik - jezične vježbe

4. 2. u 9 sati

18. 2. u 8 sati

17. 6. u 9 sati

1. 7. u 9 sati

3. 9. u 9 sati

17. 9. u 9 sati

Osnove ekonomske politike (stari)

29. 1. u 12 sati

12. 2. u 12 sati

11. 6. u 9 sati

25. 6. u 9 sati

27. 8. u 9 sati

10. 9. u 9 sati

Politička ekonomija

29. 1. u 12 sati

12. 2. u 12 sati

11. 6. u 9 sati

25. 6. u 9 sati

27. 8. u 9 sati

10. 9. u 9 sati

Moderna i suvremena povijest BiH

29. 1. u 12 sati

22. 2. u 12 sati

10. 6. u 13 sati

28. 6. u 13 sati

29. 8. u 13 sati

Uvod u filozofiju (stari)

28. 1. u 14 sati

11. 2. u 14 sati

10. 6. u 14 sati

24. 6. u 14 sati

2. 9. u 14 sati

16. 9. u 14 sati

Osnove filozofije

28. 1. u 14 sati

11. 2. u 14 sati

10. 6. u 14 sati

24. 6. u 14 sati

2. 9. u 14 sati

16. 9. u 14 sati

Uvod u političku znanost 2

6. 2. u 10 sati

20. 2. u 10 sati

19. 6. u 10 sati

3. 7. u 10 sati

4. 9. u 10 sati

18. 9. u 10 sati

Novovjekovna politička filozofija

12. 2. u 9 sati

26. 2. u 9 sati

18. 6. u 9 sati

2. 7. u 9 sati

3. 9. u 10 sati

17. 9. u 10 sati

Metode istraživanja u društvenim znanostima

4. 2. u 10 sati

18. 2. u 10 sati

14. 6. u 10 sati

28. 6. u 10 sati

3. 9. u 10 sati

17. 9. u 10 sati

Akademsko pismo

28. 1. u 14 sati

11. 2. u 14 sati

10. 6. u 14 sati

24. 6. u 14 sati

2. 9. u 14 sati

16. 9. u 14 sati

Engleski jezik 1

30. 1. u 10 sati

13. 2. u 10 sati

10. 6. u 8 sati

12. 7. u 8 sati

4. 9. u 10 sati

18. 9. u 10 sati

Engleski jezik 2

30. 1. u 10 sati

13. 2. u 10 sati

10. 6. u 8 sati

12. 7. u 8 sati

4. 9. u 10 sati

18. 9. u 10 sati

Njemački jezik 1

29. 1. u 11 sati

13. 2. u 11 sati

18. 6. u 11 sati

2. 7. u 11 sati

3. 9. u 11 sati

17. 9. u 11 sati

Njemački jezik 2

29. 1. u 11 sati

13. 2. u 11 sati

18. 6. u 11 sati

2. 7. u 11 sati

3. 9. u 11 sati

17. 9. u 11 sati

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

4. 2. u 9 sati

18. 2. u 8 sati

17. 6. u 9 sati

1. 7. u 9 sati

3. 9. u 9 sati

17. 9. u 9 sati

Interpersonalna komunikacija (stari)

5. 2. u 10 sati

19. 2. u 10 sati

11. 6. u 10 sati

25. 6. u 10 sati

2. 9. u 10 sati

16. 9. u 10 sati

Marginalne skupine u društvu (stari)

4. 2. u 10 sati

18. 2. u 10 sati

14. 6. u 10 sati

28. 6. u 10 sati

3. 9. u 10 sati

17. 9. u 10 sati

Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije

 

 

 

Moderna i suvremena povijest Europe

30. 1. u 12 sati

13. 2. u 12 sati

12. 6. u 12 sati

10. 7. u 12 sati

28. 8. u 12 sati

18. 9. u 12 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

 

 

