Rezultati ispita kod akad. Šimuna Muse (8. veljače)

Pismeni dio ispita kod akad. Šimuna Muse položili su sljedeći studenti:

Hrvatska književnost 19. st.

- Nives Kovačić

Hrvatska književnost druge moderne

- Iva Mazić

- Mateo Raguž

- Martina Đotlo

- Marijana Barbarić

- Valerija Bago

- Anita Ivanković

 

Usmeni dio ispita održat će se u petak 12. veljače 2021. u 9 sati.

Studijske grupe