Languages

Rezultati ispita kod akademika Šimuna Muse

Pismeni dio ispita kod akad. Š. Muse položili su i mogu pristupiti usmenom dijelu ispita sljedeći studenti:

Hrvatska književnost 19. st.

- Ivana Milićević

- Lucija Lauc

- Danijela Luburić

- Marija Leko

- Matea Kutle

 - Pamela Cvitanović

- Petra Sinovčić

Hrvatska književnost druge moderne

- Petra Jurić

- Ana Medak

Ivana Tokić

Usmeni ispiti održat će se sutra, 20. veljače 2020. u 12 sati.

Studijske grupe