Uvod u političke sustave

31. 1. u 10 sati

14. 2. u 10 sati

13. 6. u 10 sati

27. 6. u 10 sati

5. 9. u 10 sati

19. 9. u 10 sati

Međunarodni politički odnosi 1

28. 1. u 8 sati

14. 2. u 8 sati

10. 6. u 8 sati

24. 6. u 8 sati

13. 9. u 8 sati

27. 9. u 8 sati

Političke doktrine i ideologije

8. 2. u 11 sati

22 . 2. u 11 sati

13. 6. u 11 sati

27. 6. u 11 sati

5. 9. u 11 sati

19. 9. u 11 sati

Javne politike

29. 1. u11 sati

12. 2. u 11 sati

11. 6. u 11 sati

25. 6. u 11 sati

3. 9. u 11 sati

17. 9. u 11 sati

Uvod u političku etiku

5. 2. u 10 sati

19. 2. u 10 sati

18. 6. u 10 sati

2. 7. u 10 sati

3. 9. u 10 sati

17. 9. u 10 sati

Političko komuniciranje

31. 1. u 16 sati

15. 2. u 16 sati

14. 6. u 15 sati

28. 6. u 15 sati

10. 9. u 15 sati

24. 9. u 15 sati

Demokracija, civilno društvo i ljudska prava

4. 2. u 10 sati

18. 2. u 10 sati

14. 6. u 10 sati

28. 6. u 10 sati

3. 9. u 10 sati

17. 9. u 10 sati

Politička sociologija

4. 2. u 10 sati

18. 2. u 10 sati

14. 6. u 10 sati

28. 6. u 10 sati

3. 9. u 10 sati

17. 9. u 10 sati

Međunarodni politički odnosi 2

28. 1. u 9 sati

14. 2. u 9 sati

10. 6. u 9 sati

24. 6. u 9 sati

13. 9. u 9 sati

27. 9. u 9 sati

Teorije države (stari)

5. 2. u 13 sati

19. 2. u 13 sati

11. 6. u 13 sati

25. 6. u 13 sati

3. 9. u 13 sati

17. 9. u 13 sati

Uvod u teorije države i prava

5. 2. u 13 sati

19. 2. u 13 sati

11. 6. u 13 sati

25. 6. u 13 sati

3. 9. u 13 sati

17. 9. u 13 sati

Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe

8. 2. u 11 sati

22 . 2. u 11 sati

13. 6. u 11 sati

27. 6. u 11 sati

5. 9. u 11 sati

19. 9. u 11 sati

Kantova politička misao

5. 2. u 10 sati

19. 2. u 10 sati

18. 6. u 10 sati

2. 7. u 10 sati

3. 9. u 10 sati

17. 9. u 10 sati

Politički marketing

31. 1. u 16 sati

15. 2. u 16 sati

14. 6. u 15 sati

28. 6. u 15 sati

10. 9. u 15 sati

24. 9. u 15 sati

Teorije vanjske politike

 

 

 

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

 

 

Politički sustav BiH

8. 2. u 12 sati

22 . 2. u 12 sati

11. 6. u 11 sati

25. 6. u 11 sati

10. 9. u 11 sati

24. 9. u 11 sati

Suvremena političko-filozofska misao

5. 2. u 10 sati

19. 2. u 10 sati

18. 6. u 10 sati

2. 7. u 10 sati

3. 9. u 10 sati

17. 9. u 10 sati

Međunarodni ekonomski odnosi (stari)

29. 1. u 12 sati

12. 2. u 12 sati

11. 6. u 9 sati

25. 6. u 9 sati

27. 8. u 9 sati

10. 9. u 9 sati

Povijest diplomacije

8. 2. u 12 sati

22 . 2. u 12 sati

13. 6. u 12 sati

27. 6. u 12 sati

5. 9. u 12 sati

19. 9. u 12 sati

Teorija i praksa diplomacije 1 (stari)

8. 2. u 12 sati

22 . 2. u 12 sati

13. 6. u 12 sati

27. 6. u 12 sati

5. 9. u 12 sati

19. 9. u 12 sati

Teorija i praksa diplomacije 2 (stari)

8. 2. u 12 sati

22 . 2. u 12 sati

13. 6. u 12 sati

27. 6. u 12 sati

5. 9. u 12 sati

19. 9. u 12 sati

Političke stranke

31. 1. u 9:30 sati                  

21. 2. u 9:30 sati                  

20. 6. u 9:30 sati                  

4. 7. u 9:30 sati                  

5. 9. u 9:30 sati                                  19. 9. u 9:30 sati  

Izborni sustavi

31. 1. u 9:30 sati                  

21. 2. u 9:30 sati                  

20. 6. u 9:30 sati                  

4. 7. u 9:30 sati                  

5. 9. u 9:30 sati                                  19. 9. u 9:30 sati  

Integracijski dometi Europske unije

28. 1. u 10 sati

14. 2. u 10 sati

10. 6. u 10 sati

24. 6. u 10 sati

13. 9. u 10 sati

27. 9. u 10 sati

Mediji i politika

31. 1. 9 sati

14. 2. u 9 sati

24. 6. u 10 sati 

8. 7. u 10 sati

13. 9. u 10 sati 

27. 9. u 10 sati

Politika okoliša

 

