Languages

Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Radio 1 položila je:Antonia Petrina - dobar (3)
REZULTATI   (6. 9. 2022.)Identitet i imidž države  Položili su: Nikolina Vidačković  Usmeni dio ispita petak 9. 9. u 12h, ured br. 53.
REZULTATI   (6. 9. 2022.)Odnosi s javnošću/Novinarstvo INTERKULTURALNO KOMUNICIRANJE  Položili su: Jozo MikulićMija GrgićDanijel ŠilićAzra IsićMagdalena GalićMatias ZečevićLuka BošnjakLeonardo Gradašević  Usmeni dio...
Usmeni ispit iz kolegija Uvod u znanost o novinarstvu bit će održan 13. 7. 2022. u 10:00 sati putem Google Meet-a. Poveznicu za usmeni ćete dobiti na mail prije početka ispita. 
Ispit iz kolegija Tehnike pisanja u novinarstvu položili su: Matea Jurčević   dobar (3) Anamarija Bošnjak  dovoljan (2) Luka Bilan  dovoljan (2)
REZULTATI (8. 7. 2022.)Odnosi s javnošću/NovinarstvoInterkulturalno komuniciranjePoložili su: Marina BanovićPero AnićMagdalena KostićIvona Perić  Usmeni dio ispita srijeda 13. 7. 2022. u 11.30h, ured br. 53.

Pages

Studijske grupe