Languages

Rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Dječja književnosti položili su sljedeći studenti:- Stjepan Nižić- Stipan Dodig- Petra Sinovčić- Ilijana Kelava- Ivana Tomić- Valentina Petković- Marijana Karačić- Renata Nosić- Ivana Milićević- Lucija Lauc- Matej...
Pismeni ispit iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 nitko nije položio.Pismeni ispit iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika  položila je ANTONIJA JOLIĆ.Usmeni ispit održat će se u petak 21. lipnja 2019. u 8....
Drugi kolokvij iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 položile su:IVANA RAJIČMIHAELA RADOŠKARLA IVANKOVIĆPismeni ispit na predroku iz kolegija Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika 2 nitko nije položio.Usmeni ispit održat će se 21. lipnja...
Pismeni dio ispita na predroku iz kolegija Hrvatska književnost 20. st. položili su:- Grgo Sesar- Anita Ivanković- Valerija Bago- Iva Mazić- Marijana BarbarićTermin usmenog dijela ispita objavit će se naknadno.
Pismeni dio ispita na predroku iz kolegija Književnost hrvatske moderne položili su sljedeći studenti:- Mathea Marić- Jelena Kikaš- Mirna MiškovićTermin usmenoga dijela ispita objavit će se nakndano. 
Pismeni dio ispita na predroku iz Dječje književnosti položili su sljedeći studenti:- Božić, Josipa- Cvitković, Marijana- Čović, Anđela- Grubešić, Kristina- Ipša, Franka- Ivanković, Marija- Jolić, Antonija - Kovač, Ana- Kutle, Matea- Leko,...

Pages

Studijske grupe