Languages

Rezultati ispita

Pismeni dio ispita kod akad. Šimuna Muse položili su sljedeći studenti:Hrvatska književnost 19. st.- Nives KovačićHrvatska književnost druge moderne- Iva Mazić- Mateo Raguž- Martina Đotlo- Marijana Barbarić- Valerija Bago- Anita Ivanković ...
Pismeni dio ispita na predroku iz kolegija Hrvatska književnost 19. st. položila je studentica Ivana Rajič.Termin usmenoga dijela ispita objavit će se naknadno. 
REZULTATI ISPITA IZ KOLEGIJA HRVATSKI JEZIK I RETORIKA, ODRŽANI 17. VI. 2020. Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik položili su:8729898889909015900390349004899191269024Pismeni dio ispita iz kolegija Retorika položili su:8729Upis ocjena...
Rezultati ispita održanih 17. veljače 2020. Pismeni dio ispita iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 1 položile su:Lucia Krešić  Josipa Kopiliaš          Ivana Sučić ...
Pismeni dio ispita iz kolegija Dječja književnost i književnost za mladež položili su sljedeći studenti:- Jelena Kikaš- Klara Mršo- Ivan Volić- Vice Bošnjak- Ružica Grgić Usmenni dio ispita održat će se sutra, 20. veljače 2020. u 12 sati....
Pismeni dio ispita kod akad. Š. Muse položili su i mogu pristupiti usmenom dijelu ispita sljedeći studenti:Hrvatska književnost 19. st.- Ivana Milićević- Lucija Lauc- Danijela Luburić- Marija Leko- Matea Kutle - Pamela Cvitanović- Petra...

Pages

Studijske grupe