Dječja književnost i književnost za mladež - rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Dječja književnost i književnost za mladež položili su sljedeći studenti:

- Jelena Kikaš

- Klara Mršo

- Ivan Volić

- Vice Bošnjak

- Ružica Grgić 

Usmenni dio ispita održat će se sutra, 20. veljače 2020. u 12 sati.  

Studijske grupe