Languages

Rezultati ispita

Ispit iz kolegija Uvod u znanost o novinarstvu položili su: Andrea Pocrnja  dovoljan (2)Anronia Petrina  dovoljan (2)Josipa Tolo  dovoljan (2)Stjepana Komšić  dobar (3)Ante Pejar dobar (3)Usmeni dio ispita bit će...
REZULTATI   (2. 3. 2021.)NOVINARSTVO I. god.Komunikologija Položili su: Antonia PetrinaVeronika PeharMatea Drinovac Usmeni dio ispita četvrtak 4. 3. u 11:30h, ured br. 53.
Ispit iz kolegija Uvod u znanost o novinarstvu poloožili su: Karlo Ćulum    dobar (3) Lea Tomić         dobar (3)    Usmeni dio ispita bit će održan 3. 3. 2021. (srijeda) u 12.00 sati preko...
Ispit iz kolegija Tisak II (practicum) položila je:Andrijana Ivanković          vrlodobar (4). 
REZULTATI (26. 2. 2021.)Novinarstvo I. god. DSIDENTITET I IMIDŽ DRŽAVEPoložili su: Milka VolarićStela Radojević  Usmeni dio ispita/upis ocjena, 5. 3. u 10.30h.
Ispit iz kolegija Tisak II (practicum) (16.2.2021.) položili su:Emili Ibrulj                            izvrstan (...

Pages

Studijske grupe