Languages

Rezultati ispita

1. Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 20. st. položili su:- Petra Jolić- Andrea Musa- Nikolina RubićUsmeni dio ispita održat će se u utorak 21. rujna 2021. u 10 sati.2. Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost druge...
Pismeni ispit iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika položila je:Marija Di Benedetto       vrlo dobar (4)Upis ocjena obavit će se u petak 17. rujna 2021. u 9 sati. 
Pismeni ispit iz kolegija Teorija jezika položio je:Leon Rajič                         dovoljan (2) 
Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik, Retorika i Stilistika održan 2. IX.  2021. položio/la je sljedeći student/ica:9038Upis ocjene po dogovoru.Prof. Marina Kljajo
Pismeni ispit iz kolegija Dječja književnost i književnost za mladež nije nitko položio.
Ispit iz kolegija Govorništvo položila je Ana Šteko.Upis ocjene održat će se u utorak 13. 7. 2021. u 10 sati (zajednička zgrada, ured 1-3).

Pages

Studijske grupe