Languages

Rezultati ispita

Interkulturalno komuniciranje II. kolokvijREZULTATI   (7. 6. 2024.) Položili su: 1. Anamarija Skoko2. Luka Smoljko3. Mateo Karačić4. Anita Bogdan5. Davor Boro6. Monika Čuljak  Usmeni dio ispita ponedjeljak 17. 6. u 10,...
REZULTATI   (24. 4. 2024.)Interpersonalna komunikacijaOdnosi s javnošću Položili su: 1. Renata Previšić  Usmeni dio ispita petak 26. 4. u 12,15h, uč. br. 22.
REZULTATI   (24. 4. 2024.)Globalizacija i odnosi s javnošćuOdnosi s javnošću Položili su: 1. Andrija Krešić  Usmeni dio ispita petak 26. 4. u 12,15h, uč. br. 22. 
REZULTATI   (24. 4. 2024.)KomunikologijaOdnosi s javnošću/Novinarstvo Položili su: 1. Ivan Vištica2. Irma Redžepagić3. Lidia Leticia Marin3. Anton Naletilić  Usmeni dio ispita petak 26. 4. u 12,15h, uč. br. 22. 
REZULTATI   (24. 4. 2024.)Strateško komuniciranje državaOdnosi s javnošću/Novinarstvo Položili su: 1. Marija Milošević2. Patricija Jurčević  Usmeni dio ispita petak 26. 4. u 12,15h, uč. br. 22.
REZULTATI   (14. 2. 2024.)Strateško komuniciranje državaOdnosi s javnošću/Novinarstvo Položili su: 1. Marina Banović2. Pero Anić3. Petra Kraljević4. Stanko Bevanda5. Ivan Vujnović6. Mihaela Krtalić  Usmeni dio ispita...

Pages

Studijske grupe