Languages

Rezultati ispita

Usmeni ispit iz kolegija Uvod u znanost o novinarstvu bit će održan 13. 7. 2022. u 10:00 sati putem Google Meet-a. Poveznicu za usmeni ćete dobiti na mail prije početka ispita. 
Ispit iz kolegija Tehnike pisanja u novinarstvu položili su: Matea Jurčević   dobar (3) Anamarija Bošnjak  dovoljan (2) Luka Bilan  dovoljan (2)
REZULTATI (8. 7. 2022.)Odnosi s javnošću/NovinarstvoInterkulturalno komuniciranjePoložili su: Marina BanovićPero AnićMagdalena KostićIvona Perić  Usmeni dio ispita srijeda 13. 7. 2022. u 11.30h, ured br. 53.
Usmeni ispit iz kolegija Uvod u znanost o novinarstvu bit će održan u ponedjeljak 4. srpnja u 10.00 sati preko Googe Meeta. Poveznica će biti poslana na mail malo prije ispita. 
Ispit iz kolegija Tehnike pisanja u novinarstvu položili su: Gloria Lujanović izvrstan (5)Kata Matić   dobar (3)Paula Slako  dobar (3)Eleonora Kužet  dobar (3)Marija Galić  dobar (3)
Ispit iz kolegija Sportsko novinarstvo položila je:Iva Begic dovoljan (2) 

Pages

Studijske grupe