Hrvatska književnost 19. st. - rezultati ispita na predroku

Pismeni dio ispita na predroku iz kolegija Hrvatska književnost 19. st. položila je studentica Ivana Rajič.

Termin usmenoga dijela ispita objavit će se naknadno. 

Studijske grupe