Languages

Akademska 2023./2024.

Tablica termina redovitih ispitnih rokova u ak. 2023./2024., nalazi se na poveznici. (NAPOMENA: Moguće su izmjene i dopune u rasporedu).


Akademska 2022./2023.

Tablica termina redovitih ispitnih rokova u ak. 2022./2023., nalazi se na poveznici (NAPOMENA: Raspored se trenutno izrađuje).

 

____________________________________________________________________________________________________

Akademska 2021.2022. 

Tablica dodatnih travanjskih rokova u akademskoj godini 2021./2022. nalazi se u prilogu.

Tablica termina redovitih ispitnih rokova u ak. 2021./2022., nalazi se u prilogu (NAPOMENA: Moguće su izmjene i dopune u rasporedu)

 

_______________________________________________________________________________________________

Tablica termina dodatnog ispitnog roka u ak. 2020./2021., nalazi se u prilogu.

Update: Tablica redovitih ispitnih rokova u ak. 2020./2021. za jesenski ispitni rok, nalazi se u prilogu.

Update: Tablica redovitih ispitnih rokova u ak. 2020./2021. za ljetni ispitni rok, nalazi se u prilogu.

Tablica dodatnih travanjskih rokova u akademskoj godini 2020./2021. nalazi se u prilogu.

Tablica redovnih ispitnih rokova za akademsku 2020./2021. godinu nalazi se u prilogu.

Napomena:

Moguće su izmjene i dopune u rasporedu.

___________________________________________________________________________________________________________________

Update: Tablica redovnih ljetnih i jesenskih ispitnih rokova za akademsku 2019./2020. godinu, s naznakom načina izvođenja ispita, nalazi se u prilogu.

Tablica redovnih ispitnih rokova za akademsku 2019./2020. nalazi se u prilogu.