 

 

Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi

28. 1. u 15 sati

11. 2. u 15 sati

10. 6. u 15 sati

24. 6. u 15 sati

26. 8. u 15 sati

9. 9. u 15 sati

Politički sustav Hrvatske

31. 1. u 10 sati

14. 2. u 10 sati

13. 6. u 10 sati

27. 6. u 10 sati

5. 9. u 10 sati

19. 9. u 10 sati

Politička psihologija

30. 1. u 9 sati

13. 2. u 9 sati

12. 6. u 9 sati

26. 6. u 9 sati

4. 9. u 9 sati

18. 9. u 9 sati

Komparativna politika

31. 1. u 10 sati

14. 2. u 10 sati

13. 6. u 10 sati

27. 6. u 10 sati

5. 9. u 10 sati

19. 9. u 10 sati

Interkulturalno razumijevanje

28. 1. u 11 sati

14. 2. u 11 sati

10. 6. u 11 sati

24. 6. u 11 sati

13. 9. u 11 sati

27. 9. u 11 sati

Međunarodna i nacionalna sigurnost

 

 

 

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

 

 

Globalizacijski procesi i suvremena kultura

4. 2. u 10 sati

18. 2. u 10 sati

14. 6. u 10 sati

28. 6. u 10 sati

3. 9. u 10 sati

17. 9. u 10 sati

Znanost o upravi

29. 1. u11 sati

12. 2. u 11 sati

11. 6. u 11 sati

25. 6. u 11 sati

3. 9. u 11 sati

17. 9. u 11 sati

Europska unija: organizacija i sustavi

28. 1. u 12 sati

14. 2. u 12 sati

10. 6. u 12 sati

24. 6. u 12 sati

13. 9. u 12 sati

27. 9. u 12 sati

Politička demografija

30. 1. u 12 sati

13. 2. u 12 sati

12. 6. u 13 sati

10. 7. u 13 sati

28. 8. u 13 sati

18. 9. u 13 sati

Politička i vojna povijest (stari)

30. 1. u 12 sati

13. 2. u 12 sati

12. 6. u 12 sati

10. 7. u 12 sati

28. 8. u 12 sati

18. 9. u 12 sati

Uvod u međunarodno javno pravo (stari)

5. 2. u 13 sati

19. 2. u 13 sati

11. 6. u 13 sati

25. 6. u 13 sati

3. 9. u 13 sati

17. 9. u 13 sati

Modeli demokracije u podijeljenim društvima (stari)

31. 1. u 10 sati

14. 2. u 10 sati

13. 6. u 10 sati

27. 6. u 10 sati

5. 9. u 10 sati

19. 9. u 10 sati

Politički sustav Izraela

31. 1. u 10 sati

14. 2. u 10 sati

13. 6. u 10 sati

27. 6. u 10 sati

5. 9. u 10 sati

19. 9. u 10 sati

Demokracija, civilno društvo i ljudska prava (stari)

4. 2. u 10 sati

18. 2. u 10 sati

14. 6. u 10 sati

28. 6. u 10 sati

3. 9. u 10 sati

17. 9. u 10 sati

Teorije nacije i nacionalizma

1. 2. u 11 sati

15. 2. u 11 sati

14. 6. u 11 sati

28. 6. u 11 sati

2. 9. u 11 sati

13. 9. u 11 sati

Teorijski koncepti i modeli lokalne samouprave (stari)

