Languages

Rezultati ispita

Pismeni dio ispita na predroku iz kolegija Književnost hrvatske moderne položili su: - Matea Kutle- Marija Leko- Antonija Jolić- Lucija LaucTermin usmenog dijela ispita objavit će se uz rezultate prvog redovitog ispitnog roka. 
Pismeni ispit iz kolegija Hrvatski narodni preporod položila je studentica Petra Roško. 
Pismeni ispit kod akad. Šimuna Muse položili su sljedeći studenti:Hrvatska književnost 19. st.: Mihaela RadošKnjiževnost hrvatske moderne: Mihaela RebićUsmeni dio ispita održat će se u četvrtak 29. travnja 2021. u 11 sati.Pismeni ispit iz kolegija...
Pismeni dio ispita iz kolegija Dječja književnost i književnost za mladež položila je Martina Đotlo.Usmeni dio ispita održat će se u petak 26. veljače 2021. u 13 sati.
Pismeni dio ispita kod akad. Šimuna Muse položili su sljedeći studenti:Hrvatska književnost 19. st.- Karla IvankovićHrvatska književnost druge moderne- Grgo Sesar- Andrea GrbavacUsmeni dio ispita održat će se u petak 26. veljače 2021. u 13 sati.
Pismeni dio ispita kod doc. dr. sc. Marije Vasilj položili su sljedeći studenti:Hrvatski narodni preporod- Ana ŠtekoDječja književnost i književnost za mladež- Marijana Barbarić- Ivana Markić- Kristina Katić- Andrea Grbavac Usmeni dio ispita...

Pages

Studijske grupe