29. 1. u11 sati

12. 2. u 11 sati

11. 6. u 11 sati

25. 6. u 11 sati

3. 9. u 11 sati

17. 9. u 11 sati

Komparativni politički sustavi

31. 1. u 10 sati

14. 2. u 10 sati

13. 6. u 10 sati

27. 6. u 10 sati

5. 9. u 10 sati

19. 9. u 10 sati

Pravo Europske unije

31. 1. u 16 sati

14. 2. u 16 sati

13. 6. u 16 sati

27. 6. u 16 sati

13. 9. u 16 sati

27. 9. u 16 sati

Suvremena geopolitika

8. 2. u 10 sati

22. 2. u 10 sati

21. 6. u 10 sati

5. 7. u 10 sati

6. 9. u 10 sati

20. 9. u 10 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU

2. 2. u 14 sati

16. 2. u 14 sati

12. 6. u 14 sati

26. 6. u 14 sati

4. 9. u 14 sati

18. 9. u 14 sati

Suvremena diplomacija

28. 1. u 13 sati

14. 2. u 13 sati

10. 6. u 13 sati

24. 6. u 13 sati

13. 9. u 13 sati

27. 9. u 13 sati

Vojna povijest

30. 1. u 12 sati

13. 2. u 12 sati

12. 6. u 12 sati

10. 7. u 12 sati

28. 8. u 12 sati

18. 9. u 12 sati

Populacijska politika (stari)

30. 1. u 12 sati

13. 2. u 12 sati

12. 6. u 13 sati

10. 7. u 13 sati

28. 8. u 13 sati

18. 9. u 13 sati

Politička socijalizacija i političko obrazovanje (stari)

8. 2. u 12 sati

22 . 2. u 12 sati

11. 6. u 11 sati

25. 6. u 11 sati

10. 9. u 11 sati

24. 9. u 11 sati

Znanost o upravi, javna uprava i samouprava u BiH (stari)

29. 1. u11 sati

12. 2. u 11 sati

11. 6. u 11 sati

25. 6. u 11 sati

3. 9. u 11 sati

17. 9. u 11 sati

Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi (stari)

28. 1. u 15 sati

11. 2. u 15 sati

10. 6. u 15 sati

24. 6. u 15 sati

26. 8. u 15 sati

9. 9. u 15 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

 

 

Politička antropologija

4. 2. u 10 sati

18. 2. u 10 sati

14. 6. u 10 sati

28. 6. u 10 sati

3. 9. u 10 sati

17. 9. u 10 sati

Modeli demokracije u podijeljenim društvima

31. 1. u 10 sati

14. 2. u 10 sati

13. 6. u 10 sati

27. 6. u 10 sati

5. 9. u 10 sati

19. 9. u 10 sati

Politička kultura

8. 2. u 12 sati

22 . 2. u 12 sati

11. 6. u 11 sati

25. 6. u 11 sati

10. 9. u 11 sati

24. 9. u 11 sati

Znanost o miru

8. 2. u 11 sati

22. 2. u 11 sati

21. 6. u 11 sati

5. 7. u 11 sati

6. 9. u 11 sati

20. 9. u 11 sati

Teorija sukoba i informacijsko ratovanje (stari)

4. 2. u 9 sati 

28. 2. u 9 sati

16. 6. u 9 sati

1. 7. u 9 sati  

2. 9. u 9 sati

16. 9. u 9 sati

Javna diplomacija i sigurnosne službe (stari)

 

 

 

Feminističke teorije

8. 2. u 12 sati

22 . 2. u 12 sati

11. 6. u 11 sati

25. 6. u 11 sati

10. 9. u 11 sati

24. 9. u 11 sati

Projekti EU fondova

30. 1. u 13 sati

13. 2. u 13 sati

12. 6. u 13 sati 

26. 6. u 13 sati

11. 9. u 13 sati

25. 9. u 13 sati

Europeizacija javnih politika

29. 1. u 11 sati

12. 2. u 11 sati

11. 6. u 11 sati

25. 6. u 11 sati

3. 9. u 11 sati

17. 9. u 11 sati

Teorije nacije i nacionalizma

1. 2. u 11 sati

15. 2. u 11 sati

14. 6. u 11 sati

28. 6. u 11 sati

2. 9. u 11 sati

13. 9. u 11 sati

Suvremene politološke teorije

6. 2. u 11 sati

20. 2. u 11 sati

19. 6. u 11 sati

3. 7. u 11 sati

4. 9. u 11 sati

18. 9. u 11 sati

Kulturne tradicije i identiteti u BiH

28. 1. u 14 sati

14. 2. u 14 sati

10. 6. u 14 sati

24. 6. u 14 sati

13. 9. u 14 sati

27. 9. u 14 sati